8. Sınıf Fen Bilimleri: Çevre Sorunları TEST - 1


Çevre Sorunları konusu 8. Sınıf Fen Bilimlerii test soruları. Online 8. Sınıf Fen Bilimlerii Çevre Sorunları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Fen Bilimleri: Çevre Sorunları TEST - 1
1.


Madde döngüsü ile ilgili yukarıdaki bilgiler doğ­ru ise “D”, yanlış ise “Y” olarak değerlendirilip oklar yönünde ilerlenildiğinde hangi sembolle gösterilen çıkışa ulaşılır?
Doğru Cevap: "A" Üçgen
Soru Açıklaması
2.


Tabloda verilen açıklamanın doğru olabilmesi için noktalı yerlere kaç numaralı olaylar yazıl­malıdır?
Doğru Cevap: "A" I – II ve III
Soru Açıklaması
3.


Doğada gerçekleşen azot döngüsü ile ilgili ola­rak aşağıdaki ifadelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Bitkilerin gerçekleştirdikleri solunum olayı saye­sinde tüketicilerin azot ihtiyacı karşılanır.
Soru Açıklaması
4.


I. X oksijenli solunum olayıdır.

II. Y olayı fotosentezdir.

III. X olayını sadece yeşil bitkiler gerçekleştirir.

Yukarıdaki şemada gerçekleşen oksijen döngü­sünde X ve Y için hangileri söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III.
Soru Açıklaması
5.


Güneş Dünya için ısı ve ışık kaynağıdır. Canlılar Güneş’ten gelen ışık enerjisiyle hayatlarını sürdürebilirler. Ama Güneş’ten gelen ışınların hepsi canlılar için faydalı değildir. Bazı zararlı ultraviyole (UVB, UVC) ışınları canlılarda çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir. Bu tür zararlı ışınların Dünya yüzeyine ulaşmasını atmosferde bulunan ozon tabakası önler. Normalde Güneş’ten gelen ışınlar yeryüzünden yansıyacağı için Dünya’mız yaşamsal faaliyetler için yeterli sıcaklığa ulaşamaz. Atmosfer sayesinde Dünya yüzeyine gelen Güneş ışın­ları yüzeyden yansıdıktan sonra bir kısmı tutularak Dünya’mız için yeterli sıcaklık sağlanmış olur. Atmosferde Güneş ışınlarının zararlarının yansıtılması ve içeriye giren Güneş ışınlarının bir kısmının içeride tutulmasına sera etkisi denir. Sera etkisini gerçekleştiren ve atmosferde bulunan gazla ise su buharı, karbondioksit, me­tan ve ozon gazıdır. Ancak teknoloji ile hayata kazandırılan bazı ürünler ve insan faaliyetleri sonucunda at­mosferdeki gazların oranı değişmekte, sera etkisi bozulmaktadır. Bu durum Dünyamızın normalden fazla ısınmasına neden olarak kürsel ısınmayı sağlamaktadır.

Buna göre;

I. Atmosfer Güneş’ten gelen ışınların bir kısmını yansıtarak ve bir kısmını tutarak Dünya’nın sıcaklığını ayarlar.

II. Atmosferi oluşturan gazların oranının değişmesi küresel ısınmaya sebep olabilir.

III. Gereksiz yere ağaçların kesilmesi ve ormanların tahrip edilmesi atmosferdeki karbondioksit gazının ora­nını artırarak sera etkisinin bozulmasına yol açar.

verilenlerden hangileri etkili olur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
6.
I. Terleme

II. Yoğunlaşma

III. Buharlaşma

IV. Yanma

Su döngüsünde yukarıdaki olaylardan hangileri etkilidir?
Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV.
Soru Açıklaması
7.
Doğada azot çevriminin gerçekleşmesinde han­gisi etkili değildir?
Doğru Cevap: "D" Topraktaki suyun buharlaşması ve bitkilerin ter­lemesi
Soru Açıklaması
8.
Solunum olayı;

I. Su döngüsü

II. Karbon döngüsü

III. Oksijen döngüsü

yukarıdakilerden hangilerinde rol oynar?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
9.


Yukarıdaki bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” olarak değerlendirilip oklar yönünde ilerlenildi­ğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
10.


Suyun canlı ve cansız ortamlardaki hareketine su döngüsü denir.

Su döngüsü ile ilgili olarak;

X: Bitkiler terleme olayı ile vücutlarındaki suyu bu­har şeklinde dışarı verirler.

Y: Hayvanlar solunum ve boşaltım olayları ile vü­cutlarına aldıkları suyun fazlasını tekrar dışarı verirler.

Z: Göl, deniz ve okyanuslarda biriken sular ısınıp buharlaşarak havaya karışır.

verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" X, Y, Z
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.