8. Sınıf Din Kültürü: Asr Suresinin Okunuşu ve Anlamı TEST - 1


Asr Suresinin Okunuşu ve Anlamı konusu 8. Sınıf Din Kültürü test soruları. Online 8. Sınıf Din Kültürü Asr Suresinin Okunuşu ve Anlamı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Din Kültürü: Asr Suresinin Okunuşu ve Anlamı TEST - 1
1.
I. Vel asr.

II. Ve tevâsav bi’l hakkı ve tevâsav bi’s sabr.

III. İnnel insane le fi husr.

IV. İllellezine âmenû ve amilü’s sâlihâti.

Asr suresinin doğru okunuşu için numaralandırılmış bölümlerle ilgili aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" II, IV’ten sonra gelmelidir.
Soru Açıklaması
2.
Asr suresi, insanı ebedi mutluluğa ulaştıracak ve ebedi hüsrandan kurtaracak temel yolları açıklar.

Buna göre Asr suresinin genelinde verilen mesajla Kur’an’ın aşağıdaki özelliklerinden hangisi ilişkilendirilemez?
Doğru Cevap: "D" Kalplere şifa vermesi
Soru Açıklaması
3.
Asr suresi, Kur’an-ı Kerim’in 103. suresidir. Üç ayettir. Mekke’de indirilmiştir. Asr; ... anlamlarına gelmektedir. Kur’an’da bildirilen ilkeler ve değerler bu surede âdeta özetlenmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
Doğru Cevap: "B" sabır
Soru Açıklaması
4.
“Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler müstesnadır (Onlar ziyanda değillerdir.).”

(Asr suresi, 1-3. ayetler)


Asr suresinde aşağıdaki konulardan hangisinden bahsedilmemektedir?
Doğru Cevap: "D" Kıssa
Soru Açıklaması
5.
Asr suresinde;

• Samimi bir şekilde iman etmek,

• Salih amel işlemek,

• Hakkı tavsiye etmek

öğütlenmektedir.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi Asr suresinde öğütlenen konulardan hiçbiri ile ilişkilendirilemez?
Doğru Cevap: "D" “De ki: İçinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir.” (Âl-i İmrân suresi, 29. ayet)
Soru Açıklaması
6.
Asr suresinde, iman edip de sâlih ameller işleyenlerin kurtuluşa erecekleri vurgulanmaktadır.

Buna göre;

I. Allah’a şirk koşmamak

II. İnfak faaliyetlerinde bulunmak

III. Nifak hareketleri içinde yer almak

hususlarından hangilerinin, Asr suresinde değinilen “kurtuluşa ulaştıracak” eylemler arasında yer alması beklenir?
Doğru Cevap: "A" I ve II.
Soru Açıklaması
7.
Asr suresinde;

I. kibirlemeyenler

II. hakkı ve sabrı tavsiye edenler

III. İman edip salip ameller işleyenlerden

hangilerinin ziyanda olmadığından söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" II ve III.
Soru Açıklaması
8.
Asr suresinde dini sorumlulukların temelini oluşturan ilkelerden bahsedilir. Bu kısa surede iman, salih amel; hakkı ve sabrı tavsiye etmek gibi esaslara değinilir. Bu esaslar bütünlük içinde benimsenerek yaşandığı takdirde insanı dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırır.

Buna göre aşağıdaki tutumlardan hangisi, Asr suresinin mesajına aykırılık içerir?
Doğru Cevap: "B" Bütün dünyevi işlerde bireysel menfaatleri esas almak
Soru Açıklaması
9.
Râhman ve Rahim olsa Allah’ın Adıyla

I. Asra yemin ederim ki

II. İnsan gerçekten ziyan içindedir.

III. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır (Onlar ziyanda değillerdir.).

Asr suresi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Peygamberlerin niteliklerinden söz edildiği
Soru Açıklaması
10.
I. Allah’ın yardımı ve zafer geldiğinde,

II. Asra yemin ederim ki

III. Rabb’inin sınırsız şanını yücelt, ona şükret ve ondan bağışlanma dile! Çünkü o, her zaman tövbeleri çokça kabul edendir.

IV. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler hariç

V. İnsan gerçekten ziyan içindedir.

Verilen ayet meallerinden hangileri Asr suresine ait değildir?
Doğru Cevap: "A" I ve III.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.