8. Sınıf Fen Bilimleri: Hal Değişimi Grafikleri TEST - 1


Hal Değişimi Grafikleri konusu 8. Sınıf Fen Bilimlerii test soruları. Online 8. Sınıf Fen Bilimlerii Hal Değişimi Grafikleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Fen Bilimleri: Hal Değişimi Grafikleri TEST - 1
1.
Aşağıda başlangıçta katı halde olan bir madde­nin sıcaklık-zaman grafiği verilmiştir.Buna göre, madde ile ilgili aşağıdaki yorumlar­dan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Madde, 4-5 dakikaları arasında homojen görünümlüdür.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda başlangıçta katı halde olan saf bir mad­denin sıcaklık-ısı grafiği verilmiştir.Maddenin erime ısısı 24 cal/g olduğuna göre, sıvı haldeki özısısı kaç cal/g °C’dir?
Doğru Cevap: "B" 1,4
Soru Açıklaması
3.


Ait oldukları maddeler ile ilgili bilgi verilen gra­fiklerdeki K ve L bölgelerinde maddeler hangi fiziksel hallerde bulunur?
Doğru Cevap: "A" sıvı / katı-sıvı
Soru Açıklaması
4.


Yukarıda bir maddenin soğutulmasına ait sı­caklık-zaman grafiği verilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Madde E noktasında tamamen sıvı haldedir.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıda saf bir maddenin ısıtılmasına ait grafik verilmiştir.Grafikte verilenlere göre, aşağıdaki yorumlar­dan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" C zaman aralığında maddenin taneciklerinin ortalama hareket enerjisi sabit kalmıştır.
Soru Açıklaması
6.
Erime ısısı 540 cal/g olan erime sıcaklığındaki 10 g X katısını tamamen sıvı hale getirmek için kaç cal ısı verilmesi gerekir?
Doğru Cevap: "B" 5400
Soru Açıklaması
7.
Başlangıçta katı halde olan saf bir maddenin sıcaklık-ısı grafiği aşağıda verilmiştir.Maddenin katı haldeki özısısı 3 J/g °C oldu­ğuna göre,

I. Maddenin kütlesi 30 g’dır.

II. X maddesi 0 °C sıcaklıkta katı haldedir.

III. Madde hal değiştirirken toplam 7000 J ısı almıştır.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğru­dur?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
8.


Sıcaklık – ısı grafiği yukarıdaki gibi olan 10 g saf madde için hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Maddenin erime noktası -20 °C’dir.
Soru Açıklaması
9.
Özdeş kaplarda bulunan eşit kütleli saf K, L ve M sıvıları özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor ve şekildeki gra­fik elde ediliyor.Grafiğe göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" L ve M aynı cins madde olabilir.
Soru Açıklaması
10.
Erime noktası -15 °C, kaynama noktası 98 °C olan bir madde aşağıdaki sıcaklıklardan hangi­sinde sıvı haldedir?
Doğru Cevap: "B" -5 °C
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.