7. Sınıf Sosyal Bilgiler: Vakıf Demek, Medeniyet Demek TEST - 1


Vakıf Demek, Medeniyet Demek konusu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları. Online 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Vakıf Demek, Medeniyet Demek Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
7. Sınıf Sosyal Bilgiler: Vakıf Demek, Medeniyet Demek TEST - 1
1.
– Yaralı Hayvanları Koruma Vakfı

– Çorak Alanları Yeşillendirme Vakfı

– Yol ve Köprüleri Koruma Vakfı

Bu vakıfl arın faaliyetlerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Çevre ile ilgilenen vakıfl ar da bulunmaktadır.
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı Devleti’nin uygulamış olduğu vakıf sistemi için;

I. Eğitim, sağlık ve kültürel faaliyetler gelişmiştir.

II. Sosyal dayanışma ve kaynaşma sağlanmıştır.

III. Toplanan vergiler sayesinde devlet hazinesi zenginleşmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve II.
Soru Açıklaması
3.
Vakıfl arın ülke ticaretine ve ekonomik hayatın gelişmesine olumlu katkıları olmuştur. Vakıfl ar sayesinde pek çok yere kervansaraylar inşa edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi kervansarayların yapılış amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Saray işlerinde çalışabilecek kişiler yetiştirmek
Soru Açıklaması
4.
Günümüzde Vakıfl ar Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmalarla vakıfl ar işletilmekte ve vakıf eserleri onarılmaktadır.

Bu durum daha çok aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?
Doğru Cevap: "D" Vakıf eserlerine sahip çıkıldığının
Soru Açıklaması
5.
Türk-İslam devletlerinde yol, köprü, kanal, kemer, bent, çeşme, sebil, kaldırım ve kervansaraylar vakıflar tarafından yapılırdı. Bu yapıların her türlü masrafı vakıflar tarafından karşılanırdı.

Buna göre vakıflar aşağıdaki alanların hangisinde çalışmalar yapmıştır?
Doğru Cevap: "C" Sosyal
Soru Açıklaması
6.
... Ayrıca külliyemdeki imarethanede şehitlerin aileleri ve İstanbul’un fukarası yemek yiyeler. Ancak yemek yemeye veya almaya kendi gelemeyenlerin yemekleri güneşin loş bir karanlığında ve kimse görmeden kapalı kaplar içerinde evlerine götürüle...

 

Fatih Sultan Mehmet Han’ın Vasiyeti

Fatih Vakıfnamesi’nden alınan bu bölüme göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Yol boylarında tüccarların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla imarethaneler kurulmuştur.
Soru Açıklaması
7.
Bizim medeniyetimize vakıf medeniyeti de demek mümkündür. Bir zamanlar hiçbir sosyal güvenlik kurumunun olmadığı dönemlerde öğrenciler için medreseler, hastalar için şifahaneler, fakirler için aşhaneler ve daha birçok amaç için yapılan köprü, cami, çeşme gibi eserlerin giderleri, devletin kasasından hiç para çıkmadan hayır amacıyla kurulmuş vakıflar tarafından karşılanmaktaydı.

Bu açıklamadan hareketle vakıfl arla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" Masrafl arının devlet tarafından karşılandığına
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devleti’nde devletin yetişemediği alanlarda sosyal yapıyı sağlamlaştırmak ve çeşitli ihtiyaçları karşılamak için kuruluşlar oluşturulmuştur. Bu kuruluşlardan biri olan vakıflar fakirlere yardım etmiş, açları doyurmuş, hastaları tedavi ettirmiş, yoksul öğrencileri okutmuş, yolda kalmışlara yardımcı olmuştur.

Bu anlatılanlara göre, vakıfların işlevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "B" Şehirlerde güvenliği sağlamak
Soru Açıklaması
9.
Fatih Sultan Mehmet yaptırdığı imarethaneye gelemeyenlerin yemeklerini karanlıkta ve kimseye göstermeden ve kapalı kaplar içerisinde yoksulların evlerine götürülmesini istemiştir.

Buna göre Fatih Sultan Mehmet ile ilgili,

I. Sosyal dayanışmaya katkı sağladığı,

II. Yoksulların yiyecek ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığı,

III. Yoksul kişilerin rencide olmasını engellemeye çalıştığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
10.
Vakıf sisteminin işletilmesinin sonucunda kütüphaneler, medreseler ve mektepler yapılmıştır.

Yukarıdaki paragrafta vakıfl arın hangi alanda yaptığı faaliyetlerden bahsedilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Kültürel
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.