8. Sınıf Din Kültürü: Hz. Nuh’un (a.s.) Tevhide Daveti TEST - 1


Hz. Nuh’un (a.s.) Tevhide Daveti konusu 8. Sınıf Din Kültürü test soruları. Online 8. Sınıf Din Kültürü Hz. Nuh’un (a.s.) Tevhide Daveti Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Din Kültürü: Hz. Nuh’un (a.s.) Tevhide Daveti TEST - 1
1.
“Onu yine de yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık ve onları ötekilerin yerine geçirdik. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, uyarılan (fakat söz anlamayan) ların sonu nasıl oldu!”

(Yunus suresi, 73. ayet)


Bu ayetten hareketle aşağıdakilerden hangisine ilişkin bir çıkarımda bulunulamaz?
Doğru Cevap: "B" Peygamberlerin ortak niteliklerine
Soru Açıklaması
2.
“Dediler ki: Tanrılarınızı bırakmayın, ilahlarınız Ved, Süvâ, Yegüs, Yeük ve Nesr’den vazgeçmeyin.”

(Nuh suresi, 23. ayet)


Verilen ayette Hz.Nuh’un kavminin hangi özelliği belirtilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Putperest olmaları
Soru Açıklaması
3.
“Nuh dedi ki: “Ey kavmim! Söyleyin bakalım; şayet ben Rabbimden gelen apaçık bir delil üzerinde isem ve O, kendi katından bana bir rahmet vermiş de siz ona karşı kör kalmışsanız, onu istemediği hâlde, biz sizi ona zorlayacak mıyız?”

(Hûd suresi, 28. ayet)


Verilen ayete dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Hz. Nuh’un kavminin zenginlik içinde olduğuna
Soru Açıklaması
4.
I. Hz. Nuh’un bütün oğulları ona iman etmiştir.

II. Yüce Allah, Hz. Nuh’a bir gemi yapmasını emretmiştir.

III. Kavmi Hz. Nuh’u kabul etmiş fakat tevhit inancını reddetmişlerdir.

IV. Hz. Nuh’un kavmi bir tufan sonucunda helak olmuştur.

Hz. Nuh ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II ve IV.
Soru Açıklaması
5.
I. Nuh tufanında yüksek dağlara çıkan bazı iman etmeyenler kurtulmuştur.

II. Hz. Nuh gemisine her canlıdan bir çifti ve iman edenleri almıştır.

III. Hz. Nuh kavmini uyarmasına rağmen, ona inanmayanlar onunla alay etmişlerdir.

IV. Hz. Nuh’un ailesinin tamamı ona iman etmiştir.

Hz. Nuh ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" II ve III.
Soru Açıklaması
6.
Şirk içinde olan kavimler, tarihin her döneminde Yüce Allah bir elçi gönderdiğinde bu elçinin o toplum içinden çıkmasına şaşırmışlar, buradaki açık gerçekleri görememişlerdir. Hz. Nuh’un kavmi de ona itiraz ederken Allah’ın elçisinin bir insan değil ancak bir melek olabileceğini ileri sürmüştü. Hud suresinin 27. ayetinde belirtildiği gibi Hz.Nuh’un kavmi “Senin ancak kendimiz gibi bir insan olduğunu görüyoruz.” demişlerdir.

Bu parçada Hz. Nuh’un kavminin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Hz. Nuh’un insan olmasına karşı çıkmaları
Soru Açıklaması
7.
Nuh ile ailesinden Ham, Sam, Yafes adlarındaki üç oğul da gemiye binmişti. Ancak dördüncü oğul Kenan (Yam) ona iman etmediği için gemiye binmemişti. Bu durum Hud suresinin 42-43. ayetlerininde şöyle anlatılmaktadır: “Sular her yeri kaplamaya ve gemi yüzmeye başlayınca Nuh oğluna: “Ey oğulcuğum! Bizimle beraber gel, kafirlerle birlik olma” diye seslendi. Oğlu; ‘Dağa sığınırım, beni sudan kurtarır.’ deyince Nuh; ‘Bugün Allah’ın buyruğundan, O’nun acıdıkları dışında kurtulacak yoktur.’ dedi. Aralarına dalga girdi. Oğlu da boğulanlara karıştı.” Hz. Nuh, muhtemelen, oğlunun küfredenlerden olduğunu bilmediği için, Yüce Allah’a “Rabbim! oğlum benim ailemdendi. Doğrusu senin va’din haktır. Sen hükmedenlerin en iyi hükmedenisin.” diye seslendi. Yüce Allah “Ey Nuh! O senin ailenden değildir. Çünkü o, çok kötü bir iş işlemiştir. Öyleyse bilmediğin şeyi benden isteme.” demiştir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Kan bağının değil, inancın esas olduğu
Soru Açıklaması
8.
Zenginlik ve söz sahibi insanlar, üstünlüğün malda ve topluma hakim bir konumda olduklarını zannettikleri için, gerçekte kendileriyle kıyas kabul etmez derecede bir üstünlüğe sahip olan Hz. Nuh’a inanan toplumun fakir kesimini küçümsüyor ve onlarla bir arada, aynı seviyede bulunmayı nefislerine bir türlü kabul ettiremiyorlardı. Bunun için toplumun ileri gelenleri Hz. Nuh’a gitmişler ve bu insanları yanından uzaklaştırırsa, O zaman belki kendisini dinleyebileceklerini bildirmişlerdir. Ancak Hz. Nuh onlara gerçek anlamda üstünlüğün, inananlarda olduğunu şu ifade ile ortaya koymuştur: “Ben inananları kovacak değilim. Ben sadece açıkça bir uyarıcıyım.”

(Şûâra suresi, 14-15. ayetler)


Bu parçada Hz. Nuh’a inanmayanlarda hangi özelliğin bulunduğu vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Kibir
Soru Açıklaması
9.
Nuh, kavmini Allah’tan başkasına ibadet etmemeleri konusunda uyarmış, aksi takdirde başlarına gelecek azabı kendilerine haber vermiştir. Yoldan çıkmış, çok zalim ve azgın olan kavmi Hz. Nuh’a inanmadığı gibi ona mecnun demiş, onu taşlamakla tehdit edip yalancılıkla suçlamış, ondan kendisine uyan alt tabakadan insanları yanından uzaklaştırmasını veya başlarına geleceğini bildirdiği azabı bir an önce getirmesini istemişlerdir.

Bu parçada Hz. Nuh’un kavminin hangi özelliğinden bahsedilmemektedir?
Doğru Cevap: "B" Ölçü ve tartıda hile yapmalarından
Soru Açıklaması
10.
Kendi yaptıkları karşılığında hiçbir talebinin olmadığını söyleyen Hz. Nuh, gaybı bilmediğini, melek de olmadığını, sadece Allah’ın emirlerini bildirdiğini ifade edip davetini sürdürmüştür. Uzun mücadelelerine rağmen kavminin putperestlikten vazgeçmemesi üzerine Allah inkârcı kavmin tufanla helâk edileceğini, Hz. Nuh’un ve inananların kurtulacağını bildirmiş ve ondan bir gemi yapmasını istemiştir. Geminin inşası bitince her hayvan türünden birer çift, ayrıca boğulmasına hükmedilenler dışındaki aile fertleri ve iman eden diğer kimseler gemiye bindirilir. Hz. Nuh ve ona inananlar kurtulurken eşi ve oğlu inanmayanlarla birlikte boğulur.

Bu parçada Hz. Nuh’un kavminin hangi özelliğinden bahsedilmemektedir?
Doğru Cevap: "C" Gemide bulunanların Hz. Nuh’a inanmadığına
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.