8. Sınıf Din Kültürü: Hz. Şuayb’ın (a.s.) Hayatı TEST - 1


Hz. Şuayb’ın (a.s.) Hayatı konusu 8. Sınıf Din Kültürü test soruları. Online 8. Sınıf Din Kültürü Hz. Şuayb’ın (a.s.) Hayatı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Din Kültürü: Hz. Şuayb’ın (a.s.) Hayatı TEST - 1
1.
“Şuayb, ‘Ey kavmim! Ne derseniz, eğer ben, Rabb’imin katından açık bir delil ile gelmişsem ve O, bana kendi katından güzel bir rızık vermişse ne yapmalıyım? Size muhalefet etmemle, sizi menettiğim şeylere kendim düşmek istemiyorum. Ben, yalnızca gücümün yettiği kadar düzeltmeyi istiyorum. Başarım da Allah’ın yardımı iledir. Ben, yalnız O’na dayandım ve ancak O’na yönelirim. Ey kavmim! Bana karşı çıkmanız, sakın sizi Nuh kavminin veya Hûd kavminin ya da Salih kavminin başına gelenler gibi bir felakete sürüklemesin! Ve hatırlayın ki, Lût kavmi sizden fazla uzak değildir. Rabb’inizden affınızı isteyin. Sonra, O’na tevbe edin. Şüphesiz ki, Rabbim, çok merhametlidir ve çok sevendir’ dedi.”

(Hûd suresi, 88-90. ayetler)


Verilen ayetlere dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Hz. Şuayb’ın kavminin yaptıklarından pişman olduğuna
Soru Açıklaması
2.
Hz. Şuayb Medyen kavmine, Allah’ın birliğine inanmalarını, ticarette, ölçü ve tartıda dikkatli davranmalarını, helal kazancın her şeyden hayırlı olduğunu, namaz kılmalarını, bu öğütlere uymak konusunda geçmiş kavimlerden ibret almaları gerektiğini söyledi. Ancak kavmi kendisine itaat etmedi ve sonunda helak oldular.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Medyen halkının helak olmasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ticaret yapmaları
Soru Açıklaması
3.
“Derken onları şiddetli bir deprem yakalayıverdi de evlerinde dizüstü çökekaldılar. Böylece Şuayb’ı yalanlayanlar, sanki orada hiç sefa sürmemiş gibi oldular. Asıl hüsrana uğrayanlar, Şuayb’ı yalanlayanlar olmuştu. Şuayb onlardan öteye döndü ve ‘Ey kavmim, Allah biliyor ki, size Rabb’imin mesajını ilettim, size öğüt de verdim; şimdi kâfir bir kavme nasıl acırım?’dedi.”

(A’raf suresi, 91-93. ayetler)


Verilen ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Hz. Şuayb’ın kavminin nasıl helak olduğu
Soru Açıklaması
4.
“Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı gönderdik. Şuayb olara, ‘Ey kavmim, Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan başka bir ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı da eksik tutmayın; ben sizi bir refah içinde görüyorum ve ben, sizi kuşatacak bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim! Ölçeği ve teraziyi tam dengi dengine tutun, insanların eşyasına densizlik etmeyin ve yeryüzünde bozgunculuk ederek fenalık yapmayın! Eğer iman etmişler iseniz, Allah’ın helalinden bıraktığı kâr, sizin için daha hayırlıdır. Fakat ben, sizin üzerinizde bir gözcü değilim.”

(Hûd suresi, 84-86. ayetler)


Verilen ayetlere dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" Medyen halkının tevhide inandığına
Soru Açıklaması
5.
Bütün müşrikler gibi Medyenliler de, kendilerini gerçek kurtuluşa çağıran peygamberlerinin davetini engellemek için harekete geçtiler. Özellikle müşriklerin elebaşları, insanların Şuayb peygamberle görüşmesini engellemek istediler. Ona giden insanları gözetlemek ve onunla görüşmelerini engellemek amacıyla yollar üzerine nöbetçiler yerleştirdiler. Bu gözcüler, ona gitmek isteyen insanların yollarına çıkarak, onun bir yalancı olduğunu söylediler ve “Sizi inancınız konusunda fitneye düşürür ve atalarınızın dininden döndürür.” diye uyardılar. Müminleri de korkutup ölümle tehdit ettiler.

