8. Sınıf İnkılap Tarihi: Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması TEST - 1


Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması konusu 8. Sınıf İnkılap Tarihii test soruları. Online 8. Sınıf İnkılap Tarihii Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf İnkılap Tarihi: Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması TEST - 1
1.
10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevr Antlaşması’nın imzalanmadan önce taslağı gören Osmanlı heyeti başkanı Tevfik Paşa, bu antlaşmanın imzalanması halinde Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığını kaybederek sömürge durumuna düşeceğini bildirmiş ve antlaşmayı imzalamamıştır.

Buna göre;

I. Osmanlı Sevr Anlaşması’nı ilk başta imzalamamıştır.

II. Osmanlı heyetinde vatanı korumak isteyen yöneticiler olmuştur.

III. Sevr Antlaşması’nda ağır maddeler vardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı heyetinin Sevr Antlaşması’nı imzalamaması üzerine İtilaf güçleri Anadolu’da katliamlar yaparak ve işgallerini genişleterek Osmanlı Devleti’nin antlaşmayı onaylamasını sağlamışlardır.

Verilen bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması’nın zorla kabul ettirilmesini sağlamışlardır.
Soru Açıklaması
3.
İstanbul Hükûmeti: 10 Ağustos 1920 günü Sevr Anlaşması’nı imzalamıştır.

TBMM: 19 Ağustos 1920 günü toplanan kurul, Sevr Antlaşması’nı imzalayanları vatan haini ilan etmiştir.

Buna göre;

l. İstanbul Hükûmeti ile TBMM arasında uyuşmazlığın yaşandığına,

ll. TBMM’nin, İstanbul Hükûmeti’nin kararlarını tanımadığına,

lll. İstanbul Hükûmeti’nin antlaşmayı tek başına onayladığına

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" l, ll ve lll.
Soru Açıklaması
4.
• Kapitülasyonlar sürdürülecektir.

• Tüm devletlerin gemileri Boğazlardan geçebilecektir. Ayrıca Boğazlarla ilgili her türlü işlem, içinde Türk delegesinin yer almadığı uluslararası Boğazlar Komisyonu tarafından yürütülecektir.

• İzmir ile birlikte Ege Bölgesi’nin büyük bir bölümü ve Doğu Trakya Yunanistan’a verilecektir.

Yukarıda bazı maddeleri verilen Sevr Barış Antlaşması’na göre, Türk milletinin;

l. ekonomi, ll. bağımsızlık, lll. toprak bütünlüğü

alanlarından hangilerinde haklarının kısıtlandığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" l, ll ve lll.
Soru Açıklaması
5.
Rıza Tevfik Bey, Reşat Halis ve Bağdatlı Hadi Paşa’dan oluşan heyet Osmanlı Devleti adına Fransa yakınlarındaki Sevr kasabasına giderek 10 Ağustos 1920’de antlaşmayı imzaladılar. Antlaşmanın imzalandığı haberini alan Mustafa Kemal bu antlaşmanın hukuki bir geçerliliğinin olmadığını açıklamıştır.

Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Rıza Tevfik Bey’in TBMM adına konferansa katıldığı
Soru Açıklaması
6.
Sevr Antlaşması’na göre; Boğazlar savaş ve barış zamanında İtilaf Devletlerinin gemilerine açık olacaktır. Ayrıca Boğazlar Bölgesi, bayrağı ve bütçesi ayrı olan uluslararası bir komisyonun denetimine bırakılacaktır.

Yukarıdaki bilgiye göre, Sevr Antlaşması ile ilgili olarak;

l. Komisyon başkanının Türk olacağı,

ll. Bağımsızlık anlayışı ile çeliştiği,

lll. Boğazların uluslararası bir statü kazandığı,

lV. İtilaf Devletlerinin çıkarlarının korunduğu

yargılarından hangileri söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Yalnız l.
Soru Açıklaması
7.
Sevr Anlaşması’nda yer alan maddelerden bazıları şunlardır:

- Doğu Anadolu’da Ermenistan ve Kürdistan devleti kurulacak.

- Trakya ve Batı Anadolu Yunanlılara; Irak ve Arabistan İngilizlere; Suriye ve Lübnan Fransızlara bırakılacaktır.

- Antalya, Muğla ve Konya, İtalyanlara verilerek; Adana, Malatya, Sivas arasındaki bölge Fransız bölgesi olacaktır.

Bu bilgilere göre Sevr Anlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Ekonomik ayrıcalıkların sürdürülmesi istenmektedir.
Soru Açıklaması
8.
SEVR BARIŞ ANTLAŞMASI

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri yürürlükte kalacaktır. Bu maddeler, İtilaf Devletlerine gerekli durumlarda stratejik yerlerin işgalini öngören 7. madde; karışıklık halinde altı doğu ilinin işgalini kabul eden 24. madde; haberleşmenin denetimine ait 12. madde ile askeri malzeme tahribine ait 13. maddelerdir.

Buna göre, Sevr Barış Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Mondros Ateşkes Antlaşması maddelerinin çok önemli kısmının aynen kabul edildiği
Soru Açıklaması
9.
“Sevr Antlaşması pek insafsızdı. Türkiye’yi en zengin illerini ilhak eden devletlerin ve ulusların insafına dayanarak yaşatabilecek; çaresiz, kötürüm ve gölge bir devlet hâlinde bırakacaktı. Yenilmiş Almanya’ya empoze edilenden çok daha ağırdı ve Türkiye’de bir ulusal yas günüyle karşılandı.”

Bernard LEWİS


 

Yukarıda verilen konuşmadan hareketle;

l. Sevr Barışı, Türk milletinin bağımsızlığını elinden almaya yönelik bir antlaşmadır.

ll. Türk halkı bu antlaşmayı hiçbir zaman onaylamamıştır.

lll. Almanya, Sevr Antlaşması’nı Türkiye’ye zorla kabul ettirmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" l ve ll.
Soru Açıklaması
10.
Sevr Antlaşması’nın bağımsız bir devletle bağdaşmayan hükûmleri konusunda Büyük Millet Meclisi’nde antlaşmanın maddelerinin tartışılması sırasında Karahisar Milletvekili Nebil Efendi “Boşuna yorulmuşlar, Türkiye’yi yok diyeydiler daha iyi ederlerdi.” diye tepkisini dile getirmiştir.

Buna göre Sevr Antlaşması’nın,

l. Anadolu’da bağımsız iki yeni devlet kurulacaktır.

ll. Kapitülasyonlar ağırlaştırılmış şekliyle devam edecektir.

lll. Ülkenin tüm silahları ve ordusu İtilaf Devletlerinin denetim altında yönetilecektir.

IV. Boğazlar Türklerin olmadığı bir komisyon tarafından yönetilecektir.

hükümlerinden hangilerinin Karahisar Milletvekili Nebil Bey’in düşünceleri ile aynı doğrultuda olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" l, ll, III, ve lV.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.