8. Sınıf İnkılap Tarihi: Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler TEST - 1


Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler konusu 8. Sınıf İnkılap Tarihii test soruları. Online 8. Sınıf İnkılap Tarihii Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf İnkılap Tarihi: Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler TEST - 1
1.
Atatürk’ün dış politika esasları:

• Bağımsızdır.

• Barışçıdır.

• Gerçekçidir.

• Hukuka bağlıdır.

• Millî güce dayalıdır.

Buna göre Mustafa Kemal’in bu politikasını destekleyen sözünün aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" “Yurtta sulh, cihanda sulh.”
Soru Açıklaması
2.
“Dünya milletlerinin huzuruna çalışmak, bir başka yoldan kendi huzur ve mutluluğunu sağlamaya çalışmak demektir.”

Mustafa Kemal’in bu sözünden çıkabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dünya’da barış ortamının oluşması için çaba harcamak ülke içinde barışın sağlanmasını da etkiler.
Soru Açıklaması
3.
I. Hukuka bağlılık

II. Uluslararası eşitlik

III. Manda ve himayecilik

IV. Toprakları genişletmek

Yukarıdakilerden hangileri Yeni Türk Devleti’nin dış politika benimsediği ilkeler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" lII ve lV.
Soru Açıklaması
4.
Türkiye Cumhuriyeti, topraklarını ele geçirmek isteyenlerle savaşmayı, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygılı devletlerle de dostluk kurmayı temel ilke olarak benimsemiştir.

Buna göre Türk dış politikası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Barışçı ve bağımsız bir politika izlenmiştir.
Soru Açıklaması
5.
Kapitülasyonlar sayesinde yabancılar, Osmanlı ülkesinde pek çok kültürel haklara da sahip olmuşlardır. Osmanlı topraklarında açtıkları ve ciddi bir denetimden uzak olan okullarda misyonerlik faaliyetleri yapılmıştır. Lozan Antlaşması ile ilk kez yabancı okullarda düzenlemeye gidilmiştir.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" Osmanlı’da yabancı okullar sıkı bir denetime tabi tutulmuştur.
Soru Açıklaması
6.
“Lozan Barış Antlaşması, Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. Türk milleti için siyasal bir zafer oluşturan bir antlaşmanın Osmanlı tarihinde eşi yoktur. Milletimiz bununla hakkıyla övünebilir. Türk milleti yüksek bir eseri olan bu antlaşmanın kıymetini bilmesi gereken gençliğine bunu geçmişte imzalanmış antlaşmalarla karşılaştırması gerekir.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Osmanlı Devleti’nin imzaladığı önemli antlaşmalardan biri olduğu
Soru Açıklaması
7.
Atatürkçü düşünce, devletin tamamen millî bir dış politika izlemesini öngörür. Türkiye’nin güvenliğini amaçlayan, hiçbir milletin aleyhine olmayan bir barış politikasını, devletler arası ilişkilerde temel ilke olarak kabul eder.

Buna göre Atatürkçü Düşünce Sistemi ile ilgili olarak;

l. “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesini savunduğu,

ll. devletler arası ilişkilerde barışçıl bir politika izlediği,

lll. Türkiye’nin sınırlarını genişletmeyi hedeflediği,

lV. ulusçu bir dış politika izlediği

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" Yalnız lll.
Soru Açıklaması
8.
24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nda yer alan maddelerden bazıları şunlardır:

– Ülke içerisinde yaşayan azınlıklar Türk vatandaşı sayılacaktır.

– Yabancı okullar Türk kanun ve yönetmeliklere göre faaliyet gösterecektir.

– Kapitülasyonlar ve Genel Borçlar İdaresi (Düyun- u Umumiye) kaldırılacaktır.

Yeni Türk Devleti’nin bu kararları aldırmakla aşağıdakilerden hangisini engellemeye çalıştığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" İç işlerine karışılmasını
Soru Açıklaması
9.
Lozan Barış Antlaşması’nda Boğazlar ile ilgili uluslararası bir komisyonun kurulması kararlaştırılmıştır.

Bu durum;

I. Türkiye’nin bağımsızlığına gölge düşürdüğüne,

II. Osmanlı Devleti’nin eski gücünü kaybettiğine,

III. TBMM’nin egemenlik haklarının kısıtlandığına,

IV. TBMM’nin İstanbul Hükûmeti ile birlikte hareket ettiğine

yargılarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" I ve III.
Soru Açıklaması
10.
Atatürk, 1935 yılındaki bir konuşmasında “Savaşın ağırlığını göz önüne almayan bazı samimiyetten yoksun liderler, saldırının araçları olmuşlardır. Denetimleri altındaki uluslara milliyetçiliği ve geleneği yanlış bir biçimde göstererek ve kötüye kullanarak onları aldatmışlardır” demiştir.

Atatürk bu sözleriyle;

l. Savaşı tek çıkar olarak görenleri,

ll. Halkı büyük bir kaosa sürükleyenleri,

lll. Toplumu yanlış düşüncelere yönlendirenlerinden

hangilerini eleştirdiği savunulabilir?
Doğru Cevap: "D" I, ll ve lll.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.