7. Sınıf Türkçe: Düşünceyi Geliştirme Yolları TEST - 1


Düşünceyi Geliştirme Yolları konusu 7. Sınıf Türkçe test soruları. Online 7. Sınıf Türkçe Düşünceyi Geliştirme Yolları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
7. Sınıf Türkçe: Düşünceyi Geliştirme Yolları TEST - 1
1.
Öğrenmede renklerin etkisinin olup olmadığını merak eden uzmanlar “öğrenmede rengin önemi” konulu bir araştırma yaptılar. Araştırmaya katılan 1002 öğrencinin büyük bir bölümü renkli basılan ders notlarını daha çok okumak istediler. Araştırmaya katılan öğrencilerin %77’si renkli dokümanların ilgi çekme ve hafızada tutma oranını artırdığını, %85’i renkli grafik ve tabloları daha iyi anladıklarını söyledi. Eğitmenlerin %58’i de rengin, öğrenmeyi kolaylaştırdığını ve akılda tutmayı artırdığını düşünüyor.

Bu metnin anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" Sayısal verilerden yararlanma
Soru Açıklaması
2.
İnsanlar, saygı ve sevgiyi çocuk yaşta öğrenirler. Büyüdükçe de bu duyguları iç dünyalarında zenginleştirirler. Bu yüzden çocukların eğitimi ailede başlar. Ailede bir çocuğa insanlara karşı sevgi duyması öğretildiyse bu çocuk, hayatı boyunca insanlara sevgi ve saygıyla davranır. Fakat ailede çocuğa iyi bir eğitim verilmediyse, aile ocağında sevgi ve saygının gerekliliğini yaşayarak görmediyse bu çocuk, insanlara asla sevgi duymaz.

Bu metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Karşılaştırma
Soru Açıklaması
3.
Örümcek ağının çok özel nitelikleri olan sağlamlık ve esneklik, bugüne kadar taklit edilemedi. Aynı çaptaki bir çelik telden iki kat daha güçlü olan bu doku, ne kadar çekilirse çekilsin orijinal durumuna dönecek kadar esnektir. Örümcek ağının esneme kapasitesi bugün yapay olarak üretilmiş en iyi telin neredeyse dört katıdır.

Bu metnin anlatımında,

I. “Örümcek ağı”, “çelik tel”e benzetilmiştir.

II. Karşılaştırma yapılmıştır.

III. Bir kişinin sözünden yararlanılmıştır.

IV. “Esneklik” sözcüğü tanımlanmıştır.

yargılarının hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız II.
Soru Açıklaması
4.
Elektronik posta günümüzün en önemli haberleşme aracıdır. Elektronik posta sayesinde, yazılı iletilerimizi dünyanın neresinde olursa olsun istediğimiz kişiye anında ulaştırabiliyoruz. Bundan yirmi yıl önce yazılı olarak haberleşmek için mektup kullanıyorduk. Bu yolla mektupların yerine varması günler bazen haftalar sürüyordu. Hatta uzaktaki tanıdıklarımıza mektubun aylar sonra ulaştığı bile oluyordu. Ancak 1990’lı yılların sonunda mektup, yerini elektronik postaya bırakmaya başladı. Böylece haberleşme daha hızlı ve sağlıklı oldu.

Bu metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yolları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tanımlama – karşılaştırma
Soru Açıklaması
5.
Dünya’mızın yörüngesi elips şeklinde olduğundan, yıl içerisinde Güneş’e olan uzaklığı değişir. Mavi küremiz, Güneş çevresindeki turunu 365 gün 6 saatte, kendi ekseni çevresindeki turunu ise 24 saatte tamamlar. Diğer gezegenlerden farklı olarak canlı hayata imkân sağlayacak bir atmosfere sahiptir Dünya’mız. Bizim gezegenimizde hayat vardır.

