7. Sınıf Sosyal Bilgiler: Üretim Teknolojisi Hayatımızı Etkiliyor TEST - 1


Üretim Teknolojisi Hayatımızı Etkiliyor konusu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları. Online 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Üretim Teknolojisi Hayatımızı Etkiliyor Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
7. Sınıf Sosyal Bilgiler: Üretim Teknolojisi Hayatımızı Etkiliyor TEST - 1
1.
Osmanlıda küçük el tezgahları ve küçük atölyelerin XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren büyük bölümü kapanmıştır.

Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Sanayi İnkılabı
Soru Açıklaması
2.
Sanayi İnkılabı’yla küçük atölye ve el tezgahlarının yerini kömür, su ve petrol gücüyle çalışan büyük imalathaneler ve fabrikalar almıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Feodal beylerin topraklarına kralların el koymasına
Soru Açıklaması
3.
Avrupa’da Sanayi İnkılabı, üretim miktarını artırmıştır. Piyasaya bol miktarda mal sürülmesi fi yatların düşmesine neden olmuştur. Sanayileşmiş ülkeler ürettikleri malları iç piyasalarında tüketemeyince yeni pazar bulma gayretlerine girişmişlerdir.

Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin üzerine etkisinin daha az olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Kültürel alandaki gelişmelerin hızlanması
Soru Açıklaması
4.
Sanayi İnkılabı, Avrupa toplumlarını derinden etkiledi. Kurulan fabrikalar geleneksel üretim şekilleriyle beraber insanların refah seviyelerini de değiştirdi. Fabrikaların çoğalmasıyla işçi sınıfı doğdu. Bu durum yeni sosyal problemlerin ortaya çıkmasına yol açtı. Yetişkin erkeklere göre daha düşük ücret ödenen kadın ve çocuk işçilerin çalıştırılması yaygınlaştı.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Sanayi İnkılabı’nın insanları pek çok alanda etkilediği
Soru Açıklaması
5.
Sanayi İnkılabı Osmanlı Devleti’ni de derinden etkilenmiştir.

Bu etkiler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Şehirlerde işsizlik oranı azalmıştır.
Soru Açıklaması
6.
Sanayi İnkılabı aşağıda verilen ülkelerden hangisinde başlamıştır?
Doğru Cevap: "D" İngiltere
Soru Açıklaması
7.
Sanayi İnkılabı sonucu fabrikalarda insan gücüne duyulan ihtiyaç azalırken, üretim artmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Maliyetin ucuzlamasına
Soru Açıklaması
8.
Sanayi İnkılabı’yla birlikte hızlı ve çok sayıda ürün üretilmiş, fi yatlar ucuzlamıştır. Küçük atölyeler zamanla kapanmış, yerini büyük fabrikalar almıştır. Fabrikalarda binlerce insan çalışmaya başlamış ve işçi sınıf doğmuştur. Bu sınıfın haklarını korumak için sendikalar kurulmuş, çalışanların haklarının yasal güvenceye kavuşturulması için çalışmalar başlamıştır.

Buna göre Sanayi İnkılabı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmıştır.
Soru Açıklaması
9.
Üretim teknolojisindeki gelişmeler ile nüfus yoğunluğu belli noktalarda toplanmış ve şehirleşme hızlanmıştır.

Buna göre şehirleşmeyle ilgili;

I. Çevre sorunları artmıştır.

II. Geniş aile yaygınlaşmıştır.

III. Üretilen ürün miktarı azalmıştır.

verilen sonuçlardan hangileri yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I.
Soru Açıklaması
10.
Üretim teknolojisindeki gelişmeler ile nüfus yoğunluğu belli noktalarda toplanmış ve şehirleşme hızlanmıştır. Şehirleşme ile çevre sorunları ortaya çıkmıştır.

Bu açıklamadan hareketle Sanayi İnkılabı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilinir?
Doğru Cevap: "A" Üretim teknolojisindeki hızlı değişim sosyal hayattaki değişimi beraberinde getirmiştir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.