8. Sınıf Din Kültürü: Kader ve Kaza İle İlgili Kavramlar TEST - 1


Kader ve Kaza İle İlgili Kavramlar konusu 8. Sınıf Din Kültürü test soruları. Online 8. Sınıf Din Kültürü Kader ve Kaza İle İlgili Kavramlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Din Kültürü: Kader ve Kaza İle İlgili Kavramlar TEST - 1
1.
“Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır.”

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemine değinilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Çalışarak kazanmanın
Soru Açıklaması
2.
İslam dini, kumar, şans oyunları, gasp, hırsızlık gibi haksız kazanç yollarından gelir elde etmeyi haram saymıştır. Çalışmadan, dilenerek geçinmeyi de hoş görmemiştir. Allah’ın (c.c.) razı olacağı bir kimse başkalarının gayretiyle geçinmeyi düşünmemeli, kendi çabasıyla kazanmaya gayret etmeli, hakkından ötesine el uzatmamalı, kimsenin hakkını yememelidir.

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Emek ve rızık
Soru Açıklaması
3.
İnsanın akıllı ve irade sahibi olması davranışlarından sorumlu olması anlamına gelir. Bu yüzden kader; insanın akıl ve sorumluluk sahibi olmasıyla yakından ilgilidir.

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu açıklamayla ilgili bir durum olamaz?
Doğru Cevap: "A" Ani bir patlama sonucunda orada bulunan kişilerin korkması
Soru Açıklaması
4.
“...Ben sadece gücümüm yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarım ancak Allah’ın yardımı iledir. Yalnız O’na inandım ve yalnız O’na döneceğim.”

(Hûd Sûresi, 88. ayet)


Verilen ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sorumluluklar yerine getirildikten sonra başarı Allah’ın lütfudur.
Soru Açıklaması
5.
“Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları takdir edilen bir müddete kadar erteliyor. Ecelleri geldiği zaman onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.”

(Nahl Sûresi, 61. ayet)


Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Eceli gelen kimsenin ölümünü engellemek ya da geciktirmek mümkün değildir.
Soru Açıklaması
6.
Peygamberimiz kendisiyle konuşmaya gelen birisine devesini nereye bıraktığını sormuş, adam : “Allah’a tevekkül ettim ve onu dışarıda bıraktım.” demiştir. Bunun üzerine Peygamberimiz, “Deveni iyi bağla da öyle tevekkül et.” buyurmuştur.

Bu hadisten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkartılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" İşlerimizde tedbiri alıp takdiri Allah’a bırakmak gerekir.
Soru Açıklaması
7.
• Hasta olmamak için temizliğe özen gösterilmelidir.

• Hasta olmamak için düzenli ve sağlıklı beslenilmelidir.

Verilenlere dayanılarak tevekkülle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" Hastalanmadan önce tedbir almalı, sonra da Allah’a tevekkül edilmelidir.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "B" “Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler.” (İnsan suresi, 8. ayet)
Soru Açıklaması
9.
Bir hasta, tedavisi için gerekli adımları atmakla birlikte, şifayı Allah’tan (c.c.) istemeli ve sonuç ne olursa olsun derin bir teslimiyetle Allah’ın (c.c.) takdirine razı olmalıdır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu konuyla ilişkilendirilebilir?
Doğru Cevap: "B" “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan…” (Furkan suresi, 58. ayet)
Soru Açıklaması
10.
Hz. Ömer, bir gün camiye geldiğinde oturmuş sohbet eden bir topluluk görür. Onlara kim olduklarını sorduğunda onlar. “Bizler mütevekkil (Allah’a güvenen) insanlarız, çalışmayız. Çünkü Allah, her canlının rızkını (yiyeceğini) yaratmıştır.” derler. Hz. Ömer bu sözlere çok kızar ve “Sizler mütevekkil değil, müteekkil (yiyici, başkasının sırtından geçinen) insanlarsınız. Mütevekkil, toprağa tohumu attıktan sonra Allah’ın lütfundan nimet uman ve ona güvenen kişidir.” der ve onları camiden kovar.

Hz. Ömer bu tavrıyla aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
Doğru Cevap: "A" Sorumluluklar yerine getirildikten sonra Allah’a tevekkül edilmelidir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.