7. Sınıf Türkçe: Metinle İlgili Sorular ve Cevaplar TEST - 1


Metinle İlgili Sorular ve Cevaplar konusu 7. Sınıf Türkçe test soruları. Online 7. Sınıf Türkçe Metinle İlgili Sorular ve Cevaplar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
7. Sınıf Türkçe: Metinle İlgili Sorular ve Cevaplar TEST - 1
1.
Geçim koşullarının ağırlaştığı kırsal bölgelerdeki insanlar, gündeliklerin yüksek olduğunu duydukları şehirlere çalışmak için gelmektedirler. Kuraklık, ürünlerin zarar görmesi, hayvan hastalıkları, tarımdaki makineleşme, çocukların eğitimi gibi pek çok nedenden göçmeyi uygun görmektedirler. Ne var ki köyden şehre göçmekle sorunlar bitmemekte, göçenler daha farklı sorunlarla karşılaşmaktadırlar.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "B" Şehir hayatının çok düzenli ve rahat olduğuna
Soru Açıklaması
2.
Bir dil; tabiat, eşya ve insanı, en ince ayrıntısına kadar açık bir şekilde ifade edebilmelidir. Bir insan bunlardan ne kadarını bilirse o kadar kültürlü sayılır. Saik Faik, bir hikâyeciyi eleştirirken “Böyle hikâyeci mi olur, daha balık adlarını bilmiyor.” diyordu. Bir hikâyeci sadece balıkların değil, her şeyin adını bilmelidir. Onun hikâyelerini okuyanların da o kelimeleri bilmeleri, bilmiyorlarsa bu kelimeleri okudukları hikâyelerden öğrenmeleri gayet tabiidir.

Bu metinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "C" Hikâyeler, insanların en çok okuduğu eserlerdir.
Soru Açıklaması
3.
Ülkemizde ve dünyada hayat standartlarının artışı, Geriatri bilimindeki gelişmeler ve ölüm oranlarının azalması ile yaşlı nüfus sayısında bir artış gözlemlenmektedir. Kentsel ortamda değişen yaşam biçimlerinin bir sonucu olarak özellikle yalnız yaşayan yaşlı bireylerin sürekli değişen ve dönüşen kent dinamiğine tek başına uyum sağlamaya çalışmaları, yaşlılar üzerinde fiziksel, sosyo-okonomik ve psikolojik sorunları içinde barındırmaktadır. Yaşlılıkta meydana gelen işlevsel kapasitedeki azalmaların ve fizyolojik gerilemelerin engelliliği beraberinde getirdiği, bu bağlamda yaşlılıkla ilgili gereksinimlerin engellilik gereksinimleri ile bağlantılı olduğu görülmektedir. Yaşlıların hareketlilik yeteneklerini incelemek üzere yapılan bir araştırmanın bulgularına dayanarak konut iç tasarımlarının yaşlının hareketlilik yetisini sınırlandırmada etkili olmadığı görülmüştür. Çünkü yaşlı birey kendi yaşam alanını kendi gereksinimleri doğrultusunda belirli ölçüde düzenleyebilirse de kamusal alanlara müdahale edemez. Bu bağlamda kamusal alanlarda yapılacak düzenlemelerin yaşlıların hareketlerini kolaylaştıracak ve harekete teşvik edecek nitelikte tasarlanması, düzenli bir fiziksel çevrenin yaratılmasına ön ayak olacaktır.

Bu metinde,

I. Kentsel ortamlarda yapılacak değişikliklerin evrensel nitelik taşıması

II. Yaşlılar tarafından sık kullanılan mevcut alanların özellikleri

III. Yaşlılar için kentselleşmenin meydana getirdiği sorunlar

IV. Kamusal mekânlarda yapılacak olan değişikliklerin nitelikleri

durumlarından hangilerine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "A" I ve II.
Soru Açıklaması
4.
4 ve 5. soruları aşağıda verilen metne göre cevaplayınız.

Erguvan ağacı nisan-mayıs aylarında, yapraklanmadan önce, bütün dalları boyunca morumsu pembe çiçek açar. Renk etkisi ve yaprak formu bakımından çok dekoratif bir bitkidir. Canlı ve ağaç formunda olabilir. Kışın yapraklarını döker. Her türlü toprakta yetişir. Güneşli ortamları sever.

Erguvan moru Bizans hükümdarlarının kıyafetlerinde kullanılan bir renkti. Doğal yollarla üretilen en zor renk olduğu için bir zenginlik ve güç belirtisiydi. İmparator dışında hiç kimse mor pelerin takamazdı.

Erguvan, yüzyıllar boyu Bursa’nın da simgesi olmuştur. Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezit’in damadı Anadolu erenlerinden Emir Sultan’ın her yıl erguvan açma mevsiminde Bursa’da müritleriyle buluşması nedeniyle XIV. yüzyıldan itibaren düzenlenmeye başlanan erguvan şenlikleri, şehrin ekonomisine olumlu etkilerinden dolayı XIX. yüzyıla kadar gelenek olarak sürdürülmüştür. Günümüzde bu şenlikleri yeniden canlandırma çabası vardır.

Erguvan tohumlarının kabukları sert olduğu için 2-3 dakika sıcak suda, 24 saat ılık suda bekletildikten sonra nisan ayında ekilmesi önerilmektedir. Fidanları ise 12 ay boyunca dikilebilmektedir. Dikim için 60 cm’lik küp şeklinde çukur açılmalı, fidan düz bir şekilde dikildikten sonra 5-10 litre can suyu verilmelidir. Hızlı büyüyen bir ağaç olduğu için 5-6 yıl içinde 7-10 metreye kadar ulaşır. Uygun şartların sağlanması hâlinde budama dışında bakım gerektirmez. Budama yapılırken açık yara bırakılmamasına dikkat edilmelidir. Mantar riskine karşı, budanan dalların açıklıklarının budama sıvalarının yapılması ya da macunla kapatılması önerilir.

