8. Sınıf Fen Bilimleri: Kaldıraçlar TEST - 1


Kaldıraçlar konusu 8. Sınıf Fen Bilimlerii test soruları. Online 8. Sınıf Fen Bilimlerii Kaldıraçlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Fen Bilimleri: Kaldıraçlar TEST - 1
1.


Zımba, bir basit makinedir. Zımbaya üstten basıldı­ğında delici tellerin olduğu kısımdaki açıklık kapa­nır, kağıt zımba teliyle delinir.

Buna göre;

I. Zımbaya K noktasından kuvvet uygulanıp kağıt zımbalandığında kuvvetten kazanç olur.

II. Aynı miktarda kağıdı delebilmek için L nok­tasına, K noktasına uygulanacak kuvvetten daha büyük bir kuvvet uygulamak gerekir.

III. Aynı kalınlıktaki iki kağıttan birincisi K nokta­sına, ikincisi L noktasına kuvvet uygulanarak delindiğinde işten kazanç miktarları eşit olur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız II.
Soru Açıklaması
2.
Hasan, aşağıdaki kaldıraç çeşitlerine verdiği örnek­lerde bir hata yapmıştır. İki örneğin yeri değiştirildi­ğinde ise hata ortadan kalkacaktır.Buna göre, hangi iki örneğin yerini değiştirme­lidir?
Doğru Cevap: "B" Kürek ve fındık kıracağı
Soru Açıklaması
3.
Eşit ağırlıktaki yükler şekildeki gibi kaldıraçlarla kal­dırılıyor.Buna göre şekil 1 ve 2’deki kaldıraçlar için aşa­ğıdakilerden hangileri söylenebilir? (Kaldıraçla­rın ağırlıkları ihmal edilecektir.)

I. Şekil 1’deki kaldıraçta kuvvetten kazanç, Şekil 2’deki kaldıraçta ise kuvvetten kayıp vardır.

II. Her iki kaldıraçta yoldan kayıp vardır.

III. F1 kuvveti, F2 kuvvetinden daha büyüktür.
Doğru Cevap: "A" Yalnız I.
Soru Açıklaması
4.
Bahadır, bir cismi kaldıraçların destek noktalarının yerlerini değiştirerek üç farklı şekilde kaldırıyor ve aşağıdaki yorumları yapıyor;I. Cisim destek noktasına ne kadar yakınsa kuv­vet kazancı o kadar fazla olur.

II. Uyguladığım kuvvetler arasındaki büyüklük iliş­kisi FIII > FII > FI şeklindedir.

III. Kaldırılmak istenilen cisim aynı olduğu için uy­guladığım kuvvetler de eşittir.

Kaldıraçlar özdeş olduğuna göre Bahadır’ın yo­rumlarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve II.
Soru Açıklaması
5.


Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli kaldıraç şekil­deki gibi dengededir.

Buna göre kaldıraçtaki destek önce 1, sonra 2 yönünde hareket ettirildiğinde, kaldıracı denge­leyen kuvvet nasıl değişir?
Doğru Cevap: "B" 1 yönünde: Azalır / 2 yönünde: Artar
Soru Açıklaması
6.
Ferhat, şekildeki A cismini, N noktasına kuvvet uy­gulayarak dengede tutuyor.Buna göre Ferhat, kaldıraçtaki hangi noktaya kuvvet uyguladığında, N’dekinden daha fazla kuvvet uygulayarak yükü dengeleyebilir?
Doğru Cevap: "D" R
Soru Açıklaması
7.


Şekillerdeki kaldıraçlar dengededir. Kaldıraçların uzunluğu 2r’dir.

Kaldıraçlardaki kuvvet kolları arasındaki ilişki a > b olduğuna göre, F1 ve F2 kuvvetleri aşağı­dakilerden hangisi olabilir? (Çubukların ağırlığı önemsizdir.)
Doğru Cevap: "A" F1: 8 / F2: 10
Soru Açıklaması
8.
Arda, kaldıraç kullanarak bir yükü ağırlığından daha küçük bir kuvvet ile kaldırmak istiyor.Buna göre Arda, yukarıda verilen düzenekler­den hangilerini kullanmalıdır? (Çubuklar ağırlık­sız ve eşit bölmelidir.)
Doğru Cevap: "C" Yalnız II.
Soru Açıklaması
9.


Yukarıdaki I, II ve III numaralı kaldıraçlardan hangilerinin özellikleri doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" I ve III.
Soru Açıklaması
10.


Yukarıdaki kaldıraç sistemlerinden hangisinde yükü kaldıracak kuvvetin yönü diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "C" II.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.