8. Sınıf Din Kültürü: Hz. Musa’nın (a.s.) Hayatı TEST - 1


Hz. Musa’nın (a.s.) Hayatı konusu 8. Sınıf Din Kültürü test soruları. Online 8. Sınıf Din Kültürü Hz. Musa’nın (a.s.) Hayatı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Din Kültürü: Hz. Musa’nın (a.s.) Hayatı TEST - 1
1.
Hz. Musa (a.s.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez?
Doğru Cevap: "D" Nemrut ile mücadele etmiştir.
Soru Açıklaması
2.
Yüce Allah, insanlara eziyet eden, haksızlık ve adaletsizlikte ileri giden, sapkın inanışları insanlara zorla kabul ettirmeye çalışan Firavun’a karşı bir rahmet ve uyarıcı olarak Hz. Musa’yı (a.s.) peygamber olarak seçti. Böylece Hz. Musa (a.s.) hem Firavun’u bir olan Allah inancına davet etti hem de insanları Firavun’un zulmünden kurtardı.

Bu metinde Hz. Musa (a.s.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "B" Zulme rıza göstermiştir.
Soru Açıklaması
3.
Firavun, saltanatı sırasında İsrailoğullarına çok kötü eziyetlerde bulundu; onları köle yaptı, en çirkin ve kötü işlerde çalıştırdı. Yüce Allah, İsrailoğulları’nı bu sıkıntıdan, azgın Firavun’un şerrinden, zulüm ve taşkınlıklarından kurtarmak için Hz. Musa’yı gönderdi.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" İsrailoğullarına Hz. Musa’nın peygamber olarak gönderildiği
Soru Açıklaması
4.
“Gerçek şu ki, Karun, Musa’nın kavmindendi, ancak onlara karşı azgınlaştı. Biz, ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarları, birlikte (taşımaya) davranan güçlü bir topluluğa ağır geliyordu. Hani kavmi ona demişti ki: Şımararak sevinme, çünkü Allah, şımararak sevince kapılanları sevmez.”

(Kasas suresi, 76.ayet)


Verilen ayette Karun’un hangi özelliği eleştirilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Zenginliğinden dolayı kibirlenmesi
Soru Açıklaması
5.
“Musa, onlara apaçık olan ayetlerimizle geldiği zaman: ‘Bu düzüp uydurulmuş bir büyüden başkası değildir. Biz geçmiş atalarımızdan bunu işitmedik.’ dediler. Musa dedi ki: ‘Rabbim, kimin Kendisi’nden bir hidayetle geldiğini ve bu (dünya) yurdun(un) sonucunun kime ait olacağını daha iyi bilir. Gerçekten zulmedenler, felah bulamazlar.” Firavun dedi ki: “Ey önde gelenler, sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, çamurun üstünde bir ateş yak da, bana yüksekçe bir kule inşa et, belki Musa’nın ilahına çıkarım çünkü gerçekten ben onu yalancılardan (biri) sanıyorum. ‘O ve askerleri, yeryüzünde haksız yere büyüklendiler ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Bunun üzerine, onu ve askerlerini tutup suya attık. Böylelikle zulmedenlerin nasıl bir sona uğradıklarına bir bak.”

(Kasas suresi, 36-40. ayetler)


Verilen ayetlere dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Firavunun atalarının dinini reddettiğine
Soru Açıklaması
6.
“Firavun’a git, çünkü o hakikaten azdı. Musa dedi ki: Ey Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çöz ki, sözümü iyi anlasınlar. Bir de bana ailemden bir vezir ver. Kardeşim Harun’u (ver.) Onunla arkamı kuvvetlendir. (Elçilik) işimde onu bana ortak et ki seni çok tesbih edelim, seni çok analım. Şüphe yok ki sen bizi görüp duruyorsun.”

(Kasas suresi, 24-35. ayetler)


Verilen ayete dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" Hz. Musa’nın Firavun’dan çekindiğine
Soru Açıklaması
7.
Hz. Musa, Mısır’ın çok zor günler yaşadığı bir dönemde doğdu. Bu sırada, ilahlık iddialarında bulunarak haddi aşan Firavun, İsrailoğulları halkına dayanılamayacak eziyetlerde bulunuyordu. İsrailoğulları dedelerinin yurdu olan Kenan illerine gitmek istiyorlardı. Fakat Firavun buna izin vermiyordu. Bu durum Kasas suresinin 3. ve 4. ayetlerinde şöyle anlatılmaktadır. “Biz sana Musa ve Firavun’un mühim haberlerinden, iman edecek bir kavim için, gerçek olarak okuyacağız. Çünkü Firavun o yerde (Mısır’da) başkaldırmış ve ahalisini parçalara bölüp kendisine bağlamıştı.”

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemektedir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Musa’ya (a.s.) verilen mucizelerden
Soru Açıklaması
8.
“Gerçekten biz, Firavun sülalesini, senelerce kıtlık ve gelir noksanlığı içinde tutup kıvrandırdık ki, düşünüp ibret alsınlar. Fakat kendilerine iyilik geldiği zaman, işte bu bizim hakkımızdır, dediler, başlarına bir kötülük gelince de , işte bu Musa ile yanındakilerin uğursuzluğu yüzünden, dediler. İyi bilin ki, onların uğursuzluğu Allah katındadır. Lâkin çoğu bunu bilmezler. Ve sen büyülemek için her ne mucize getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz, dediler. Biz de kudretimizin ayrı ayrı âlametleri olmak üzere başlarına tufan, çekirge, haşereler, kurbağalar ve kan gönderdik, yine inat edip direndiler ve çok mücrim (suçlu) bir kavim oldular.”

(A’raf suresi, 130-133. ayetler)


Verilen ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Firavun ve ona inananlar başlarına gelen felaketlere rağmen Allah’a iman etmemişlerdir.
Soru Açıklaması
9.
“Musa, halkının haberi olmadığı bir zamanda şehre indi. Biri kendi adamlarından, diğeri de düşmanı olan iki adamı dövüşür buldu. Kendi tarafından olan kimse, düşmanına karşı ondan yardım istedi. Musa, onun düşmanına bir yumruk vurdu, ölümüne sebep oldu. ‘Bu şeytanın işidir; çünkü o apaçık saptıran bir düşmandır.’ dedi. Musa, ‘Rabbim! Doğrusu kendime yazık ettim, beni bağışla.’ dedi. Allah da onu bağışladı. O, şüphesiz bağışlayandır, merhamet edendir. Musa; ‘Rabbim! Bana verdiğin nimete and olsun ki, suçlulara asla yardımcı olmayacağım.’ dedi.”

(Kasas suresi, 15-17. ayetler)


Kur’an’da anlatılan bu olaydan sonra Hz. Musa aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?
Doğru Cevap: "A" Öldürülme tehlikesinden dolayı Medyen’e kaçmıştır.
Soru Açıklaması
10.
Hz. Musa ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Firavun’u ve onun ahalisini hidayete erdirmiştir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.