7. Sınıf Türkçe: Basit, Türemiş, Birleşik Fiiller TEST - 1


Basit, Türemiş, Birleşik Fiiller konusu 7. Sınıf Türkçe test soruları. Online 7. Sınıf Türkçe Basit, Türemiş, Birleşik Fiiller Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
7. Sınıf Türkçe: Basit, Türemiş, Birleşik Fiiller TEST - 1
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan altı çizil fiil yapısı bakımından farklıdır?
Doğru Cevap: "C" Yumurtaların kabuklarını samanların arasına attı.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan altı çizili fiilin yapısı farklıdır?
Doğru Cevap: "A" Kova, neredeyse yarıya kadar suyla dolduruldu.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik yapılı fiil kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "A" Babam çok eski halk hikâyelerini anlatırdı.
Soru Açıklaması
4.
Bütün kuş seslerine havuzdaki suyun şırıltısı karışıyor. Onun sesine de bir dolgunluk gelmiş. Şimdi görüyorum ki aynasında taşların gölgesi koyulaşmış, ışık altınlaşmış, çıplak değnekler yerine mis gibi kokan çiçekler titreşiyor.

Bu metinde kaç tane türemiş fiil kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
5.
Bazı yapım ekleri isimlere gelerek onlara fiil özelliği kazandırır. Örneğin “Bahçedeki çiçekleri suladım.” cümlesindeki fiilin kökü “su”dur ve bu sözcük isimdir. Su sözcüğü “-la” ekini alarak bir eyleme dönüşmüş ve fiil olmuştur.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde isimden türemiş bir fiil vardır?
Doğru Cevap: "B" Onu kimsenin göremeyeceği bir kayanın arkasına gizledim.
Soru Açıklaması
6.


Bu metindeki numaralanmış fiillerden hangisi türemiş yapılıdır?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
7.
(I) Hâline bakılırsa İzzet Bey’in kötü bir yaşam sürdüğü anlaşılıyordu. (II) Önceden kocaman bir çiftlikte yaşıyordu. (III) Ancak iflas etti ve tüm mal varlığını kaybetti. (IV) Böylece hayatta tek başına kaldı.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangilerinde fiil, türemiş yapılıdır?
Doğru Cevap: "A" I ve II.
Soru Açıklaması
8.
I. Buradan bir an önce gitmeye can atıyor.

II. Olanları duyunca küplere binecek.

III. Şehirdeki herkesi avucuna almıştı.

IV. Seni görünce çok mutlu oluyor.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde birleşik fiil, kuruluşu yönüyle diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
9.
Bazı bileşik fiiller iki fiilin birleşmesiyle oluşur. Bu şekilde oluşan fiiller cümleye yaklaşma, süreklilik, tezlik, yeterlilik anlamı katar. Bu fiiller bitişik yazılır.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi fiil+fiil biçiminde kurulmuş bir birleşik fiil değildir?
Doğru Cevap: "A" Bugünlerde biraz daha tutumlu olmalıyız.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim + fiil biçiminde kurulmuş bir birleşik fiil vardır?
Doğru Cevap: "D" Özlü yazılar yazmanın önemini keşfettim.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.