Bu parçada Medyen halkının hangi özelliği vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Tebliğe mani olmaları
Soru Açıklaması
6.
“Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar dediler ki: ‘Ey Şuayb! Seni ve seninle beraber iman edenleri, mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Yahut da bizim dinimize döneceksiniz.’ Şuayb da , şöyle dedi: ‘İstemesek de mi? Eğer, Allah bizi sizin dininizden kurtarmışken, tekrar ona dönecek olursak, Allah’a yalan yere iftirada bulunmuş oluruz. Rabb’imiz olan Allah’ın dilemesi müstesna, sizin dininize dönmemiz mümkün değildir. Rabb’imin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz, sadece, Allah’a dayanırız. Ey Rabb’imiz! Bizimle kavmimiz arasında hak ile hükmünü ver. Sen, hüküm verenlerin en hayırlısısın.’ Kavminin ileri gelen kâfirleri şöyle dediler: ‘Yemin olsun ki, eğer Şuayb’a uyarsanız, andolsun ki, o takdirde mutlaka zarara düşersiniz!”

(A’raf suresi, 88-90. ayetler)


Verilen ayetlerde Hz. Şuayb’ın kavminin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Hz. Şuayb’ı ve ona inananları tehdit etmeleri
Soru Açıklaması
7.
Müşrikler, Hz. Şuayb ve kıldığı namazla alay etmeye başladılar. Hz. Şuayb kendilerini putları terk edip Allah’a ibadet etmeye, ölçü ve tartı işlerinde adil davranmaya ve bozgunculuğu terk etmeye çağırınca, alay ile karşılık verdiler. Sanki suçluyu da bulmuşlardı: Namaz! Hz. Şuayb’ı küçümseyip alaya alarak “Babalarımızın tapmış olduğu ilahları terk etmemizi ve mallarımızda dilediğimiz şekilde tasarrufta bulunmaktan vazgeçmemizi, sana namazın mı emrediyor?” diye soruyorlardı. Kendisinin önceden akıllı ve uslu bir adam olduğunu söyleyerek, atalarında görmedikleri bu yeni davranışları, onun gibi akıllı birine yakıştıramadıklarını belirtiyorlardı.

Bu parçada Hz. Şuayb’ın kavminin hangi özelliği vurgulanmamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Allah’a inanıp Hz. Şuayb’a inanmamaları
Soru Açıklaması
8.
Yüce Allah, haktan uzaklaşarak küfre saplanmış Medyen halkına aralarından Hz. Şuayb’ı peygamber olarak gönderdi. Onu mucizelerle destekledi. Hz. Şuayb işin başında, onları, uydurmuş oldukları sahte ilahları terk edip tek olan Yüce Allah’a kulluk etmeye çağırdı. Onları, ölçü ve tartıda dürüst davranmaya davet etti. Maddi bakımdan iyi bir durumda olduklarını hatırlatarak, ölçü ve tartıyı eksik yapma alışkanlığını bırakmalarını, aksi takdirde bu kötü âdet yüzünden büyük bir azaba çarptırılacaklarını söyledi. Söyledikleri gibi gerçek Müslümanlar iseler, yeryüzünde fitne ve fesat çıkarmayı bırakmalarını istedi.

Bu parçada Medyen halkının hangi özelliğine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Kan davası güttüklerine
Soru Açıklaması
9.
İnfak, kişinin sadece Allah’ın rızasını kazan­mak için yapmış olduğu her türlü maddi yar­dımlardır.

Buna göre infak kavramı içine aşağıdaki ibadetlerden hangisi girmez?
Doğru Cevap: "D" Oruç
Soru Açıklaması
10.
Sadaka-i Cariye: Kesintisiz sadaka demektir. Kişiye öldükten sonrada sevap kazandırma­ya devam ettiği için bu ismi almıştır.

Peygamberimiz kesintisiz sadaka için,

I. Yol, köprü, çeşme, hastane gibi eserler yaptırma,

II. Kendisinden istifade edilecek eser yaz­ma,

III. Salih bir evlat yetiştirme

durumlarından hangilerini öğütlemiştir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.