8. Sınıf Din Kültürü: İslam Dininin Temel Kaynakları TEST - 1


İslam Dininin Temel Kaynakları konusu 8. Sınıf Din Kültürü test soruları. Online 8. Sınıf Din Kültürü İslam Dininin Temel Kaynakları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Din Kültürü: İslam Dininin Temel Kaynakları TEST - 1
1.
“Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarılırsanız, yolunuzu şaşırmazsınız: Allah’ın Kitabı ve Peygamberinin sünneti.”

(İmam Mâlik, Kader, 3)


Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılabilecek mesajlardan biri olamaz?
Doğru Cevap: "C" Müslümanların tek bilgi kaynağı Kur’an ve Sünnettir.
Soru Açıklaması
2.


Bu ayette verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangidir?
Doğru Cevap: "D" Körü körüne taklit insanı yanlışa sürükler.
Soru Açıklaması
3.
Kur’an-ı Kerim ayetlerinin anlamlarını açıklamaya, hükümlerini ve bu hükümlerin dayandığı gerekçeleri açığa çıkarmaya ve ayetleri belirli bir yöntem çerçevesinde yorumlamaya yarayan ilim dalıdır.

Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tefsir
Soru Açıklaması
4.
İnsanın dünyada bilmediği birçok bilgi vardır. Bunları öğrenmek için aklını zorlasa da bazı hususları bulması neredeyse imkânsızdır. Bu yüzden; dünyanın sonu, ölüm sonrası hayat, meleklerin özellikleri, Allah’ın özellikleri gibi konular hakkında doğru olan bilgiyi Kur’an-ı Kerim’e başvurarak öğrenir.

Bu metinde Kur’an-ı Kerim’in hangi özelliği vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Bilinmeyen konularda doğru bilgi vermesi
Soru Açıklaması
5.
Kur’an, sözlükte “toplamak, okumak, bir araya getirmek” anlamlarına gelir. Terim olarak ise şu şekilde tanımlanır: “Hz. Peygambere vahiy yoluyla gelen, Mushaflarda yazılı olan, değiştirilmeden nesilden nesile nakledilen, okunması ve yaşanması ile ibadet edilen, Allah’ın (c.c.) mucize kelamıdır.”

Bu metinden Kur’an ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" Muskalarda kullanılabilir.
Soru Açıklaması
6.
Kur’an-ı Kerim’in mesajı belirli bir zaman, sosyal çevre ve koşullarla sınırlı değildir. O, her çağa hitap eder, bütün insanları Yüce Allah’ın çağrısını anlamaya yöneltir.

Bu parçada Kur’an-ı Kerim’in hangi özelliği belirtilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Evrensel mesajlarının olması
Soru Açıklaması
7.
“Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek bir ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.”

(İbrahim suresi, 52. ayet)


Verilen ayette aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Kur’an’ın indiriliş amacı nedir?
Soru Açıklaması
8.
(I) Kur’an-ı Kerim, İslam dini ile ilgili bilgilerimizin temel kaynağıdır. (II) Kur’an iyiliği emreder, kötülükten sakındırır. (III) Kıyamete kadar ilkeleri değişmeyecektir. (IV) Hz. Peygamberin hadislerinden sonra başvurulacak kaynak Kur’an-ı Kerim’dir.

Kur’an-ı Kerim ile ilgili yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
9.
Kur’an-ı Kerim; inanç, ibadet ve ahlak konularında hükümler içeren bir kitaptır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine Kur’an’da değinildiği söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Pozitif ilimlerin ilkelerine
Soru Açıklaması
10.
Kur’an-ı Kerim, Allah’ın kelamıdır. Kur’an’ın evrensel mesajları kıyamete kadar değişmeyecektir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metin ile anlamca ilişkilendirilebilir?
Doğru Cevap: "A" “Şüphesiz bu, korunmuş bir kitapta bulunan değerli bir Kur’an’dır.” (Vakıa suresi, 77-78. ayetler)
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.