7. Sınıf Sosyal Bilgiler: Türkiye’de ve Dünya’da Barış TEST - 1


Türkiye’de ve Dünya’da Barış konusu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları. Online 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Türkiye’de ve Dünya’da Barış Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
7. Sınıf Sosyal Bilgiler: Türkiye’de ve Dünya’da Barış TEST - 1
1.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
2.
Türk Konseyi’nin öncelikli hedefi , Türk dünyasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesi, ekonomik ve teknik işbirliği imkânlarına ivme kazandırılması, beşeri ilişkilerin sağlıklı yapılara kavuşturulması ve Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinin en geniş şekilde kayıt altına alınmasını sağlamaktadır.

Bu açıklamadan hareketle Türk Konseyi taraf ülkeler arasında,

I. Eğitim,

II. Sanat,

III. Finans

alanlarının hangilerinde işbirliğini amaçlanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
3.
Türkiye, Afganistan, Bosna-Hersek, Kosova gibi dünyanın çeşitli yerlerindeki NATO ve BM barış operasyonun askeri personel, polis ve jandarma desteği vermek gibi katkılar sağlamaktadır.

Bu açıklamadan hareketle;

I. NATO ve BM’nin Türkiye’nin sınırlarını genişlemesine yardımcı olduğu,

II. Ülkemizin dünyada barışı destekleme ve koruma operasyonlarına katkı sağladığı,

III. Türkiye’nin askeri gücünün dünyadaki en güçlü imkanlara sahip olduğu

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" I ve III.
Soru Açıklaması
4.
Atatürk Türk milletine ana hedef olarak gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmanın ön şartını “Yurtta ve Cihanda Barış” olarak belirtmiştir. Atatürk’ün bu düşüncesi doğrultusunda ülkemiz çeşitli uluslararası kuruluşlarda yer almıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya uygun bir kuruluş değildir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
5.
Amacı insan haklarını, hukukun üstünlüğünü ve demokrasinin ilkelerini koruyup güçlendirmektir. Ayrıca ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve çevre sorunlarına çözüm aramaktır.

Açıklamada sözü edilen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
6.
Birleşmiş Milletler dünyada barış ve güvenliği korumak, hak ve eşitliği sağlamak ilkeleri temelinde ülkeler arasında dostluk ilişkilerini geliştirmek, sosyal, ekonomik ve kültürel sorunları çözmede uluslararası bir iş işbirliği sağlamak amacıyla kurulmuştur. Türkiye Birleşmiş Milletlere üye olan ilk ülkelerdendir.

Bu açıklamalardan hareketle Birleşmiş Milletler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Türkiye kurulmasına öncülük eden en önemli devletlerden biridir
Soru Açıklaması
7.
Avrupa Konseyi’nin amacı insan haklarını hukukun üstünlüğünü ve demokrasinin ilkelerini koruyup güçlendirmektir. Ayrıca ırkçılık yabancı düşmanlığı ve çevre sorunlarına da çözüm aramakdır.

Buna göre Avrupa Konseyi;

I. kültür,

II. toplumsal,

III. siyasi,

alanların hangisinde faaliyet gösteren uluslararası kuruluştur?
Doğru Cevap: "C" II ve III.
Soru Açıklaması
8.
Türkiye ve Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 3 Temmuz 1973 tarihinde Avrupa’da güvenliğinin artırılması ve askeri sorunların diyalog yoluyla çözülmesi için kurulmuştur. Türkiye kurucu üye statüsündedir. AGİT katılımcı devletlere demokratikleşme, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı alanlarındaki çabaları desteklemek ve katılımcı devletlere yardım etmek amacındadır.

Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
Doğru Cevap: "D" AGİT’in üye ülke sayısı kaçtır?
Soru Açıklaması
9.
• Amacı doğal afetler, savaşlar veya sivil çatışmalar gibi nedenlerle ani olarak açlığa maruz kalan halk kitlelerine insani amaçlarla gıda yardımı sağlamaktır.

• Ülkemizin üye olduğu kuruluşlardandır.

Özellikleri verilen bu kuruluşun logosu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.