8. Sınıf İnkılap Tarihi: İlelebet Cumhuriyet TEST - 1


İlelebet Cumhuriyet konusu 8. Sınıf İnkılap Tarihii test soruları. Online 8. Sınıf İnkılap Tarihii İlelebet Cumhuriyet Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf İnkılap Tarihi: İlelebet Cumhuriyet TEST - 1
1.
Cumhuriyet yönetiminde devlet vatandaşların hak ve özgürlüklerini korur, bunları anayasa ile güvence altına alır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bizlere sağladığı haklar kişisel, sosyal, ekonomik ve siyasal haklar şeklinde Anayasamız’da belirtilmiştir.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Devletin, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini korumakla yükümlü olduğu
Soru Açıklaması
2.
“Gençler! Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir özgürlüğünün en değerli simgesi olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz!”

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz
Doğru Cevap: "C" Kurtuluş Savaşı’nın gençlerin olağanüstü mücadelesi sayesinde kazanıldığına
Soru Açıklaması
3.
“O, uğraşıları ile yalnız Türkiye’ye değil, bütün Doğu dünyasına kurtuluş yolunu göstermiştir.”

Bu sözlerden, Hindistan Meclis Başkanı Sir Abdürrahim’in, Mustafa Kemal’in çalışmalarının hangi özelliği üzerinde durduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Evrenselliği
Soru Açıklaması
4.
“.... Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden, mahrum etmek isteyecek dahili ve harici, bedhahların olacaktır.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şeriat içinde dahi, vazifen; Türk istikbal ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda mevcuttur!”

Atatürk’ün Genliğe Hitabesi’nden alınan bu parçadan;

l. Cumhuriyeti yükseltecek ve devam ettirecek Türk gençliğidir.

ll. Cumhuriyet rejiminin iç ve dış tehlikelerle karşı karşıya kalabileceği bildirilmiştir.

lll. Atatürk, cumhuriyeti Türk gençliğine emanet etmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" l, ll ve lll.
Soru Açıklaması
5.
“Bugünkü hükûmetimizin, devlet teşkilatımızın doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükûmet teşkilatıdır ki onun adı cumhuriyettir. Artık hükûmet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükûmet millet ve millet hükûmettir.”

Mustafa Kemal Atatürk


Buna göre;

l. Mustafa Kemal’in millî egemenliğe önem verdiğine,

ll. Devlet ile milletin bir bütün olduğuna,

lll. Cumhuriyet rejimi ile halkın yönetime katıldığına,

lV. Meclis hükûmeti sistemi yerine kabine sistemine geçilmesi gerektiğine

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" l, ll ve lll.
Soru Açıklaması
6.
“Atatürk, yalnız kendi halkının Kurtuluş Savaşı’nı yürütüp modern Türkiye’yi kuran devlet adamı ve reformcu değildi. Kurtuluş Savaşı veren birçok devletin kendine örnek aldığı bir öncüydü. Reformlarıyla bir ulusun yeniden doğuşunu sağladı ve insan haklarına saygılı, yeni, bağımsız ve barışsever örnek bir devlet kurdu.”

Dr. Kurt Laqueur


Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Dr. Kurt Laqueur’un Mustafa Kemal’in ulusal çaptaki çalışmalarını yetersiz bulduğu
Soru Açıklaması
7.
Mustafa Kemal’in gerçekleştirdiği inkılapların temelinde Atatürk ilkeleri yer alır. Mustafa Kemal, bu ilkelere dayanarak ülkede siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda çağdaş ve akılcı inkılaplar yapmıştır. Bu ilkeler hem inkılapların gerçekleştirilmesine hem de onların yaşatılmasına dayanarak olmuştur.

Buna göre;

l. Mustafa Kemal’in inkılapların oluşumunda baskı kullandığı,

ll. Atatürk ilkelerinin çok yönlü özellikler taşıdığı,

lll. Yapılan inkılapların geçici bir nitelikte olduğu,

lV. İnkılapların sadece ekonomi ve siyasi alanlarında gerçekleştirildiği

yargılarından hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız ll.
Soru Açıklaması
8.
Atatürk ilke ve inkılaplarının temel unsurları, vatanın bağımsızlığı ve milletin egemenliğidir. Türk insanına düşen görev Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemek ve Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatmaktır.

Buna göre;

l. Türk milletinin Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkması gerektiği,

ll. Millî bağımsızlık ve ulusal egemenlik unsurlarından vazgeçilemeyeceği,

lll. İlke ve inkılapların tüm dünyada uygulanması için Türk milletine görevler düştüğü

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" l ve ll.
Soru Açıklaması
9.
“Efendiler! Size şunu söyleyeyim ki inkılapçı Türkiye Cumhuriyeti’ni benim şahsımla kaim zannedenler, çok aldanıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti, her manası ile büyük Türk miletinin öz ve aziz malıdır. Kıymetli evlatlarının elinde daima yükselecek, ebediyyen payidar kalacaktır.”

Buna göre, Mustafa Kemal’in sözleri ile ilgili olarak;

l. İnkılapları şahsına mâl etmediğine,

ll. İnkılapların ve yeniliklerin Türk milleti için yeterli olduğuna inandığına,

lll. Gelecek kuşakların inkılaplara sahip çıkacağını düşündüğüne

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "B" Yalnız ll.
Soru Açıklaması
10.
Millî birliğin oluşturulması devletin hayatını devam ettirmesi açısından önemlidir. Millî birlik ve beraberlik, milliyetçilik ilkesinin doğal bir sonucudur. Türk milletinin millî kimliğini, bağımsızlığını, devlet ve millet olarak bölünmezliğini ifade eder.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Millî kimliğin oluşmasında öncelikli olarak ırk birliğinin sağlanması gerektiği
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.