8. Sınıf İnkılap Tarihi: Demokratikleşme Yolunda Atılan Adımlar TEST - 1


Demokratikleşme Yolunda Atılan Adımlar konusu 8. Sınıf İnkılap Tarihii test soruları. Online 8. Sınıf İnkılap Tarihii Demokratikleşme Yolunda Atılan Adımlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf İnkılap Tarihi: Demokratikleşme Yolunda Atılan Adımlar TEST - 1
1.
Fethi Bey tarafından kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkasına farklı görüşten insanlar üye olmuşlardır. Bu insanlar partinin değişik kademelerinde görevler almışlardır.

Verilen bu bilgiler aşağıdaki alanların hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Siyasi
Soru Açıklaması
2.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ikinci muhalefet partisi olan Serbest Cumhuriyet Fırkası, Mustafa Kemal’in telkin ve tavsiyesi ile kurulmuştu. Bu partinin kurulmasının amacı, hükûmetin faaliyetlerinin denetlenmesiydi. Ancak ilerleyen dönemde bu parti inkılap karşıtlarının sığınağı hâline geldi. Bu nedenlerden dolayı parti kapatıldı. Bu olaydan sonra İzmir’in Menemen ilçesinde gerici nitelikte bir ayaklanma çıktı. İsyanın bastırılması sırasında Asteğmen Kubilay şehit edildi.

Buna göre;

l. Serbest Cumhuriyet Fırkasının ilk muhalefet partisi olduğuna,

ll. Muhalefet partisinin inkılap karşıtlarını bünyesinde barındırdığına,

lll. Menemen Olayı’nda Asteğmen Kubilay’ın şehit edildiğine,

lV. Menemen Olayı’nın cumhuriyet rejimine karşı çıkarılan ilk isyan olduğuna

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" l ve lV.
Soru Açıklaması
3.
“Millî egemenlik temeline dayanan ve özellikle cumhuriyet yönetimine sahip bulunan ülkelerde siyasal partilerin varlığı doğaldır. Türkiye Cumhuriyeti’nde de, bir diğerini denetleyici partilerin kurulacağına şüphe yoktur.”

Buna göre Mustafa Kemal’in hangi konu üzerinde durduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Demokrasi
Soru Açıklaması
4.
Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla sonuçlanmasından sonra, TBMM’de görüş ayrılıkları belirmeye başladı. Mustafa Kemal yapacağı inkılap ve yenilikler için aynı görüşleri paylaşan güçlü bir grubun oluşması için çaba gösterdi. Bu amaçla 9 Eylül 1923’te Cumhuriyet Dönemi’nin ilk siyasi partisi olan Halk Fırkasını kurdu.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" İlk muhalefet partisinin Cumhuriyet Halk Fırkası olduğu
Soru Açıklaması
5.
“Tek partili bir mecliste parti, olaylar ve olup bitenlerin ululaştırdığı bir başkanın kurduğu kuruluş olunca o kuruluşa dayanan hükûmeti sorumluluk esasına dayanan ciddi bir denetleme imkansız olur... Hükûmeti ve hükûmet adamlarını hatadan ve bu hatalar yüzünden devleti zarardan korumak için muhalif partiye gereksinim açıktır.”

Mustafa Kemal


Verilen bu sözden,

l. Mustafa Kemal’in hükûmetin denetlenmesini istediğine,

ll. Muhalif partilerin, hükûmeti hatadan uzak tutabileceği,

lll. Tek partili bir meclisin, hükûmetin çalışmalarını denetlenmesinin zor olduğu

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" l, ll ve lll.
Soru Açıklaması
6.
Fethi Bey tarafından 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Çok partili hayata geçmek isteyen Mustafa Kemal partinin kurulmasını destekledi ve onayladı.

Yukarıdaki bilgide aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
Doğru Cevap: "B" Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılma nedeni nedir?
Soru Açıklaması
7.
Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasından sonra partiyi ele geçirerek yapılan yenilikleri engellemeye ve halkı bu yeniliklere karşı kışkırtmaya çalışan bazı çıkarcı gruplar harekete geçtiler.

Bu bilgilere bakarak;

I. Farklı fikirlerin yönetime yansıtılmasına önem verilmiştir.

II. Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan çalışmalardan memnun olmayan gruplar görülmüştür.

III. Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirilen demokratikleşme çalışmalarını çıkarları doğrultusunda kullanan gruplar ortaya çıkmıştır.

yargılardan hangilerine ulaşılır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
8.
Ekonomide liberal, eğitimde millî esasların gerekliliğini savunan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının programında “dini inançlara ve fikirlere saygılı” olunduğunun vurgulanması, zamanla inkılap karşıtlarının bu partinin çatısı altında toplanmasına neden oldu. Bu kişiler konuşmaları ve faaliyetleri ile cumhuriyet için tehlikeli bir hâl almaya başlayınca parti 3 Haziran 1925 tarihinde hükûmet tarafından Takrir-i Sükûn Kanunu’na dayanılarak kapatıldı.

Buna göre, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile ilgili olarak;

l. Bazı görüşlerinin Cumhuriyet rejimi ile çeliştiği,

ll. Cumhuriyet Halk Fırkasından ayrılanlar tarafından kurulduğu,

lll. ekonomide özel sermayeyi desteklediği,

lV. çok partili hayata geçiş denemesinin başarılı olamadığı

yargılarından hangileri söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Yalnız ll.
Soru Açıklaması
9.
Mustafa Kemal Atatürk;

- 1923’te Halk Fırkasının kurulmasına öncülük etmiştir.

- 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulmasına destek vermiştir.

- 1930’da yakın arkadaşı Fethi Bey’den Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurmasını istemiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün bu çalışmaları ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Cumhuriyet Halk Fırkasının iktidara gelmesini sağlamak
Soru Açıklaması
10.
Siyasi partiler, farklı düşüncedeki bireylerin yönetime katılmasını sağlar. Siyasi partiler, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları arasında yer alır. Demokrasi, halk egemenliğini ön plana çıkaran farklı fikir ve duyguların savunulduğu özgürlük düşüncesidir.

Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" Siyasi partiler bireylerin öncelikli çıkarlarını ön planda tutulmalıdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.