8. Sınıf İnkılap Tarihi: Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay TEST - 1


Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay konusu 8. Sınıf İnkılap Tarihii test soruları. Online 8. Sınıf İnkılap Tarihii Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf İnkılap Tarihi: Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay TEST - 1
1.


Yukarıdaki bu bilgiye bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Türkiye’nin hem doğu hem de batı sınırını güvence altına almaya çalıştığı
Soru Açıklaması
2.
Lozan’da Musul sorununun çözümü, Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili görüşmelere bırakıldı. İngiltere Musul’un, Irak’a ait olduğunu savundu. Çünkü, o sıralarda Irak, İngiltere’nin sömürgesi durumundaydı. İngiltere bölgedeki çıkarlarını düşünerek özellikle zengin petrol yataklarını elden bırakmamak için çaba harcadı. Karşılıklı görüşmelerden bir sonuç alınamayınca konu, Milletler Cemiyeti’ne götürüldü.

Buna göre Musul meselesi ile ilgili olarak;

l. Lozan’da çözümlenemeyince İngiltere ile Türkiye arasında ikili görüşmelere bırakılmıştır.

ll. Milletler Cemiyeti Türkiye’nin lehine karar vermiştir.

lll. İngiltere, Türkiye’nin askerî harekâtı sonrasında Musul’daki haklarından vazgeçmiştir.

yargılarından hangileri söylenemez?
Doğru Cevap: "D" ll ve lll.
Soru Açıklaması
3.
Türkiye, İngiltere’nin etkisi altında bulunan Milletler Cemiyeti’ne güvenle bakmıyordu. Buna rağmen dünya barışını koruma konusunda verdiği önemi göstermek için kendisine yapılan çağrıyı kabul ederek, 1932 yılında Milletler Cemiyeti’ne üye oldu.

Yukarıdaki açıklamaya göre, Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne güvenmemesinin temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Musul Meselesi’nde taraflı davranması
Soru Açıklaması
4.
1926 Ankara Anlaşması’na göre;

- Irak Hükümeti Musul’a karşılık petrol üzerine konulan verginin %10’unu 25 yıl süreyle Türkiye’ye verecek

- Musul ve Kerkük Irak’a bırakılacaktır.

Buna göre,

I. Misakımillî’den taviz verilmiştir.

II. Şeyh Sait İsyanı’nın yaşanmasına neden olmuştur.

III. Günümüz Türkiye Irak sınırı belli olmuştur.

verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve III.
Soru Açıklaması
5.
Türkiye, Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasından sonra Fransa ile 20 Ekim 1921 tarihinde Ankara Antlaşması’nı imzaladı. Bu antlaşma ile Hatay, bazı koşullarla Fransa’nın mandası altındaki Suriye’ye bırakıldı. Buna göre Fransa, bölgede özel bir yönetim kuracak ve Türk kültürünün gelişmesine engel olmayacaktı. Lozan Antlaşması’nda Ankara Antlaşması hükümleri aynen kabul edildi.

Bu bilgilere göre;

l. Hatay ile kültürel bağların koparılmamaya çalışıldığı,

ll. Hatay’ın Fransa’nın mandası altındaki Suriye’ye bırakıldığı,

lll. Hatay’ın tam bağımsız bir devlet olarak kabul edildiği

yargılarından hangileri söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Yalnız lll.
Soru Açıklaması
6.
“... Lisesinin edebiyat dersi okutulan dokuzuncu sınıfında Türkçe çok zayıf. Okulun müdür odasında, sınıflarında kendi devlet adamlarının resimleri bulunmakta ama Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna ait bir hatıra yok. Sınıf duvarlarında bir Türkiye haritası yok fakat papaz resimleri var.”

Ayten SEZER


Bu durumun aşağıdaki konulardan hangisini gündeme getirdiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Yabancı Okullar Sorunu
Soru Açıklaması
7.
Milletler Cemiyeti’ne davet edilme olayı ilk defa Türkiye için uygulanmıştır. Aslında normal süreç ülkelerin başvurmalarıyla başlardı. Türkiye’ye farklı bir uygulamada bulunulmuştur. Zorunlu işlemlerin uygulanmasından vazgeçilerek Türkiye, Milletler Cemiyeti’ne davet üzerine katılmıştır.

Bu durumun temel sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Türkiye’nin dünya barışı için çok önemli bir konumda olması
Soru Açıklaması
8.
Türkiye, İngiltere’nin desteklediği Şeyh Sait İsyanı nedeniyle Musul ve Kerkük’ü kaybetmiştir. İngiltere ile imzalanan Ankara Antlaşması ile Musul Irak’a bırakıldı ve Musul’un petrol gelir vergilerinin % 10’unu 25 yıl süreyle Türkiye’ye verilmesi kararlaştırıldı.

Buna göre;

l. iç isyanların dış politikayı olumsuz yönde etkilediği,

ll. Musul sorununun Türkiye açısından olumsuz olarak sonuçlandığı,

lll. Musul’un İngiliz toprağı olarak kabul edildiği

yargılarından hangileri söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Yalnız lll.
Soru Açıklaması
9.
“Ben toprak büyütme meraklısı değilim. Barışı bozma gibi bir alışkanlığım da yok. Ancak, muahedeye dayanan hukukumuzun isteyicisiyim. Yani Hatay’a ayrı bir varlık hükmü içeren antlaşmayı alamazsam edemem. Meclis kürsüsünden milletime söz verdim. Hatay’ı alacağım. Milletim benim dediğime inanır, sözümü yerine getiremezsem onun huzuruna çıkamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim. Yenilirsem bir dakika yaşayamam. Bunu bilerek sözümü mutlaka yerine getireceğimi düşünerek benim dostluğumu bildiriniz ve lütfen doğrulayınız.”

Yukarıda Mustafa Kemal’in Fransız büyükelçisine söylediği sözler yer almaktadır.

Buna göre, Mustafa Kemal ile ilgili olarak;

l. Hatay konusunda kararlı olduğu,

ll. barıştan yana olduğu,

lll. verdiği sözü yerine getirmeye çalıştığı

yargılarından hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" l, ll ve lll.
Soru Açıklaması
10.
Lozan Barış Antlaşması’na göre İstanbul’daki Rumlarla, Batı Trakya’daki Türkler dışında kalan Türkiye’deki Rumlarla, Yunanistan’daki Türkler yer değiştirecekti. Ancak Yunanistan buna uymayarak İstanbul’da daha fazla Rum’un yerleşmesini hedefleyen bir politika izlemiştir.

Yunanistan’ın yukarıda verilen politikası ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "A" İstanbul’daki Rumlar sayesinde Türkiye üzerinde etkin olmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.