8. Sınıf İnkılap Tarihi: Doğu ve Güney Cepheleri TEST - 1


Doğu ve Güney Cepheleri konusu 8. Sınıf İnkılap Tarihii test soruları. Online 8. Sınıf İnkılap Tarihii Doğu ve Güney Cepheleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf İnkılap Tarihi: Doğu ve Güney Cepheleri TEST - 1
1.
Güneyde Fransız Cephesi:

Fransız birliklerine karşı Adana bölgesinde; Mersin, Tarsus, İslâhiye Bölgelerinde ve Silifke dolaylarında Kuvâ-yı Millîye birlikleri kurulmuş ve çok cesurca bir işe girişilmiştir. Kuvâ-yı Millîye birlikleri, Fransızları kuşatarak onları geri çekilmeye mecbur etmişlerdir.

Yukarıda verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" Kurtuluş Savaşı’nın Kuvâ-yı Millîye birlikleriyle kazanıldığına
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda TBMM kararıyla bazı illerimize verilen unvanlar ve veriliş tarihleri yer almaktadır.

I. Antep → 1921 → Gazi

II. Maraş → 1973 → Kahraman

III. Urfa → 1984 → Şanlı

TBMM’nin yukarıdaki şehirler hakkında böyle bir tutum izlemesinin temel sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" Millî Mücadele Dönemin’de kendi imkânları ile işgallere karşı koymaları
Soru Açıklaması
3.
“Fransız birliklerine karşı doğrudan doğruya Adana bölgesinde; Mersin, Tarsus, İslahiye bölgelerinde ve Silifke dolaylarında Kuvâ-yı Millîye kurulmuş ve çok cesurca işe girişmişlerdir. Kuvâ-yı Millîye birlikleri, Fransızları kuşatarak onları geri çekilmeye mecbur ettiler. Maraş’ta, Antep’te, Urfa’da önemli savaşlar oldu. Sonunda işgal kuvvetleri buradan da çekilmeye mecbur kaldılar.”

Aşağıdaki isimlerden hangisi Mustafa Kemal’in bu sözü ile ilişkilendirilemez?
Doğru Cevap: "B" Demirci Mehmet Efe
Soru Açıklaması
4.
Birinci Dünya Savaşı’nı sona erdiren Mondros Ateşkes Anlaşması’nın ardından Anadolu toprakları işgal edilmeye başlandı. Türk halkı bu haksız işgallere karşı topyekûn harekete geçerek Millî Mücadele’yi başlattı. Bu mücadele doğuda Ermenilere, güneyde Fransızlar ve Ermenilere, batıda ise Yunanlılara karşı yapıldı.

Bu bilgilere göre;

I. Türk halkının işgallere karşı tepkisiz kalmadığı,

II. Fransız ve Yunanlıların Anadolu topraklarını işgal ettiği,

III. Güney Cephesi’nde düzenli ordunun Fransızları yendiği

yargılarından hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II.
Soru Açıklaması
5.
Kurtuluş Savaşı yıllarında İngilizlerin Ermenileri desteklemekteki amaçları Doğu Anadolu ve Kafkasları nüfuz bölgelerine dâhil etmekti. Bu destekle Ermeniler; Van, Bitlis, Erzurum, Kars ve Nahcıvan’a saldırdılar. Ermeni saldırıları üzerine karşı taarruza geçen Kâzım Karabekir Paşa komutasındaki Türk kuvvetleri, Ermenileri mağlup etti. Sarıkamış, Kars ve Gümrü geri alındı. Ermeni Hükûmeti bu durum karşısında barış istemek zorunda kaldı.

Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Yapılan antlaşma sonucunda Sarıkamış, Kars ve Gümrü Ermenilere bırakılmıştır.
Soru Açıklaması
6.
“Ermeni heyeti ile Gümrü Antlaşması’nı görüşmeye başladık. 27 Kasım’da Ermenilere Sevr Antlaşması’ndaki imzalarını geri aldırdık. Bu günü, bu uğursuz antlaşmanın yırtıldığı gün olarak kutladık. Bu olayı Ankara’ya müjdeledim. 3 Aralık’ta Gümrü Antlaşması’nı imzaladık. Antlaşma şartı olarak Ankara’nın istediği iki bin tüfek, üç batarya, on iki adet dağ topu ve kırk makineli tüfeği Ermenilerden aldım. Doğu Cephesi’nin ilk armağanı olarak Batı Cephesi’ne ulaştırmak üzere yola çıkardım.”