Bu metinden erguvan ağacıyla ilgili,

I. Bütün iklimlerde yetişir.

II. Dokuma kumaşlarda üretilen en zor renk erguvan morudur.

III. Erguvan şenlikleri günümüzde İstanbul’da yapılmaktadır.

IV. İlkbaharda çiçek açar.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" I ve IV.
Soru Açıklaması
5.
Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
Doğru Cevap: "D" Erguvanların ana yurdu neresidir?
Soru Açıklaması
6.
İyiyken de hastayken de canımın istediğini yapmışımdır her zaman. İçimden gelen isteklere büyük bir güvenim vardır. Acıyı acıyla gidermeyi sevmem. Hele insanı hastalıktan daha fazla rahatsız eden ilaçlardan nefret ederim. Karnımız ağrıyor diye kendinizi baklava yemek keyfinden yoksun ettiniz mi derdiniz birken iki olmuş demektir. Hastalıktan çektiğiniz yetmiyormuş gibi bir de perhizden çekersiniz.

Bu metindeki yazar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Keyfince hareket etmektedir.
Soru Açıklaması
7.
Öykülerimi bazen çok kolay, bazen de zorlanarak yazarım. Kah kalabalık içinde, mesela kafede, kah evde tek başınayken... Ancak çoğunu gece yarısından sonra yazdığımı söyleyebilirim. Yazmaya başladığımda onu mutlaka bitirmem gerekir yoksa öyküler eksik kalır. Öyküyü kaleme almadan önce onu uzun zaman, içimde yaşatırım. Örneğin uzun yıllar önce başladığım bir öyküyü bir türlü bitirememiş, yarım bırakmıştım. Yıllarca içimde, beynimde hep onunla yaşadım. Bir gün bitireceğimden emindim. Arada başka öyküler, romanlar yazdım ve nihayet bu sene o öyküyü tamamladım. Fakat ilk yazmaya başladığımdan apayrı bir öykü çıktı ortaya.

Bu metinde,

I. Öykülerinizi özellikle hangi zaman diliminde kaleme alırsınız?

II. Yazarken uymaya çalıştığınız ilkeler nelerdir?

III. Öykülerinizi kurgularken hangi kaynaklardan yararlanıyorsunuz?

IV. Öykü yazmanın zorlukları nelerdir?

sorularından hangilerinin cevabı vardır?
Doğru Cevap: "A" I ve II.
Soru Açıklaması
8.
Salih Ağa, köyün zenginlerinden biridir. Ama gelin görün ki giyimi kuşamı bir fakiri andırır. Şahsiyetinin bütün ifadesi ayaklarında toplanmıştır. Eğer ayaklarından birinin başparmağını ovuyorsa canı bir şeye sıkılmış demektir. Eğer ayakkabısını parmaklarının ucunda hafif hafif oynatmakta ise biliniz ki keyfi yerindedir. Çıplak tabanlarını sizin yüzünüze doğru uzatıyor ve hareketsiz duruyorsa emin olun ki yeni gasbettiği bir lokmanın hazım devresini geçirmektedir. Fakat sizin hakkınızda bir fesat kurmakla meşgulse bu ayaklar iki büklüm onun altında saklıdır.

Bu metne göre Salih Ağa keyifli ise ne yapar?
Doğru Cevap: "B" Ayakkabısını parmaklarının ucunda hafif hafif oynatır.
Soru Açıklaması
9.
Atatürk önderliğinde açılan Çocuk Esirgeme Kurumu, kimsesiz çocuklarla ilgilenmiş ve birçok etkinlikte bulunmuştur. Bu etkinliklerin en önemlisi de 23 Nisan 1921 tarihinde kutlanan Çocuk Bayramı’nın ülke düzeyinde kutlanmasına öncülük etmek olmuştur. Çocuk Esirgeme Kurumu öncülüğünde 1921’den itibaren özel bir gün olarak kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1929 yılından itibaren bir hafta süre ile kutlanmaya başlanmış ve “çocuk haftası”na dönüştürülmüştür.

Bu metinden, aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" Çocuk Esirgeme Kurumunun 23 Nisan 1921 tarihinde kurulduğuna
Soru Açıklaması
10.
Hayvanlar âlemi, küçük çocukların çevreleriyle ilişki kurmasını sağlayan önemli bir alan. Ne var ki özellikle büyük şehirlerde, doğal yaşamdan kopuk olarak büyüyen çocuklar, hayvanlara ve dolayısıyla doğal yaşama karşı yabancılık çekebilir ve korku hissedebilir. Çünkü hayvanlar onlar için diğer canlılara göre daha algılanabilir varlıklar. Bunu yenmelerine yardımcı olmanın yollarından biri de onlara, doğal yaşamı tanımalarını sağlayacak fırsatlar oluşturmak. İşte bu kitap; saldırgan davranışlar gösteren ve pasif tehlike arz eden hayvanların ne zaman ve hangi durumlarda tehlikeli olabileceği, bu tehlikelerden nasıl korunabileceği gibi konularla ilgili bilgileri rengârenk, zengin görsel malzemeler eşliğinde çocuklara sunuyor.

Bu metinde,

I. Çocuklar neden doğal yaşama ve hayvanlara karşı yabancıdırlar?

II. Pasif tehlike oluşturan hayvanlar hangileridir?

III. Bu kitap hangi amaçla kaleme alınmıştır?

IV. Doğal yaşam strese karşı bir dayanıklılık kaynağı mıdır?

sorularından hangilerinin cevabı vardır?
Doğru Cevap: "B" I ve III.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.