7. Sınıf Sosyal Bilgiler: Nereye Yerleşelim? TEST - 1


Nereye Yerleşelim? konusu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları. Online 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Nereye Yerleşelim? Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
7. Sınıf Sosyal Bilgiler: Nereye Yerleşelim? TEST - 1
1.
Anadolu’da tarih boyunca pek çok uygarlık kurulmuş, her bir uygarlık farklı özellikleriyle yaşam ve üretim tarzlarıyla dünya medeniyetine katkıda bulunmuştur.

Bu durumun yaşanmasında Anadolu’nun aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Uygarlıklar arasında sık sık mücadelelerin olması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Çatalhöyük, Çorum’dadır.
Soru Açıklaması
3.
Dünyada ılıman iklimin etkili olduğu alanlarda yerleşme fazladır. Çöller ve kutup bölgelerinde ise yerleşme neredeyse yok denecek kadar azdır.

Buna göre yukarıdaki durumun yaşanmasında yerleşmeyi etkileyen unsurlardan öncelikle hangisinin ağır bastığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" İklim
Soru Açıklaması
4.
Ekvator çevresinde yer alan ve dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Amazon Bölgesi’nde yerleşim yerleri gittikçe azalmaktadır.

Yukarıdaki bilgide yerleşmeyi etkileyen faktörlerden hangisinin etkisinden söz edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Yeryüzü şekilleri
Soru Açıklaması
5.
İnsanlığın ilk ekonomik faaliyetleri avcılık ve toplayıcılık olmuş daha sonra ilerleyen aşamada tarımsal faaliyetlerde bulunmaya başlamışlardır.

Yukarıdaki bilgide tarih boyunca insan faaliyetlerinde etkili olan unsurlardan hangisine değinildiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Verimli araziler
Soru Açıklaması
6.
• “Nüfusumuz çok arttı ve otlaklarımız hayvanlarımız için yeterli değil.”

• “Kurak topraklar artık karnımızı doyurmuyor.”

• “Sürekli yağmur yağıyor ve yerleşim yerlerimiz sular altında kalıyor.”

Yukarıda bazı yerleşim yerlerinde bulunan insanların mevcut yerlerini değiştirmelerinin nedenleri sorulduğunda alınan cevaplar verilmiştir.

Buna göre;

I. Bitki örtüsü,

II. İklim,

III. Ulaşım

unsurlarından hangilerine değinildiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II.
Soru Açıklaması
7.
“Yüksek kayalıklardan masmavi göle bakan bir şehirim ben... İçimde saraylar, tapınaklar, gıda depoları, sarnıçlar, barındırıyorum ve etrafım güçlü surlarla örülmüş kalelerle çevrili...”

Yukarıdaki metinde bir yerleşke sahip olduğu özelliklerini, anlatırken, yerleşmeyi etkileyen unsurların hangisinden bahsettiği söylenemez?
Doğru Cevap: "D" İklim
Soru Açıklaması
8.
Bizim yaşadığımız yerler dağlık ve yer şekilleri engebelidir. Tarım yapabileceğimiz alan hiç yoktur. Bu yüzden buralarda yaşayan insanların çoğu işsizdir.

Bu açıklamayı yapan kişinin yaşadığı yerde yerleşmeyi etkileyen aşağıdaki faktörlerin hangisinden söz edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Yer şekilleri - Doğal
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un yerleşim yeri olarak tercih edilmesine neden olan beşerî faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yer altı kaynaklarının çok olması
Soru Açıklaması
10.
• İklim

• Yeryüzü şekilleri

• Sanayi

• Turizm

Yukarıda verilen unsurlardan kaç tanesi hem geçmişte hem de günümüzde yerleşmeyi etkileyen faktörler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.