Kâzım Karabekir Paşa


 

Bu bilgilere göre,

l. Ermeniler Sevr Antlaşması’ndaki haklarından vazgeçmemiştir.

ll. Doğu Cephesi’nde mücadeleler Türklerin yenilgisi ile sonuçlanmıştır.

lll. Gümrü Antlaşması ile Ruslar Doğu Anadolu topraklarını ele geçirmiştir.

lV. Kâzım Karabekir Paşa, Ermenilerden alınan teçhizatı Batı Cephesi’ne göndermiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" l, ll ve lll.
Soru Açıklaması
7.
“Urfa’da Fransız İşgal Kuvveti Komutanlığına, Yüzyıllardan beri özgür, bağımsız yaşamış bir millet istila ve esirliği kabul edemez. Gaddarca ve zalimce istilaya karşı kutsal haklarımızın korunmasına fiilen karar vermiş bulunuyoruz. Urfa’daki misafirliğinize daha fazla izin vermemiz mümkün değildir. İşgalinizi şiddetle reddeder, 24 saat içinde Urfa’yı boşaltmadığınız takdirde kesin harekete geçileceğini ve dökülecek kanların sorumluluğunun size ait olacağını bildiririz. Hristiyan yurttaşlarımızın her türlü hakları korunacaktır.”

7 Şubat 1920


Urfa ve Havalisi Kuvâ-yı Millîye Kumandanı Namık

Yukarıda verilen telgraftan yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Fransızlarla Urfa topraklarında kardeşçe yaşanmak istendiği
Soru Açıklaması
8.
Gümrü Antlaşması’nın maddelerinden bazıları şunlardır:

- Ermeniler işgal ettikleri yerlerden çekilecek, Kars ve çevresi TBMM’ye bırakılacaktır.

- Ermenistan’ın Türkiye’ye karşı diğer devletlerle yaptığı tüm anlaşmalar geçersiz sayılacaktır.

- Türkiye’deki Ermenilerle, Ermenistan’daki Müslümanlar eşit sayılacaktır.

Buna göre;

I. Doğu sınırımız güvence altına alınmıştır.

II. Ermenistan TBMM’yi resmen tanımıştır.

III. Dinî konularda üstünlük sağlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılır?
Doğru Cevap: "A" I ve II.
Soru Açıklaması
9.
“... Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan beri Ermeniler gerek Ermenistan içinde gerek sınıra yakın yerlerde, Türkleri toplu olarak öldürmekten bir an geri durmuyorlardı. 1920 yılının sonbaharında Ermenilerce yapılan zulümler dayanılmaz bir mertebeye geldi ve Ermenistan seferine karar verdik.”

Mustafa Kemal’in verdiği bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Ruslar ile Türklerin Ermenilere karşı Millî Mücadele Dönemi’nde birlikte hareket ettiği
Soru Açıklaması
10.
Kurtuluş Savaşı’nda;

• Maraş’ta Sütçü İmam’ın önderliğini yaptığı mücadeleye tüm Maraş halkı katılmıştır.

• Urfa şehrinde Ali Saip Bey tarafından teşkilatlandırılan Türk direnişi başarıyla sonuçlanmıştır.

• Antep halkı 1 Nisan 1920’de Fransızlara karşı ayaklandı, Üsteğmen Salih’in “Şahin” takma adıyla Kuvâ-yı Millîye Komutanlığı’na atanması halkı daha da örgütlü bir güç hâline getirdi. Anteplilerin Fransızlara karşı direnişi yaklaşık bir yıl sürmüştür.

Yukarıdaki verilen bilgilere göre, Türk halkı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Ulusal bağımsızlığa önem vermiştir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.