8. Sınıf Din Kültürü: Kur’an’ın Ana Konuları TEST - 1


Kur’an’ın Ana Konuları konusu 8. Sınıf Din Kültürü test soruları. Online 8. Sınıf Din Kültürü Kur’an’ın Ana Konuları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Din Kültürü: Kur’an’ın Ana Konuları TEST - 1
1.
Kur’an, geçmişte yaşamış toplulukların yaptıkları hatalar yüzünden başlarına gelen felaketlerden söz eder. İnsanların bunlar üzerinde düşünmesini ve bunlardan ders alarak tekrar aynı yanlışa düşmemelerini ister.

Bu görüşe göre Kur’an, insanlardan aşağıdakilerden hangisini istemektedir?
Doğru Cevap: "C" Aklını kullanmalarını
Soru Açıklaması
2.
Kur’an-ı Kerim, Allah’ın (c.c.) bütün peygamberlere gönderdiği vahyin son halkasıdır. Diğer kutsal kitaplar, insanlar tarafından zamanla değiştirilmiş, asıl halleri günümüze ulaşamamıştır. Yüce Allah, son ilahi kitap olan Kur’an’ın hiç bir harfinin değiştirilmeyeceğini ve korunacağını şu ayette bildirmiştir: “Doğrusu kitabı biz indirdik, onun koruyucusu elbette biziz.”

(Hicr suresi, 9. ayet)


Aşağıdakilerden hangisi bu metinden çıkarılabilecek sonuçlardan biri olamaz?
Doğru Cevap: "D" Önceki kutsal kitapların günümüzdeki hallerine inanmak da Allah’ın emirlerindendir.
Soru Açıklaması
3.
“Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, kötülüğü, ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.”

(Nahl suresi, 90. ayet)


Bu ayette Kur’an-ı Kerim’in konularından hangisi açıklanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Ahlak
Soru Açıklaması
4.


Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?
Doğru Cevap: "B" İmandan sonra inkâra zorlananlar sorumlu tutulurlar.
Soru Açıklaması
5.
I. “Sen en güzel ahlak üzere yaratıldın.”

(Kalem suresi, 4. ayet)


II. “Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.”

(Hadis-i Şerif)


III. “Mizana konulacak en ağır amel güzel huydur.”

(Hadis-i Şerif)


IV. “Çünkü o, tövbeleri çok kabul edendir.”

(Nasr suresi, 3. ayet)


Verilen ayet ve hadislerden hangileri Kur’an’ın ana konularından ahlakın içinde yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Yalnız IV.
Soru Açıklaması
6.


Şemada “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
Doğru Cevap: "C" Haset
Soru Açıklaması
7.
“...Allah’tan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının...”

(Nisâ suresi, 1. ayet)


Verilen ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Kur’an’ın insanların birbiriyle ilişkilerini düzenlemesi
Soru Açıklaması
8.
(I) Kıssalar geçmişte yaşamış peygamberlerin mücadelelerini, bu esnada karşılaştıkları zorlukları, dinlerini yayma çabalarını anlatır. (II) Peygamberlerin nasıl öldükleri ile ilgili bilgiler verilir. (III) Bunun yanı sıra peygamberlerin örnek kişiliklerinden, güzel ahlaklarından bahseder. (IV) Ayrıca geçmiş toplumların içine düştüğü hatalar, günahları sebebiyle nasıl cezalandırıldıkları hakkında bilgiler verir.

Bu metinde numaralandırılmış cümlelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
9.
“Rabb’in fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? Onların kötü tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi. Kuşlar, onların üzerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.”

(Fil suresi, 1-5. ayetler)


Verilen ayetler Kur’an-ı Kerim’in hangi konusuna örnektir?
Doğru Cevap: "A" Kıssa
Soru Açıklaması
10.
Kur’an-ı Kerim, kişinin kendine, topluma ve Yüce Allah’a karşı ne gibi sorumlulukları olduğunu hatırlatır. İman esasları, namaz, oruç, hac, zekât, salih amel vb. konularda açıklamalar yapar. O, hem dinimizi öğreneceğimiz temel kaynak hem de bizler için bir hidayet rehberidir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemektedir?
Doğru Cevap: "C" Kur’an’dan hükümlerin nasıl çıkarılacağından
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.