7. Sınıf Sosyal Bilgiler: Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğüm Var TEST - 1


Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğüm Var konusu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler test soruları. Online 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğüm Var Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
7. Sınıf Sosyal Bilgiler: Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğüm Var TEST - 1
1.
I. Millî parklar

II. Sit alanları

III. Askerî alanlar

Yukarıda verilen yerlerden hangilerine yerleşim alanı kurulamaz?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
2.
Erzurum’da yaşayan Emin Bey çocuklarının eğitiminden dolayı İzmir’e yerleşmiştir. Akrabalarını ziyaret etmek için de her yaz Erzurum’a gitmektedir.

Buna göre, Emin Bey temel hak ve özgürlüklerinden hangisini kullanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Yerleşme ve seyahat özgürlüğü
Soru Açıklaması
3.
“Yerleşme ve seyahat hürriyeti hangi durumlarda kısıtlanabilir?” sorusuna aşağıdakilerden hangisi cevap olarak verilemez?
Doğru Cevap: "C" Köylerin büyümesini engellemek
Soru Açıklaması
4.
Türkiye’den Fransa’ya gidecek olan Serkan Bey havaalanına geldiğinde kendisine yurt dışına çıkamayacağı söylenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Serkan Bey’in yurt dışına çıkmasına engel olan nedenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Daha yeni yurt dışından gelmiş olması
Soru Açıklaması
5.
Demir - çelik sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Burak Bey, vergi borcundan dolayı hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunmaktadır. Bu nedenle iş bağlantıları için yurt dışına gidememektedir.

Buna göre, Burak Bey’in aşağıdaki hak ve özgürlüklerinden hangisine sınırlandırma getirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Seyahat özgürlüğü
Soru Açıklaması
6.
Anayasamızın 23. maddesi herkesin yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip olduğunu belirtmektedir. Ancak bu hürriyet bazı durumlarda kısıtlanabilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda bu hürriyet kısıtlanabilir?
Doğru Cevap: "B" Salgın hastalıkların görülmesi
Soru Açıklaması
7.
I. Hazine (devlete ait) ve özel arazilere yerleşme yapılamaz.

II. Millî park ilan edilen yerlere yerleşme yapılamaz.

III. Tarihî eserlerin yer aldığı alanlara seyahat yapılamaz.

IV. Halk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden yerlere seyahat yapılamaz.

Yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
8.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, yerleşme hürriyeti; suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak amacıyla sınırlandırılabilir.

Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi yerleşme hürriyetinin sınırlandırılabileceği durumlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" İnsanların tatil için başka bir beldede konaklaması
Soru Açıklaması
9.
1. Sık sık yurt dışına çıkıyor olması

2. Yurt dışında oturan yakınlarının bulunması

3. Eşinin yabancı uyruklu olması

4. Hakkında ceza soruşturması bulunması

Yukarıdakilerden hangisi, bir kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına gerekçe olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "D" 4.
Soru Açıklaması
10.
Bazı bölgelere seyahat edilebilir fakat yerleşilemez. Örneğin millî parklar, tarihî mekanlar, sit alanları gibi yerlere yerleşme yasağı uygulanır.

Bu açıklama aşağıdaki yerleşme ve seyahat hürriyetinin kısıtlanabileceği hangi durumla ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Kamu mallarını korumak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.