Bu metinle ilgili,

I. Sayısal verilere yer verilmiştir.

II. İki kavram arasında kıyaslama yapılmıştır.

III. Dünya, “mavi küre”ye benzetilmiştir.

IV. Yörünge sözcüğü tanımlanmıştır.

yargılarından hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" I, II ve III.
Soru Açıklaması
6.
Hayatımızı mutluluğa çevirmek; güzel, verimli işler ortaya koymak mı istiyoruz? Yapacağımız ilk iş, hayata erken başlamak, erken kalkmak! Sabah erken başlanan hayat, nasıl da bereketli… Sabah vakti; zihin, hayal, hafıza nasıl da boş, temiz ve her şeye hazırdır! Vakit daha bereketlenir. Aşımız, kazancımız tatlılaşır. Aşımıza şeker katılır âdeta. Birkaç saatlik okuma ya da çalışma, belki bir gün yapacaklarımızdan daha verimli hâle dönüşür. Atalarımız, sabahın bereketini, “Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma.” sözüyle ifade ederler. Erken kalkmak, yola erken koyulmaktır. Zamanın bereketidir.

Bu metnin anlatımında,

I. “Erken kalkmak” tanımlanmıştır.

II. Karşılaştırma yapılmıştır.

III. İnandırıcılığı sağlamak için atasözünden yararlanılmıştır.

IV. Araştırma sonuçlarına başvurulmuştur.

yargılarının hangilerinden yararlanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" II ve III.
Soru Açıklaması
7.
Kitap denilen varlığın gerçekten büyülü bir saadet kutusu olduğuna herkesi inandırabilseydik dünyanın yüzü ve insanların hayatı değişirdi. Kitaplar vasıtasıyla dostluklar kuran bir hocamız “Ben okurken yaşadım yani değiştim. Bu peşinen yanılmış olacağımı da kabul etmek demektir. Fakat ben yanılmak korkusuyla sevmek, okumak ve yazmaktan çekinmeyi hiçbir zaman doğru bulmadım.” der. Belki çoğumuzun ezberinden olan satırlardır bunlar. Her şahsın ve her milletin mutlaka okuması gereken bazı ortak eserlerin bulunduğuna inanan hocamız, ülkemizdeki duygu karmaşasında bu gerçeğin yattığına inanırdı.

Bu metnin anlatımıyla ilgili,

I. Bir kavramın ne olduğu açıklanmıştır.

II. Bir kavram, başka bir kavramın özellikleriyle anlatılmıştır.

III. Yazar savunduğu düşünceyi ispatlamak için bir uzman görüşüne yer vermiştir.

IV. Öne sürülen düşünce somutlaştırılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" II ve III.
Soru Açıklaması
8.
Aristo’dan bu yana birçok düşünür ve sanatçı, şiiri tarif etmeye çalışmıştır. Şairler, yazarlar ve düşünürler şiirin ne olduğu konusunda fikirler ileri sürerken bu kavramı tam olarak ifade etmezler. Kesin hükümler ileri sürmekten kaçınırlar. Örneğin Jean Cocteau, “Şiir, öyle ayrı bir dildir ki başka hiçbir dile tercüme olunamaz. Hatta yazılmış göründüğü dile bile.” der.

Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Tanık gösterme
Soru Açıklaması
9.
Denizlerdeki midye ve istiridyelerin içlerine toz, kum, çakıl veya zararlı parazitler girdiğinde bu canlılar durumdan rahatsız olur. Kendilerini bu yabancı maddelere karşı korumak için iç organlarını çevreleyen koruyucu tabakadan özel bir madde salgılamaya başlarlar. Bu özel salgıya sedef denir. Sonra da içlerine girmiş olan yabancı maddenin üzerini salgıladıkları sedefle kaplarlar. Kaplama işi bitince inci tanesi meydana gelmiş olur. Zaman içinde sedef katmanlarının üst üste eklenmesiyle inci büyür.

Bu metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tanımlama
Soru Açıklaması
10.
En son ne zaman hayal kurdunuz, hatırlıyor musunuz? Yoksa birileri her hayalinizden sonra “Saçmalama, gene hayal kurmaya başladın!” diyerek hayallerinizi içinize atmayı mı öğretti? Şunu bilin ki hayalleri olmadan bir hiçtir insan ve siz, bir hiç olmayacak kadar insansınız. Ne olur hayallerinizi baltalayanlara ve sizi hayalsiz bir dünyaya hapsetmeye çalışanlara kulak asmayın! Ve insanların hayallerini hiçbir zaman yıkmayın. Unutmayın, hayal edebildiğiniz sürece güzeldir dünya ve hayaller, onlara inandığınız kadar gerçektir. Mark Twain’in dediği gibi “Hayallerinizi kovmayın çünkü onlar gittiler mi siz kalırsınız belki fakat artık yaşamıyorsunuz demektir.”

Bu metnin anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Tanık gösterme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.