7. Sınıf Sosyal Bilgiler: Osmanlı’dan Kalan Mirasımız TEST - 1


Osmanlı’dan Kalan Mirasımız konusu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları. Online 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Osmanlı’dan Kalan Mirasımız Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
7. Sınıf Sosyal Bilgiler: Osmanlı’dan Kalan Mirasımız TEST - 1
1.
Osmanlı diyarını gezen Avrupalı bir seyyah şöyle söylemiştir:

“Osmanlı’da bütün camilerin hayır işlerinde kullanılmak üzere büyük gelirleri vardır. Bu gelirler; akıl hastalarının tedavisi, fakir halkın bakımı ve çocukların eğitimi gibi hayır işlerinde kullanılmak üzere yapılan bağışlarla verilen hediyelerden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra onlar, camilerin yanındaki imaretlerde fakir halka bin okka pilav ve yeterli miktarda et dağıtırlar.”

Osmanlı diyarından böyle bahseden bir seyyah Osmanlı Devleti’nin hangi özelliğini fark etmiştir?
Doğru Cevap: "C" Sosyal bir devlet olmasını
Soru Açıklaması
2.
“Türklerin her zaman içtikleri bir içecekleri vardır ve kahve diye isimlendirdikleri bu içeceği günün her saatinde içerler. Herkesin geldiği kahvehaneler çoktur. Kahve burada büyük kazanlarla pişirilir. Buraya bir çokları; konuşmak için gelirler. Kahvehanelerin dışında, gelip geçeni görmek ya da hava almak isteyenlerin oturdukları üzerleri hasırla örtülü taş sıralarda bulunmaktadır.” Yukarıda Avrupalı bir seyyahın Osmanlı diyarıyla ilgili dikkatini çeken bir durum anlatılmıştır.

Avrupalı seyyahın Osmanlı diyarında gördüğü bu durumu Avrupa’ya taşımasına aşağıdakilerden hangisi sebep olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Kahve ticaretinin artmasına
Soru Açıklaması
3.
“Türk hayır eserlerinin hayvanlara mahsus olanları da vardı. Her taraf hayrattan geçilmezdi. Zengin Türkler bol bol sadaka verirler. Zaruretlerini söylemekten kaçınanları arayıp bulur, bilhassa onlara yardımdan zevk alırlar. Borçlunun borcunu öderler. Yoksul komşularını gözetirler. Herhangi bir hayvanın acı çekmesine asla izin vermezler. Köpek ve kediler için vakıf yaptıranlar vardır.”

Yukarıda bir seyyahın Osmanlı toplumuyla ilgili gözlemlerine yer verilmiştir.

Bu parçadan çıkarılabilecek en doğru yorum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Osmanlı toplumunda tüm canlılara karşı yardımsever davranılmıştır.
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı diyarını ziyaret eden seyyahlardan birisi olan Lady Montagu, Osmanlı halkının yaşadığı evlerden şöyle bahsetmiştir:

“Bütün odalarda yarım metre kadar yükseklikte bir divan bulunur ve divanın üzerine halı serilir. Bu bir kanepe türüdür. Kanepenin etrafında da duvara yaslanmış iki sıra minder bulunur. Bunlar genelde sırma işlemeli ya da beyaz saten üzerine altın yaldızlı nakışlıdır. Tavanlar ise hep ahşaptan ve genellikle kakma işlemeli ya da çiçek fi gürleriyle boyalıdır.”

Lady Montagu’nun söylediklerinden yola çıkarak;

I. Osmanlı Devleti yarı göçebe bir toplumdur.

II. Osmanlı Devleti el sanatlarına önem vermiş ve bu eserleri günlük hayatlarında kullanmışlardır.

III. Osmanlı toplumu yaşadığı alana özen göstermiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" II ve III.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı sanatına örnek verilemez?
Doğru Cevap: "D" Resim
Soru Açıklaması
6.
“En yoksul bir Türk köylüsünün evinin temizliği hayrete şayandır. Türk hastaneleri, Avrupa hastanelerinden çok daha temizdir. Türkler bu hayatı asırlardan beri yaşıyorlar. Bizde ise temizlik yarım asır önce başlayabilmiştir.”

Seyyahın bu açıklamasından hareketle;

I. Türkler temizliğe önem verirler.

II. Türkler bazı konularda Avrupalılardan daha gelişmiştir.

III. Avrupalı seyyah kendi ülkesinin eksikliklerinin farkındadır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
7.
“Osmanlı’da yoksul var idiyse bile, Batı’daki mânâsında değildir. Yoksullar imaretlerde, konaklarda bedava yiyen, sadaka kabul eden takım idi. İstanbullu’nun hayat seviyesi Paris ve Londra’nınkinden üstündü. İstanbul’da gerçek mânâda hayat mücadelesine bile lüzum yoktu. Her İstanbullu hayatını kazanacağının emniyeti içindeydi.”

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" İstanbul dünyanın en gelişmiş şehridir.
Soru Açıklaması
8.
“Hangi dinden, milletten olursa olsun ister fakir ister zengin olsun ayrım gözetmeksizin herkesin tek düşüncesi vardı. Yabancının karnını doyurmak.”

Yukarıda Türklerle bir süre aynı ortamda yaşamış bir kimsenin Türkler hakkındaki izlenimlerinden bir bölüm verilmiştir.

Buna göre metinde Türklerin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Misafi rperverliği
Soru Açıklaması
9.
“Leylekler, kırlangıçlar kovulma korkusundan uzak, Türklerin evlerine yuva yapabilirler. Köpekler sürüler halinde sokaklarda dolaşır. Sokaklarda kedilere et atan çok insan görebilirsiniz.”

Avrupalı bir seyyahın verdiği bu bilgilerden yola çıkarak;

I. Osmanlı toplumu hayvanseverdir.

II. Osmanlı toplumu yardımseverdir.

III. Osmanlı toplumunda herkesin mutlaka en az bir tane evcil hayvanı almak zorundadır.

yargılarından hangilerine ulaşılır?
Doğru Cevap: "B" I ve II.
Soru Açıklaması
10.
“Yoksul çobanlar dağ başlarında yolcuya ikram eder, bir şey almazlar; Osmanlı köyünde yolcuya daha fazla ikram edilir. Şehir ve kasabada ise bu ikram adeta teşkilatlıdır.”

Bu parçada Türklerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Misafi rperverliği
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.