8. Sınıf Din Kültürü: Hz. Muhammed’in İnsanlara Değer Vermesi TEST - 1


Hz. Muhammed’in İnsanlara Değer Vermesi konusu 8. Sınıf Din Kültürü test soruları. Online 8. Sınıf Din Kültürü Hz. Muhammed’in İnsanlara Değer Vermesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Din Kültürü: Hz. Muhammed’in İnsanlara Değer Vermesi TEST - 1
1.
Hz. Muhammed (s.a.v.), kendisiyle özel olarak görüşmek isteyen kişilerin isteklerini reddetmez ve onlarla görüşürdü.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Hz. Muhammed (s.a.v.) insanlar arasında ayrım gözetmemiştir.
Soru Açıklaması
2.
“… Ey insanlar! Rabb’iniz birdir, babanız da birdir; hepiniz Âdem’in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan korkup çekineninizdir. Arap’ın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur.”

Bu hadisle verilmek istenen asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Allah katında yaratılış bakımından bütün insanlar eşittir.
Soru Açıklaması
3.
Hz. Muhammed (s.a.v.), kendisine peygamberlik verilmeden önce Mekke’de sahipsiz insanlara sahip çıkan Hılfu’l Fudul (Erdemliler Cemiyeti) isimli oluşum içinde yer almış, peygamber olduktan sonra da bu cemiyeti hayırla anmıştır.

Peygamberimizin bu cemiyete katılması hangi özelliğini ön plana çıkartmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Hakkı gözetmesini
Soru Açıklaması
4.
Peygamberimiz, kim olursa olsun kendisini davet edenlerin evlerine gider, verilen armağanları geri çevirmezdi, en küçük bir armağanı bile küçümsemeden kabul ederdi.

Bu parçada Hz. Muhammed’in hangi özelliği vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Mütevazı olması
Soru Açıklaması
5.
Hz. Peygamber, kendisine bir şey soran kişiyi can kulağıyla dinler, soruyu soran yanından ayrılmadıkça onu terk etmezdi. Resulullah ile bir kimse tokalaşırsa veya bir kimse tokalaşmak için elini uzatırsa, karşısındaki kişi elini çekmeden elini çekmezdi. Biriyle yüz yüze gelince, karşısındaki, yüzünü çevirip ayrılmadıkça kimseden yüzünü çevirmezdi. Önünde oturan kimseye hiçbir zaman ayaklarını uzatmazdı. Karşılaştığı kimseye önce kendisi selam verirdi.

Bu parçaya dayanılarak Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" İnsanlara saygı duyduğu
Soru Açıklaması
6.
“Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir kadından yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık, Allah katında en değerli olanınız O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır.”

(Hucurât suresi, 13. ayet)


Aşağıdakilerden hangisi bu ayette değinilen hususlar arasında bulunmaz?
Doğru Cevap: "D" İnsanlar Hz. Âdem’den, O da topraktan yaratılmıştır.
Soru Açıklaması
7.
Bir gün Peygamberimiz ashabıyla birlikte otururlarken bir cenaze geçer. Peygamberimiz hemen ayağa kalkar. Çevresindekiler geçen cenazenin bir Yahudiye ait olduğunu söylerler. Peygamberimiz “Olsun, o da bir insan değil mi?” diyerek cevap verir.

Bu olay Hz. Peygamberin hangi özelliğine örnektir?
Doğru Cevap: "D" İnsanlar arasında ayrım yapmaması
Soru Açıklaması
8.
Hz. Muhammed (sav.), çocuklarla ilgilenmeyi, onlara yardımcı olmayı çok severdi. Çocuklar da onun sohbetini dinlemek için yanına gelirlerdi. Devamlı gelen çocuklardan birinin gelmediğini fark eden Hz. Muhammed (s.a.v.), diğer çocuklara neden gelmediğini sordu. Çocuklar, kuşu öldüğü için çok üzüldüğünü bu yüzden gelmediğini söylediler. Peygamberimiz, bu çocuğu ziyaret ederek ona başsağlığı diledi ve onu teselli etti.

Bu olay Peygamberimizin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilişkilendirilemez?
Doğru Cevap: "B" Adalete önem vermesi
Soru Açıklaması
9.
“Sizden biriniz başına gelen bir musibetten dolayı ölmeyi istemesin. Eğer mutlaka ölmeyi isteyecekse şöyle dua etsin: Allahım yaşamam benim için hayırlı ise beni yaşat, eğer ölümüm benim için hayırlı ise canımı al.”

(Hadis-i Şerif)


Hz. Peygamber bu sözleriyle Müslümanlara aşağıdakilerden hangisini öğütlemektedir?
Doğru Cevap: "B" Sabırlı olmalarını
Soru Açıklaması
10.
Hz. Muhammed (s.a.v.), hayatın çok zor olduğu bir sosyal çevrede yaşamıştır. İnsanlar köle olarak alınıp satılıyor, soylu bir aileden gelmeyenler horlanıyor, yetimler ve kadınlar hak ettikleri değeri görmüyordu. İşte böyle bir ortamda Hz. Muhammed (s.a.v.) daima insanların onurlu bir yaşam sürmeleri için çaba sarf etmiş, onların haklarını savunmuştur.

Peygamberimizin aşağıdaki uygulamalarından hangisi bu metnin konusuyla ilişkilendirilemez?
Doğru Cevap: "D" Mekke’den Medine’ye hicret edilmesine izin vermesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.