8. Sınıf Fen Bilimleri: Kimyasal Tepkimeler TEST - 1


Kimyasal Tepkimeler konusu 8. Sınıf Fen Bilimlerii test soruları. Online 8. Sınıf Fen Bilimlerii Kimyasal Tepkimeler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Fen Bilimleri: Kimyasal Tepkimeler TEST - 1
1.
Aşağıda kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal bir tepkimeye ait denklem verilmiştir.Buna göre denklemde verilen L maddesinin kütlesi kaç gramdır?
Doğru Cevap: "D" 7
Soru Açıklaması
2.


Yukarıda verilen kimyasal tepkime ile ilgili,

I. Toplam atom sayısı korunmuştur.

II. Toplam atom cinsi korunmuştur.

III. Tepkimeye giren maddelerin fiziksel özellikleri değişmemiştir.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
3.
Zeynep, bir kimyasal tepkimede maddenin değişebilen ve değişmeyen özelliklerini aşağıdaki gibi kartlara yazarak gruplandırmıştır.Buna göre, Zeynep’in yaptığı gruplandırma ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Değişebilen ve değişmeyen özellikleri karıştırmıştır.
Soru Açıklaması
4.
Mete, kapalı bir kapta gerçekleştirdiği deneyinde; X ve Z maddelerini karıştırdığında kabın ısındığını ve sonuçta Y maddesinin oluştuğunu gözlemliyor.

Başlangıçtaki X ve Z ile sonradan oluşan Y maddesinin kütlesini ölçüp defterine kaydeden Mete’nin ölçümleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "C" X: 17 – Y: 12 – Z: 29
Soru Açıklaması
5.
Kapalı bir kapta yapılan bir deneyde M ve N maddelerinin tepkimesi sonucu K ve L maddeleri oluşmaktadır. Tepkime sırasında bazı maddelerin kütlelerindeki değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir.Buna göre, başlangıçta kütlesi 36 gram olan M maddesinden tepkime sonunda kap içerisinde kaç gram kalmıştır?
Doğru Cevap: "D" 26
Soru Açıklaması
6.
Denklemi aşağıda verilen tepkimeye giren mad­delerin toplam kütlesi 151 g, tepkime sonucu olu­şan suyun kütlesi 36 g dır.Buna göre, tepkime sonucunda kaç g NaCl olu­şur?
Doğru Cevap: "D" 115
Soru Açıklaması
7.
X ve Y maddelerinden Z maddesinin oluşumu aşağıda verilmiştir.

” X + Y → Z 

10 g X ve 10 g Y maddesinin tepkimesi sonucu aşağıda verilenlerden hangisi oluşamaz?
Doğru Cevap: "D" 10 g Z maddesi oluşur ve 10 g X maddesi artar.
Soru Açıklaması
8.


Denklemi verilen kimyasal tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Yanma tepkimesidir.
Soru Açıklaması
NO2

O2
9.
Denklemi verilen aşağıdaki tepkimeye 20 g X maddesi giriyor ve 14 g Y maddesi oluşuyor.

” X → Y + Z “

Tepkime artansız gerçekleştiğine göre, kaç g Z maddesi oluşur?
Doğru Cevap: "D" 6
Soru Açıklaması
10.
Kapalı bir kapta gerçekleşen tepkimenin denk­lemi aşağıda verilmiştir.Kapta meydana gelen değişimler için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Yeni atomlar oluşur.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.