8. Sınıf Din Kültürü: Kureyş Suresi ve Anlamı TEST - 1


Kureyş Suresi ve Anlamı konusu 8. Sınıf Din Kültürü test soruları. Online 8. Sınıf Din Kültürü Kureyş Suresi ve Anlamı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Din Kültürü: Kureyş Suresi ve Anlamı TEST - 1
1.
“Kureyş’e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler.”

(Kureyş suresi)


Bu surede verilmek istenen asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yüce Allah’a verdiği nimetler nedeniyle şükürde ve ibadette bulunulmalıdır.
Soru Açıklaması
2.
Kureyş suresinde Cahiliye Dönemi Araplarının durumlarından bahsedilir. Cahiliye Dönemi’nde Kureyş kabilesi diğer kabileler içinde ayrıcalıklara sahipti. Özellikle ticari ayrıcalıkları vardı. Sure, yaz kış onlara verilen nimetler nedeniyle …

Bu metin aşağıdakilerden hangisi ile devam ettirilirse anlam bütünlüğü bozulmuş olur?
Doğru Cevap: "D" diğer kabilelere karşı üstünlük taslamalarını hatırlatıyor.
Soru Açıklaması
3.
Kureyş suresinin anlamı içinde Rabb’imizin bazı özellikleri geçmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kureyş suresinde yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Günahları bağışlayan
Soru Açıklaması
4.


Şemada “?” olan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
Doğru Cevap: "B" Oruç ile ilgili bilgiler vermektedir.
Soru Açıklaması
5.
Kureyş kabilesi, Kâbe’nin gözetim ve bakımını üstlenmişti. Bu yüzden diğer Arap kabileleri onlara büyük saygı gösteriyorlardı. Özellikle Fil Olayı’ndan sonra bu saygınlıkları daha da arttı. Hatta Mekke dışında yaşayan Araplar katında da saygınlık kazandılar. Emirler ve krallar Kureyş soyuna özel ilgi duyar ve saygı gösterirlerdi.

Bu metinden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" Peygamberimiz, Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden biriydi.
Soru Açıklaması
6.
I. Kur’an-ı Kerim’in 106. suresidir.

II. Adını birinci ayette geçen “kureyş” kelimesinden almıştır.

III. 4 ayetten oluşan bu sure Mekke’de inmiştir.

IV. Yüce Allah’ın varlığını ve birliğini anlatmaktadır.

Kureyş suresi ile ilgili verilen bilgilerin doğru - yanlış olması durumu aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" D - D - D - Y
Soru Açıklaması
7.
“Kureyş’e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler.”

(Kureyş suresi)


Aşağıdaki ayetlerin hangisi ile anlamca Kureyş suresindeki sebep-sonuç ilişkisine benzer bir ilişki kurulamaz?
Doğru Cevap: "B" “Sonra (pusu kurup) onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden (kimse)ler bulamayacaksın.” (A’râf suresi, 17. ayet)
Soru Açıklaması
8.
( ) Kureyş suresi, Kur’an’ın 106. suresidir.

( ) 5 ayetten oluşan sure, Medine’de inmiştir.

( ) “felya’büdû rabbe hâzelbeyt” ayeti bu surededir.

( ) “Ve raeytennâse yadhulûne” ayeti bu surededir.

( ) Kureyş kabilesinden bahsedilmektedir.

Verilenlere ait doğru - yanlış sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" D - Y - D - Y - D
Soru Açıklaması
9.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Kureyş’e imkan sağlandığı için

2. Hiç olmazsa onun için bu Beyt’in (Kâbe’nin) Rabb’ine kulluk etsinler.

3. Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için

4. Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

Anlamı karışık verilmiş olan Kureyş suresinin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 1, 3, 2, 4
Soru Açıklaması
10.
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

1. Li’îlâfi Kurayş’in

2. felya’büdû rabbe hâzelbeyt

3. Ellezi et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf

4. İlâfihim rıhleteşşitâi vessayf

Kureyş suresinin doğru okunuşu ile ilgili numaralanmış ayetlerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1, 4, 2, 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.