8. Sınıf Din Kültürü: Kader ve Kaza İnancı TEST - 1


Kader ve Kaza İnancı konusu 8. Sınıf Din Kültürü test soruları. Online 8. Sınıf Din Kültürü Kader ve Kaza İnancı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Din Kültürü: Kader ve Kaza İnancı TEST - 1
1.
Allah’ın evrendeki her şeyi bir plan, ölçü ve uyum içinde yarattığına aşağıdaki ayetlerden hangisi örnek gösterilemez?
Doğru Cevap: "C" ”Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?” (Fâtır suresi, 43. ayet)
Soru Açıklaması
2.
Kutup ayısı, yaşadığı çevreye çok iyi uyum sağlamıştır. Kalın kürkü onu soğuktan korur, beyaz görünümü avlarından saklar. Kutup ayısı hem karada, hem denizde, hem buzda, hem de su içinde rahatlıkla avlanır. En çok balıklarla ve foklarla beslenir. Aç kaldığı zamanlarda, yüzen buz parçaları üzerine binip kilometrelerce uzaklara giderek besin arar.

Bu durumu en iyi açıklayan yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Canlılar bulundukları ortama uyumlu olarak yaratılırlar.
Soru Açıklaması
3.
“Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”

(Kamer suresi, 49. ayet)


Bu ayette ‘ölçü’ kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Kader
Soru Açıklaması
4.
• “Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir.”

(Rahmân suresi, 5. ayet)


• “Her canlı ölümü tadacaktır.”

(Âl-i İmrân suresi, 185. ayet)


• “… Bir kavim, kendi durumunu değiştirmedikçe Allah, onların durumunu değiştirmez…”

(Ra’d suresi, 11. ayet)


Verilen ayetlerden çıkarılacak en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Allah, evren için fiziksel, toplumsal ve biyolojik yasalar koymuştur.
Soru Açıklaması
5.
I. Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili prensiplerdir.

II. Deney, gözlem ve araştırmalar neticesinde anlaşılabilen bu yasalar değişmez olup evrensel bir niteliğe sahiptir.

III. Allah’ın evrende yarattığı düzenin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur.

Bu yargılar aşağıdaki yasalardan hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Fiziksel
Soru Açıklaması
6.
I. Canlıların yapısı, beslenmesi, korunması, gelişmesi ve üremesiyle ilgili yasalardır.

II. Bitki, insan ve hayvanların oluşumu bu yasalara bağlı kılınmıştır.

Bu ifadeler aşağıdaki yasalardan hangisiyle daha çok ilişkilendirilebilir?
Doğru Cevap: "C" Biyolojik
Soru Açıklaması
7.
Allah’ın evrendeki cansız varlıkların düzenli işleyişi için koyduğu fiziksel yasalar gibi, toplumların da kendi içinde sağlıklı bir yaşam devam ettirebilmelerine olanak sağlayan birtakım toplumsal yasaları vardır.

Buna göre toplumsal yasalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez?
Doğru Cevap: "B" Eşitliğin olmadığı toplumlarda mutluluk artar.
Soru Açıklaması
8.
Allah; biz insanları el, yüz, ayak, göz gibi organlarımızla en güzel şekilde yaratmıştır. Vücudumuzdaki organlarımız, birbiriyle uyumlu ve düzenli olarak çalışır. Bu düzenli ve uyumlu çalışma bizim sağlıklı yaşamamızı sağlar. Solunum sistemimizin uyumlu çalışmasıyla rahatça nefes alıp verir, beynimizin düzenli ve uyumlu çalışmasıyla düşünebilir, kavrar ve bilgi ediniriz.

Bu metni en iyi anlatan ayet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" “O (Rabb) ki seni yarattı, seni düzenledi, sana ölçülü bir biçim verdi.” (İnfitâr suresi, 7. ayet)
Soru Açıklaması
9.
Tarımda hatalı ziraî ilaç kullanımı, insanlara, hayvanlara ve çevreye büyük zarar vermektedir. İlaçların kullanıldığı alanlardaki hayvanlar bu ilaçlardan zehirlenerek hayatlarını kaybetmekte, ilaçların kullanıldığı meyve ve sebzeleri yiyen insanlarda kalıcı rahatsızlıklar ve kanser riski artmaktadır.

Doğaya zarar veren bu durum hakkında insanları uyaran ayet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" “Güneş ve ay (belli) bir hesap iledir… Gökyüzünü, O yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahman suresi, 5-8,ayetler)
Soru Açıklaması
10.
“Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.”(Nûr suresi, 45. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayette örneklendirilen yasalarla ilişkilendirilemez?
Doğru Cevap: "D" Az gelişmiş toplumlarda gelenek ve göreneklere bağlılığın daha fazla olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.