8. Sınıf Fen Bilimleri: Dişli Çarklar - Kasnaklar - Vida TEST - 1


Dişli Çarklar - Kasnaklar - Vida konusu 8. Sınıf Fen Bilimlerii test soruları. Online 8. Sınıf Fen Bilimlerii Dişli Çarklar - Kasnaklar - Vida Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Fen Bilimleri: Dişli Çarklar - Kasnaklar - Vida TEST - 1
1.
Şekildeki dişli sisteminde K dişlisi 1 tur döndürü­lüyor.Buna göre, dişlilerin tur sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" M > L > K
Soru Açıklaması
2.


Şekildeki dişli sisteminde K dişlisi ok yönünde döndürüldüğünde

I. L dişlisi Kile zıt yönde döner.

II. L dişlisi K’den daha çok döner.

III. L dişlisi Kile aynı yönde döner.

durumlarından hangileri gerçekleşir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
3.


X kasnağı ok yönünde döndürüldüğünde Y kasnağının dönüş yönü ve tur sayısı için aşa­ğıda verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" 1 yönünde, X’den daha fazla döner.
Soru Açıklaması
4.


Şekildeki sistemde K dişlisi ok yönünde dön­dürüldüğünde hangi dişliler aynı yönde döner?
Doğru Cevap: "D" K ve N
Soru Açıklaması
5.


K kasnağı ok yönünde döndürüldüğünde L ve M kasnakları hangi yönlerde döner?
Doğru Cevap: "B" 1 / 1
Soru Açıklaması
6.


Vida ile ilgili,

I. Bir silindir üzerine sarılmış eğik düzlemdir.

II. Dönen merdiven vida prensibine göre yapılmıştır.

III. Kuvvetten kazanç, yoldan kayıp vardır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
7.
Şekildeki dişli sisteminde X dişlisi ok yönünde döndürülüyor.Buna göre, P ve G yüklerinin hareket yönleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 2 / 2
Soru Açıklaması
8.
Eş merkezli A ve B kasnaklarından oluşan sis­temde B kasnağı ok yönünde 4 tur döndürülü­yor.Kasnak sistemi ile ilgili olarak aşağıdaki yorumlar yapılıyor.Buna göre, hangi öğrencilerin yorumu doğru­dur?
Doğru Cevap: "D" Halil ve Mehmet
Soru Açıklaması
9.


Şekildeki K ve L vidaları bir tam tur çevrildiğinde, vidaların zeminde ilerleme miktarları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 2 mm / 4 mm
Soru Açıklaması
10.
Aşağıda verilen araçların hangisinin yapısında dişli bulunur?
Doğru Cevap: "A" Çalar saat
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.