8. Sınıf İnkılap Tarihi: Bir Milletin Yemini: Misakımillî TEST - 1


Bir Milletin Yemini: Misakımillî konusu 8. Sınıf İnkılap Tarihii test soruları. Online 8. Sınıf İnkılap Tarihii Bir Milletin Yemini: Misakımillî Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf İnkılap Tarihi: Bir Milletin Yemini: Misakımillî TEST - 1
1.
- İstanbul İtilaf Devletlerince resmen işgal edildi.

- Son Osmanlı Mebusan Meclisi işgal güçlerince kapatıldı ve tutuklanan bazı mebuslar sürgüne gönderildi.

Yukarıda verilen olayların yaşanmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Misakımillî Kararlarının kabul edilmesi
Soru Açıklaması
2.


Diyagramda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
Doğru Cevap: "B" Tam bağımsızlık düşüncesi vurgulanmıştır.
Soru Açıklaması
3.


Buna göre, Misakımillî Kararlarının aşağıdaki verilen unsurlardan hangisi ile ilişkilendirildiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Ulusal bağımsızlık
Soru Açıklaması
4.
“... Bugün, İstanbul’u zorla işgal etmek suretiyle, Osmanlı Devleti’nin yedi yüz yıllık hayat ve hâkimiyetine son verildi. Yani, bugün Türk milleti, medeni kabiliyetinin, yaşama ve bağımsız kalma hakkının ve bütün geleceğinin savunulmasına çağrıldı.”

Mustafa Kemal’in bu sözlerinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Türk halkının bağımsızlığını kazanması için mücadele etmesi gerektiği
Soru Açıklaması
5.


Verilen diyagramda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Ulusal sınırlar ilk kez tam olarak belirlenmiştir.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıda Mustafa Kemal’in Misakımillî Kararları ile ilgili görüşleri verilmiştir.

 

“Misakımillî, barış yapmak için en uygun ve asgari şartlarımızı içeren bir programdır. Barışa erişmek için bir araya getireceğimiz esasları kapsar. Fakat memleket ve milleti kurtarmak için barış yapmak yeterli değildir. Milletin gerçek kurtuluşu için yapılacak çalışmalar ondan sonra başlayacaktır. Barıştan sonraki çalışmalarda başarılı olabilme, milletin bağımsızlığının korunmuş olmasına bağlıdır. Misakımillî’nin hedefi onu temindir.”

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "B" Saltanatın kaldırılmasından sonra bağımsızlık çalışmalarının başlatılacağı bildirilmiştir.
Soru Açıklaması
7.


Yukarıda verilen şemada “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Kurtuluş Savaşı’nın hangi ilkelere dayanacağı belirlenmiştir.
Soru Açıklaması
8.


Yukarıda verilen maddeler karşılaştırıldığında çıkarılabilecek ortak sonucun aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Her iki maddenin amacının da toprak bütünlüğünü korumak olduğu
Soru Açıklaması
9.


Yukarıda verilen maddeler karşılaştırıldığında Son Osmanlı Mebusan Meclisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Bu bölgelerdeki Türk nüfusunun çoğunlukta olmasına güvenilmiştir.
Soru Açıklaması
10.
İstanbul’da Rum Patrikhanesi tarafından kurulan cemiyet Yunan Hükûmeti için çalışıyordu. Amacı, Bizans İmparatorluğu’nu yeniden kurmaktı. Bu amaç doğrultusunda Trakya, İstanbul ve Batı Anadolu’yu Yunanistan’a katmayı hedefliyordu.

Bu amaçlara sahip olan zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mavri Mira Cemiyeti
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.