8. Sınıf Fen Bilimleri: Maddenin Hal Değişimi ve Hal Değiştirme Isıları TEST - 1


Maddenin Hal Değişimi ve Hal Değiştirme Isıları konusu 8. Sınıf Fen Bilimlerii test soruları. Online 8. Sınıf Fen Bilimlerii Maddenin Hal Değişimi ve Hal Değiştirme Isıları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Fen Bilimleri: Maddenin Hal Değişimi ve Hal Değiştirme Isıları TEST - 1
1.


Tabloda verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Eşit miktar eter ve sudan, eterin tamamının buharlaşması daha zordur.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin erime ısıları verilmiştir.Buna göre, tabloda verilen erime sıcaklığın­daki maddelerden hangisinin bir gramını erit­mek için daha fazla ısı verilmesi gerekir?
Doğru Cevap: "A" Alüminyum
Soru Açıklaması
3.
I. Elimize kolonya döktüğümüzde bir süre sonra serinlik hissetmemiz

II. Karpuzu kesip güneş ışığı altına koyduğumuzda karpuzun soğuması

III. Yağışların oluşması

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri buharlaşma veya yoğuşma ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.
Bir araştırmacı erime sıcaklığında bulunan 5 gram demir ile 5 gram bakırı özdeş ısıtıcılarla ısı­tıyor.Araştırmacı hem demirin hem de bakırın tama­men erimesi için geçen süreleri kaydediyor ve bu sürelerin birbirinden farklı olduğunu görüyor.

Araştırmacı gözlemi sonucunda aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz?
Doğru Cevap: "C" Erime ısısı maddenin kütlesine bağlıdır.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki tabloda bazı saf maddelerin erime ısı­ları verilmiştir.Buna göre, bu maddelerin erime sıcaklığındaki 5’er gramının katı halden sıvı hale geçmesi için maddelere verilmesi gereken ısı miktarları ara­sındaki ilişki nedir?
Doğru Cevap: "B" Bakır > Demir > Kurşun
Soru Açıklaması
6.
Aşağıda hal değişimi ile ilgili bir bilgi verilmiştir.

Sıvı bir maddeye ısı verildiğinde sıcaklık değeri kaynama sıcaklığına kadar artar. Sıvı­ların bundan sonra aldıkları ısı ise sıvının buhar haline geçmesi için harcanır. Sıvı mad­denin tamamen buharlaşması sırasında maddeye aktarılan ısı, ………………………………… .

Verilen bilginin doğru olması için boş bırakılan bölüme aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
Doğru Cevap: "C" tanecikler arasındaki çekim kuvvetlerinin yok denecek kadar azalmasına ve taneciklerin bağımsız hale gelmesini sağlar.
Soru Açıklaması
7.


Yukarıdaki konuşmalara göre öğrencilerden hangisi ya da hangileri doğru bilgi vermiştir?
Doğru Cevap: "D" Çağla, Naz ve Zeynep
Soru Açıklaması
8.


Yukarıdaki kavram haritasında I ve II ile numa­ralandırılmış kutucuklara aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
Doğru Cevap: "A" Erime ısısı / Buharlaşma ısısı
Soru Açıklaması
9.
X maddesinin erime sıcaklığı 10 °C, kaynama sıcaklığı ise 120 °C’dir.

Buna göre, X maddesi aşağıdaki sıcaklıklardan hangisinde kesinlikle sıvı haldedir?
Doğru Cevap: "B" 50 °C
Soru Açıklaması
10.
Aşağıda erime sıcaklığındaki 1 gram buzun tamamen sıvı hale geçmesi olayı ve bu olay sıra­sında buzun alması gereken ısı miktarı verilmiş­tir.Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
Doğru Cevap: "D" Bütün maddelerin 1 gramını eritmek için 334,4 joule ısı verilmesi gerekir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.