8. Sınıf Din Kültürü: Din ve Hayat TEST - 1


Din ve Hayat konusu 8. Sınıf Din Kültürü test soruları. Online 8. Sınıf Din Kültürü Din ve Hayat Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Din Kültürü: Din ve Hayat TEST - 1
1.
“Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız ... Arap’ın Arap olmayana (Allah saygısı ölçüsünden başka) bir üstünlüğü yoktur...”

Hz. Peygamber, Veda Hutbesi’ndeki bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
Doğru Cevap: "B" İnsanların eşitliğinin
Soru Açıklaması
2.
... sözlükte gerçek, doğru, kazanç, pay, emek karşılığı verilen ücret, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey anlamlarına gelir.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Hak
Soru Açıklaması
3.
Kişi kendi evinde bile olsa yüksek sesle müzik dinleyerek başkalarını rahatsız edemez. Çünkü başkalarını rahatsız etmek kul hakkına girmektir. Kul hakkına girmek dinimize göre büyük günahlardan biridir.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Kişinin özgürlüğünün sınırı diğer insanların özgürlüğünün başladığı yere kadardır.
Soru Açıklaması
4.
Hz. Peygamber, Cahiliye Dönemi’ndeki insan haklarına aykırı uygulamaları kaldırmıştır. Kız çocuklarına karşı uygulanan ayrımcılık ve toplumda yaygın olan efendi - köle şeklindeki sınıf farklılığı ile mücadele etmiştir. İnsanlar arasında eşitliği sağlamaya çalışmıştır.

Bu parçaya göre Hz. Peygamberin aşağıdakilerden hangisine önem verdiği söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Cinsiyet ayrımcılığına
Soru Açıklaması
5.
İnsan yapısı gereği sosyal bir varlıktır. Maddi ve manevi açıdan varlığını devam ettirebilmesi için diğer insanlara muhtaçtır. Örneğin, bir insan ekmek almak için fırıncıya, hasta olduğunda doktora ihtiyaç duyar. Bu nedenle insan farklı özelliklere sahip farklı işleri yapan bireylerin oluşturduğu bir topluluk içinde yaşamak zorundadır.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" İnsan iş bölümüne gereksinim duyan toplumsal bir varlıktır.
Soru Açıklaması
6.
• “Mümin, kardeşinin aynasıdır ve mümin müminin kardeşidir, onun zarar ve ziyana uğramasını, helakını önler, arkasından da onu çevreleyip korur ve ihtiyaçlarını görür.”

• “Hiçbiriniz kendi nefsi için istediğini (mümin) kardeşi için de istemedikçe tam mümin olamaz.”

Verilen bu iki hadise dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Din, insan ve toplum yaşamının içindedir.
Soru Açıklaması
7.
İnsan başkalarına zarar vermeden kendi hak ve özgürlüklerini kullanabilir. Kişiye verilen hak ve özgürlüklerin hiçbiri, bir başkasının temel hak ve hürriyetlerini ihlal etmek için kullanılamaz. Bir başka ifadeyle kişinin hak ve özgürlükleri bir diğer bireyin hak ve özgürlüklerinin başladığı yerde biter.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bir hak ihlalinin olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Trafikte diğer araçlara yol verilmemesi
Soru Açıklaması
8.
Din; inanç, ibadet, ahlak ve sosyal ilişkilerde Allah’ın varlığı ve birliği esası üzerine kuruludur. İslam dini bunu her alanda ve hayatın her aşamasında tevhid vurgusuyla öne çıkarır. İslam’da Allah’ın varlığına ve birliğine inanılması istenirken O’na hiçbir şeyi ortak koşmamak ve yalnızca O’na kulluk edip ancak O’ndan yardım dilemek emredilir.

Bu metinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" İnsanın ameli, niyetine göre anlam kazanır.
Soru Açıklaması
9.
“Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah’ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?”

(Mâide suresi, 90, 91. ayetler)


Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "C" İçki ve kumar kişinin bedenine olumsuz etkiler yapar.
Soru Açıklaması
10.
Gelişen ve değişen bir çağda yaşıyoruz. Bunun insanlara faydası olduğu gibi zararları da var. Sosyal medya denilen bir durum var ki dillere destan. Faydaları elbette vardır ancak benim dikkatimi çeken zararları. Zincirleme etki bırakan sosyal medyada bir yalan anında tüm dünyayı kuşatabiliyor. Ne kadar durumun doğru olmadığını ifade etseniz de sosyal medyanın diline düşmüşseniz işiniz zor.

Bu parçada sosyal medya ile ilgili şikâyet edilen husus hakkında aşağıdaki ayetlerden hangisi insanları uyarmaktadır?
Doğru Cevap: "D" “Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.” (Hucurât suresi, 6. ayet)
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.