8. Sınıf Fen Bilimleri: Eğik Düzlem - Çıkrık TEST - 1


Eğik Düzlem - Çıkrık konusu 8. Sınıf Fen Bilimlerii test soruları. Online 8. Sınıf Fen Bilimlerii Eğik Düzlem - Çıkrık Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Fen Bilimleri: Eğik Düzlem - Çıkrık TEST - 1
1.


Yukarıdaki çıkrıkta kuvvet kolunun uzunluğu (R), yük kolunun uzunluğu (r) ile gösterilmiştir.

R > r olduğuna göre;

I. Çıkrıkta kuvvetten kazanç vardır.

II. Çıkrıkta yoldan kayıp vardır.

III. Çıkrık işten kazanç sağlar.

bilgilerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" I ve II.
Soru Açıklaması
2.


Şekil-I’deki X kasnağı ile Şekil-II’deki L kasnağı ok yönünde döndürülüyor.
Buna göre Şekil-II’deki kasnaklardan hangileri Z kasnağı ile ters yönde döner?
Doğru Cevap: "D" M, N ve S
Soru Açıklaması
3.
Şekildeki bileşik makinede kol ok yönünde çevirili­yor. Dişli çarka sabitlenmiş olan silindir, dişli çarkla birlikte dönüyor ve yük yukarı hareket ediyor.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Makinenin yapımında çıkrık, vida, dişli çark ve hareketli makara kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
4.
Yukarıda etin kıyma haline getirilmesini sağlayan bir makinenin parçaları gösterilmiştir. Makinenin çalışma şekli şöyledir;

Ağız kısmına (1) et konur. Kol (2) çevrildiğinde kendine bitişik olan parçayı (3) çevirir. Bu parça (3) eti ezip parçalayarak ileri doğru iter. Et uygulanan basınçla süzgecin (5) deliklerinden kıyma halinde çıkar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kolun tutma yerinin (7) uzatılması kuvvet kazancını arttırır.
Soru Açıklaması
5.
Bir basit makinede kuvvetin aldığı yol, yükün aldığı yoldan fazlaysa o basit makinede kuvvetten kazanç, yoldan kayıp vardır.Enes, tasarladığı çıkrık sistemiyle ağır yükleri kaldırmak istiyor. Buna göre Enes, kolu ok yönünde çevirip aşağıdaki notları alıyor.

I. Kuvvetten kazanç sağladım.

II. Yoldan kayıp beklediğimden daha fazla oldu.

III. Yük aşağı doğru hareket etti.

IV. İşten kazanç olmadı.

Buna göre Enes’in notlarından hangisi kesinlikle yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
6.
Hipotez: “Eğik düzlemde eğim azaltılırsa, yükü ha­reket ettirmek için gereken kuvvette azalır.”Yukarıdaki hipotezi ispatlamak isteyen Dinçer amacına ulaşmak için verilen düzeneklerden hangilerini kullanmalıdır?
Doğru Cevap: "A" I ve II.
Soru Açıklaması
7.
Ahmet üç tane eğik düzlem hazırlayıp deney ya­pacaktır.Ahmet yaptığı deneylerle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz?
Doğru Cevap: "C" Eğik düzlemin uzunluğu arttıkça cismi hareket et­tirmek için gereken kuvvetin büyüklüğü de artar.
Soru Açıklaması
8.
Özdeş yükler şekildeki sistemlerde depolara çıka­rılmaktadır.Yükler depolara sabit süratle çıkarılırken yüklere uygulanan kuvvetlerin;

I. Eğik düzlemin yüksekliğine bağlı olup olmadığının

II. Eğik düzlemin uzunluğuna bağlı olup olmadığının

tespiti için hangi sistemler kullanılmalıdır? (Sürtünmeler önemsizdir)
Doğru Cevap: "A" I. durum: L ve M / II. durum: K ve L
Soru Açıklaması
9.
Bir işçi P ağırlığındaki yükü üç farklı yoldan 2 m yüksekliğindeki duvarın üstüne çıkarmaya çalışıyor.Verilen durumlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" 1. yolda, yoldan kayıp en fazladır.
Soru Açıklaması
10.


Şekilde verilen çıkrıkta kol F kuvveti ile döndü­ rüldüğünde, P yükünün bağlı olduğu ip silindir etrafına sarılır ve yük yükselir.

Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi yan­lıştır?
Doğru Cevap: "A" Çıkrık kolu 1 tur çevrilirse yükün bağlı olduğu silindir 2 tur atar.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.