8. Sınıf Din Kültürü: Kader ve Kaza ile İlgili Yaygın Olan Yanlış Anlayışlar TEST - 1


Kader ve Kaza ile İlgili Yaygın Olan Yanlış Anlayışlar konusu 8. Sınıf Din Kültürü test soruları. Online 8. Sınıf Din Kültürü Kader ve Kaza ile İlgili Yaygın Olan Yanlış Anlayışlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Din Kültürü: Kader ve Kaza ile İlgili Yaygın Olan Yanlış Anlayışlar TEST - 1
1.
Fatih: Bir işi başarmak için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışırım.

Yasemin: Hiçbir işte tembellik etmem, sürekli gayret ederim.

Gülay: “Alnımda ne yazılı ise o olur.” der, kaderime razı olurum.

Serdar: Daima sorumluluklarımın bilincinde olurum.

Bu öğrencilerden hangisinin tevekkül konusunda yanlış bir yaklaşım içinde olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Gülay
Soru Açıklaması
2.
Tevekküle yanlış anlamlar yükleyerek kader karşısında insanı, rüzgârın sürüklediği bir yaprak gibi iradesiz ve tercihsiz görmek doğru değildir. Böyle bir kaderciliğe dayanarak çaba ve gayretten uzak düşen tevekkül anlayışı, insanı istenmeyen durumlara sürükler.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?
Doğru Cevap: "A" Tembellik
Soru Açıklaması
3.
Doğru tevekkül anlayışına göre bireyin üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmesi, sonrasında başarı için Allah’a dua edip O’na teslim olması gerekir.

Buna göre aşağıdaki tutumlardan hangisi doğru tevekkül anlayışı ile örtüşmez?
Doğru Cevap: "D" Aracımın bakımlarını ihmal eder sonra da arızalanmaması için Allah’a dua ederim.
Soru Açıklaması
4.
“Allah her kuşun rızkını verir fakat kuşun rızkını yuvasına bırakmaz.”

Aşağıdakilerden hangisi bu sözle verilmek istenen mesaja aykırı bir tutum içerir?
Doğru Cevap: "A" Pasif bir bekleyiş ile rızkı Allah’tan ummak
Soru Açıklaması
5.
Bir tohumun kabuğundan çıkması için su, bir ağacın meyve vermesi için ışık, bir bebeğin büyümesi için beslenmesi ve bir insanın rızkını kazanabilmesi için emek sarf etmesi gerekir. Bütün bunlar Allah’ın (c.c.) evrende yarattığı ölçü ve düzenin bir sonucudur.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde vurgulanan konuya uygun bir yaklaşımı ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Tedbirli davranmak
Soru Açıklaması
6.
Hz. Ömer, Şam’a giderken kentte veba salgını olduğunu duyunca geri dönmeye karar verdi. Yanındakilerden biri ona: “Ey Ömer! Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun?” dedi. Hz. Ömer: “Evet, Allah’ın kaderinden kaçıyor ve Allah’ın kaderine sığınıyoruz.” dedi.

Bu durum Hz. Ömer’in kader anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
Doğru Cevap: "D" Kader, olumsuzluklara karşı önlem almaya engel değildir.
Soru Açıklaması
7.
Yapılan sınavdan zayıf not alan Kenan: ”Kaderim böyle yazılmış ki zayıf aldım, elimden bir şey gelmez.” demiştir.

Kenan için aşağıdakilerden hangisini söylemek gerekir?
Doğru Cevap: "B" Sorumluluğu kendisinde aramaktan kaçındığını
Soru Açıklaması
8.
Müslümanlar, İslam’ın en önemli bilgi kaynaklarından Kur’an ve sünnete gereği gibi kulak verdiklerinde dinlerini de hayatlarını da akıl ve mantık ilkelerine uygun olarak idame ettirmişler ve başarılı olmuşlardır. Tevekkülün doğru algılanış biçimini de gündelik dilde kullanılan yaygın bazı ifadelere bakarak anlamak mümkündür.

Aşağıdaki sözlerden hangisi bu metindeki yargıyı desteklemektedir?
Doğru Cevap: "D" Sen eşeğini sağlam kazığa bağla.
Soru Açıklaması
9.
Bir insanın trafik kazasında vefat etmesi, Allah’ın takdir ettiği bir olayın yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesidir.

Bu metinde ecel olayı aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Kaza
Soru Açıklaması
10.
İnsan aklıyla iyi ve kötüyü, faydalı ile zararlıyı birbirinden ayırt eder; iradesiyle de bunlardan istediğine yönelir. Akıllı ve irade sahibi bir varlık olan insan, davranışlarında tamamen özgürdür.

Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki düşüncelerden hangisi ileri sürülemez?
Doğru Cevap: "A" Kaderimde hep kötü insanlarla karşılaşmak varmış.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.