8. Sınıf İnkılap Tarihi: Cemiyetler ve Kuvâ-yı Millîye TEST - 1


Cemiyetler ve Kuvâ-yı Millîye konusu 8. Sınıf İnkılap Tarihii test soruları. Online 8. Sınıf İnkılap Tarihii Cemiyetler ve Kuvâ-yı Millîye Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf İnkılap Tarihi: Cemiyetler ve Kuvâ-yı Millîye TEST - 1
1.
Birinci Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti’nin ordusu terhis edilmiş, ordunun silahlarına İtilaf Devletleri el koymuşlardır.

İtilaf Devletleri, bu faaliyetleri ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır?
Doğru Cevap: "A" Yapılacak işgaller sırasında herhangi bir silahlı direniş olmasını önlemek
Soru Açıklaması
2.


Buna göre, Türk halkının Kuvâ-yı Millîye ruhu, Mustafa Kemal’in hangi kişisel özelliği ile ilişkilendirilebilir?
Doğru Cevap: "A" Vatanseverliliği
Soru Açıklaması
3.
Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra;

• Fransa; İskenderun, Çukurova bölgesini ve Toros tünellerini,

• İngiltere; Musul, Çanakkale ve Boğazları

• İtalya; Konya ve Antalya çevresini işgal ettirmiştir.

Bu gelişmelerden çıkarılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün bozulduğu
Soru Açıklaması
4.


Verilen bilgilerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "D" Cemiyetlerin İstanbul Hükûmeti tarafından desteklendiği
Soru Açıklaması
5.
“Ateşkesin ardından mitingler düzenlemeye ve protesto telgraflarıyla bu vatanın bizim olduğunu anlatmaya çalıştık. Sultanahmet’te konuşmacı olarak katıldığım mitingde binlerce Türk, hep birlikte vatanımızı koruyacağımıza yemin ettik. Resmî makamlara yapılan protestolar sonuç vermeyince işgalcilere karşı silahlı direnişe başladık.”

Halide Edip Adıvar


Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Mitingler ve protesto telgrafları İtilaf Devletlerinin Anadolu’yu boşaltmalarında etkili olmuştur.
Soru Açıklaması
6.
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın uygulanmaya başladığı dönemde, millî güçlerin oluşturduğu bazı direniş cepheleri gösterilmiştir.

Bu bilgilere göre;

l. Anadolu halkı ile İstanbul Hükûmeti işgallere karşı birlikte mücadele vermiştir.

ll. Türk milleti işgallere karşı tepkisiz kalmamıştır.

lll. Anadolu’nun birçok yerinde işgaller başlamıştır.

yargılarından hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" ll ve lll.
Soru Açıklaması
7.
Azınlıklar, bulundukları bölgelerde devlet kurma fikirlerini gerçeğe dönüştürebilmek için bölgede yaşayan Türkleri göçe zorlamışlardır.

Bu durumun yaşanmasında Wilson İlkeleri’nin hangi maddesinin etkili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Her millet çoğunlukta olduğu yerde devlet kurabilecektir.
Soru Açıklaması
8.
Madde 7: İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması hâlinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.

Madde 24: Doğudaki altı ilde karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu illerin herhangi bir kısmını işgal hakkına sahip olacaktır. İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Anlaşması’na

yukarıda verilen maddeleri ekleme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İşgallere hukuki zemin oluşturmak
Soru Açıklaması
9.
Türk halkında Mondros Ateşkes Anlaşması ile savaşın sona erdiği düşüncesi hâkim olmuştur. Ancak Türk halkı işgallerin başlaması ve İstanbul Hükûmeti’nin duruma kayıtsız kalması üzerine kendi başının çaresine bakma yolunu tercih etmiştir. İşgaller ve azınlıkların zararlı faaliyetleri karşısında önce, bölgesel direniş cemiyetleri daha sonrada Kuvâ-yı Millîye birlikleri kurmuşlardır.

Bu bilgilere göre;

l. Anadolu’nun işgaline İstanbul Hükûmeti’nin kayıtsız kaldığı,

ll. Kuvâ-yı Millîye birliklerinin İstanbul Hükûmeti tarafından oluşturulduğu,

lll. Türk halkının işgaller karşısında kendi başına kurtuluş çareleri aradığı

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" Yalnız ll.
Soru Açıklaması
10.
Millî cemiyetler faaliyet gösterdikleri bölgeleri kurtarma amacında idi. Kongreler ve protesto mitingleri düzenleniyor, işgal anında silahla direnişte bulunuyorlardı. Tek tek farklı bölgelerdeki bu cemiyetlerin faaliyetleri işgalcileri tamamen yurttan atmak için yeterli değildi. Vatanın kurtuluşunun sağlanması, birlik ve beraberlik içinde hareket etmekle mümkündü. Bunu gerçekleştiren de Mustafa Kemal’in birleştirici ve bütünleştirici özelliği olmuştur.

Bu bilgilere göre;

l. Millî cemiyetler işgalleri tamamen durdurabilecek güce sahip olmamıştır.

ll. Önceleri vatanın kurtarılması için birlik ve beraberlik içinde hareket edilememiştir.

lll. Mustafa Kemal, Türk milletinin yol göstericisi olmuştur.

lV. Millî cemiyetler düşmanı tamamen yurttan atmayı gerçekleştirebilmişlerdir.

yargılarından hangileri söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Yalnız lV.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.