8. Sınıf İnkılap Tarihi: Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler TEST - 1


Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler konusu 8. Sınıf İnkılap Tarihii test soruları. Online 8. Sınıf İnkılap Tarihii Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf İnkılap Tarihi: Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler TEST - 1
1.
• Millet egemenliği anlayışına dayalı yeni devlet, bütün kurumlarıyla şekillenmeye başlamıştı. Artık yeni Türkiye Devleti’nin başkentinin de bir kanunla belirlenmesi gerekiyordu.

• Mustafa Kemal planlarını yeri ve zamanı geldikçe gerçekleştiren bir liderdi. Ankara’nın başkent olmasıyla ilgili olarak da uygun zamanı bekledi.

Yukarıdaki bilgilere göre, Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" İnkılapları dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak gerçekleştirmiştir.
Soru Açıklaması
2.
“Tarih yazmak tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtan bir hâl alır.”

Atatürk’ün bu sözü ile ilgili olarak;

I. Türk Tarih Kurumunun açılması bu söz ile ilişkilendirilebilir.

II. Objektif bir tarih yazıcılığı benimsenmiştir.

III. Bu söz Atatürk’ün çok yönlü kişiliğini yansıtır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
3.
- Hicri takvimin yerine Miladi takvim kullanılmaya başlanmıştır.

- Hafta sonu tatili cuma gününden pazar gününe alınmıştır.

- Arap rakamlarının yerine uluslararası rakamlar kullanılmıştır.

- Alaturka saat yerine alafranga saat kullanılmıştır.

Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan bu yeniliklerin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Ülke içerisinde siyasi farklılıklara son vermek
Soru Açıklaması
4.
Türk milletini yeniden yüceltme davasında eğitim işine ağırlık verilmesi ve bu işe başlarken önce Osmanlı Dönemi’ndeki eğitim kargaşası sona erdirilmelidir.

Mustafa Kemal Atatürk


Aşağıdaki inkılaplardan hangisi Atatürk’e ait bu sözde altı çizili bölümle doğrudan ilişkilendirilebliir?
Doğru Cevap: "D" Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
Soru Açıklaması
5.
Gazi Mustafa Kemal, her yenilik hareketinde olduğu gibi kılık kıyafet konusunda da Türk halkına öncülük yaptı. Kıyafetle ilgili görüşlerini halkla paylaşmak ve şapkayı tanıtmak amacıyla Kastamonu ve ilçelerine bir haftalık geziye çıktı. Bu gezi sırasında şapka ve kılık kıyafet konusunda halkı bilgilendirdi.

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili olarak;

l. Yenilikler konusunda halka öncülük ettiği,

ll. Toplumsal alanda inkılaplar yaptığı,

lll. Geziler yoluyla halkı bilgilendirmeye çalıştığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" l, ll ve lll.
Soru Açıklaması
6.
3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile,

– Kız ve erkeklerin eğitiminden eşit şekilde yararlanma hakkı getirilmiştir.

– Ülke içerisinde eğitim yapan okullar devlete bağlanmıştır.

– Okullarda okutulacak ders kitaplarının içeriğinin devletin denetim ve onayından geçmesi şartı getirilmiştir.

Bu bilgilerden hareketle;

l. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmak istenmiştir.

ll. Zararlı ve bölücü hareketlerin önüne geçilmek istenmiştir.

lll. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin tek bir merkezden yönetilmesi amaçlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" l, ll ve lII.
Soru Açıklaması
7.


Yukarıdaki akış şemasında kutucuklardaki “?” ile gösterilen bölüme verilenlerden hangisi yazılamaz?
Doğru Cevap: "B" Devletçilik
Soru Açıklaması
8.
1 Kasım 1928 tarihinde “Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun” TBMM’de alkışlarla kabul edildi. 24 Kasım 1928 tarihinde ise Millet Mektepleri Talimatnamesi, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gazi Mustafa Kemal’e “Başöğretmenlik” unvanı verildi.

Buna göre;

l. Yeni Türk harflerinin mebuslar tarafından benimsendiği,

ll. Mustafa Kemal’e başöğretmelik unvanı verildiği,

lll. Yeni Türk harfleriyle birlikte Arap alfabesininde kullanımının devam ettiği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" l ve ll.
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı Devleti’nde Hicri ve Rumi olmak üzere iki çeşit takvim ile alaturka adı verilen ve güneşin batışına göre ayarlanan saat sistemi uygulanmaktaydı. Bununla birlikte uzunluk ve ağırlık ölçülerinde okka, arşın, endaze adı verilen farklı ölçü birimleri kullanılmaktaydı.

Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Ağırlık ve uzunluk ölçü birimlerinde birliğin olmadığı
Soru Açıklaması
10.
1934 yılına kadar ülkemizde kişilerin soyadları yoktu. Kişinin adının yanına baba adı, doğum yeri veya bağlı bulunduğu boy yazılırdı. Bu durum, askere alma, okul, tapu ve miras işlerinde, kişilerin kimliği tam olarak belirlenemediğinden birtakım karışıklıklara sebep oluyordu. Toplumsal sorunların çözümlenmesi amacıyla 21 Haziran 1934 tarihinde çıkarılan “Soyadı Kanunu” ile her vatandaşın, adından başka bir de soyadı taşıması zorunlu kılındı.

Bu bilgilere göre;

l. Toplumsal sorunların Soyadı Kanunu ile çözümlenmeye çalışıldığına,

ll. Soyadı Kanunu’ndan önce vatandaşların resmi işlerde problemler yaşadığına,

lll. Mustafa Kemal’e TBMM tarafından “Atatürk” soyadının verildiğine

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" l ve ll.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.