8. Sınıf Fen Bilimleri: Türkiye'de Kimya Endüstrisi TEST - 1


Türkiye'de Kimya Endüstrisi konusu 8. Sınıf Fen Bilimlerii test soruları. Online 8. Sınıf Fen Bilimlerii Türkiye'de Kimya Endüstrisi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Fen Bilimleri: Türkiye'de Kimya Endüstrisi TEST - 1
1.


Yukarıda birbiriyle bağlantılı verilen ifadeler doğru ya da yanlış olarak değerlendirildiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır?
Doğru Cevap: "A" 1. çıkış
Soru Açıklaması
2.


Yukarıdaki grafikte; 2013, 2014 ve 2015 yılına ait Türkiye’deki kimya endüstrisinin toplam ihracat ve ithalat miktarları verilmiştir.

Verilen grafiğe göre,

I. İthalat, ihracattan fazladır.

II. Türkiye, kimya sektöründe dışa bağımlı bir ülkedir.

III. İthal edilen ürün miktarı her geçen sene artmıştır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
3.
Kimya sektöründe ithalat oranı ihracat oranından çok daha fazla olan bir ülkedeki yöneticiler, bu durumu tersine çevirmek için gerekli araştırmaları yapmak üzere bir komisyon kurmuşlardır. Yapılması gerekenlerden oluşan bir rapor hazırlayan komisyon, bu raporu ilgili yöneticilere sunmuştur.

Buna göre, komisyonun hazırladığı raporda aşağıda verilen ifadelerden hangisinin yer alması beklenmez?
Doğru Cevap: "C" Katma değeri düşük, insan ve çevre sağlığının öncelikli olmadığı ürünlerin üretim ve ihracatını geliştirecek politikalar oluşturulmalıdır.
Soru Açıklaması
4.
Türkiye’nin kimya endüstrisinde dışa bağımlı olmasının nedenleri arasında,

I. Ham madde yetersizliği

II. İç talebin karşılanamaması

III. Kimya alanında yeterli Ar-Ge çalışmalarının yapılmaması

faktörlerinden hangileri yer alır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.
I. Tarım alanında sentetik gübrelerin kullanılması sonucu ekili toprağın mineral bakımın­dan zenginleşmesi sağlanır.

II. Kozmetik şampuan, diş macunu ve saç bakım ürünlerinin katkısı ile kişilerin kendini rahat hissetmesi sağlanır.

Kimya biliminin kullanımının sağladığı fayda­lar ile ilgili verilen bilgilerin doğruluğu için ne söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Sadece II. ifade doğrudur.
Soru Açıklaması
6.
Kimya sanayi modern dünyadaki endüstriyel üretimin temel bileşenlerinden biridir.

Bu sektörde ham madde olarak aşağıda veri­lenlerden hangisi daha fazla kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Petrol
Soru Açıklaması
7.


Kimya endüstrisi ile ilgili verilen ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olmasına karar veri­lerek ilerlendiğinde hangi sembole ulaşılır?
Doğru Cevap: "D" Yıldız
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizde kimya endüstrisi alanında bulunan resmi kurumdur?
Doğru Cevap: "A" Makine Kimya Endüstrisi
Soru Açıklaması
9.
Kimyasal madde kullanarak üretim yapan tesis­lerin tasarlanması ve kurulması alanında çalışır­lar.

Görevi verilen meslek dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kimya mühendisi
Soru Açıklaması
10.
Kimyagerler kimya sektöründe çalışan bilim insanlarıdır.Bu kişilerin yaptığı çalışmalar için aşağıda veri­lenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Atomu parçalar ve yeni atomlar oluşturur.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.