8. Sınıf Fen Bilimleri: Biyoteknoloji TEST - 1


Biyoteknoloji konusu 8. Sınıf Fen Bilimlerii test soruları. Online 8. Sınıf Fen Bilimlerii Biyoteknoloji Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Fen Bilimleri: Biyoteknoloji TEST - 1
1.
I. Olumsuz koşullara karşı dayanıklı bitki üretimi

II. Daha hızlı ve az maaliyetle aşı ve hormon üretimi

III. Bitkilerde nitelikli tohum ve fide üretimi

IV. Gübre ve tarım ilacı kullanımını azaltacak yöntemler geliştirilmesi

Yukarıda verilen uygulamalardan hangileri biyoteknolojik çalışmalar içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda verilenlerin hangisi biyoteknoloji uygulamalarına verilebilecek bir örnek değildir?
Doğru Cevap: "D" Petrol gibi fosil yakıtların farklı maddelerle karıştırılması yoluyla ihtiyaca uygun malzemeler üretmek.
Soru Açıklaması
3.
I. Biyolojik çeşitliliğin ve doğal dengenin bozulması

II. Büyük tarımsal işletmelerin oluşmasıyla küçük çiftliklerin kapanması

III. Tozlaşmayı sağlayan, zararlı olmayan böcek türlerinde azalmanın gerçekleşmesi

Yukarıda verilenlerin hangileri biyoteknolojinin olası olumsuz etkilerindendir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.
Aşağıda, genetik mühendisliği çalışmalarından bir tanesine örnek verilmiştir.

Yeni gen virüse yerleştirilir. → Virüsler hastaya bulaştırılır. → Virüs hücreye girer. → Virüs çekirdeğe ulaşır. → Virüs sağlıklı geni çekirdeğe bırakır.

Buna göre, aşamaları verilen uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Gen tedavisi
Soru Açıklaması
5.
Bilim insanları, genetik mühendisliği uygulamalarının birinden yararlanarak buzlu denizlerde yaşayan bir balık türü olan dere pisisinden aldıkları donmayı engelleyen geni, soğuktan kolaylıkla zarar gören bir bitki olan çileğe yerleştirdiler. Bu sayede soğuğa dayanıklı çilekler üretmeyi başardılar.

Yukarıda bahsedilen genetik mühendisliği uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gen aktarımı
Soru Açıklaması
6.
Fen bilimleri öğretmeni öğrencilere aşağıdaki gibi bir soru sormuştur.Öğretmenin sorusuna bazı öğrencilerin cevapları aşağıdaki gibidir.

Buna göre, verilen öğrencilerden hangilerinin söylediklerinin gerçekleşmesi beklenebilir?
Doğru Cevap: "D" Ayşegül, Poyraz ve Sinan
Soru Açıklaması
7.
Zararlı böceklere karşı dirençli yabani bitkilerin geliştirilmesi, bitkinin yaşamını devam ettirebilmesine olanak sağlar. Diğer bir açıdan ise bu durum ekolojik dengenin bozulmasına neden olabilir.

Yukarıda verilen bilgiden yola çıkılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
Doğru Cevap: "B" Biyoteknolojik uygulamalar daima olumsuz sonuçlara neden olur.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda verilenlerden hangisi yapay seçilime örnek verilemez?
Doğru Cevap: "C" Kutuplardaki koyu renkli ayıların daha zor avlanması sonucunda kutuplarda sadece açık renkli ayıların yaşaması
Soru Açıklaması
9.
• Tek bir bireyden alınan hücrenin çoğaltılarak ana bireyle tamamen aynı genetik yapıda yeni birey oluşturulması işlemidir.

• Bu yöntem sayesinde yapay organların üretilmesi ve organ nakli bekleyen hastaların sağlığına kavuşması hedeflenmektedir.

Özellikleri verilen genetik mühendisliği uygulamasına aşağıdakilerden hangisi örnektir?
Doğru Cevap: "A" Dolly adında bir koyunun klonlanması
Soru Açıklaması
10.
I. Genetik mühendisliğinin ilk uygulamaları dirençli bitkilerin elde edilmesi amacıyla yapılmıştır.

II. İnsan genomu projesi, genetik mühendisliği alanında yapılan önemli çalışmalardan biridir.

III. Genetik mühendisliği uygulamalarının tamamı olumlu etkiler meydana getirmektedir.

Genetik mühendisliği ve uygulama alanlarıyla ilgili yukarıdaki ifadelerin hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.