8. Sınıf İnkılap Tarihi: Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi TEST - 1


Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi konusu 8. Sınıf İnkılap Tarihii test soruları. Online 8. Sınıf İnkılap Tarihii Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf İnkılap Tarihi: Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi TEST - 1
1.
Kubilay Olayı bütün yurtta üzüntü ve nefret uyandırmıştır. Yurdun pek çok yerinde olayı lanetleyen mitingler düzenlenmiştir. Devlet, inkılapların yerleşmesi ve devletin devamının sağlanması açısından gerekli tedbirler almıştır.

Verilen bilgilerden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Bu olaydan sonra halifeliğin kaldırıldığı
Soru Açıklaması
2.
Cumhuriyet ve yenilik karşıtlarının hedefi Gazi Mustafa Kemal’di. Onu İzmir gezisi sırasında öldürmek için gizlice bir plan hazırladılar. Bu kişiler, Mustafa Kemal ortadan kaldırılırsa onun yaptığı inkılapların da sona ereceğini düşünüyorlardı.

Verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Suikastçiler hedefledikleri amaçlarına ulaşmıştır.
Soru Açıklaması
3.
Şeyh Sait İsyanı, diğer isyanlarda görülmeyen bir takım özellikler taşır. Bu isyan, bütün ülkeye yayılmaya çalışılmış ve Türk inkılabına karşı yapılmış bir harekettir. Bu hareketin temelinde çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırıp saltanat ve hilafeti geri getirme düşüncesi vardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" İsyanın Osmanlı hanedanı tarafından çıkarıldığı
Soru Açıklaması
4.
“Kubilay Bey’in şehit edilmesinde gericilerin gösterdiği vahşilik karşısında Menemen’deki halktan bazılarının bu olayı alkışla onaylamaları, bütün cumhuriyetçi ve vatanseverler için utanılacak bir olaydır.”

Atatürk’ün bu sözünden;

I. Bazı kişilerin Menemen Olayı’nı desteklediğine,

II. Menemen Olayı’nın mevcut rejime karşı olduğuna,

III. Menemen Olayı’nın demokratik gelişmeleri engellediğine

yargılarından hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "B" Yalnız III.
Soru Açıklaması
5.
Musul Meselesi’nin görüşüldüğü sırada içte cumhuriyet karşıtlarının, dışta İngiltere’nin ortak çalışmaları sonucunda Şeyh Sait İsyanı çıktı. Bir tarikat lideri olan Şeyh Sait, dinin elden gittiği iddiasıyla hükûmete karşı ayaklanma çıkardı. İngilizler tarafından desteklenen isyancıların amaçları cumhuriyet ve inkılapları ortadan kaldırmak, saltanat ve hilafeti geri getirmekti.

Bu bilgilere göre Şeyh Sait İsyanı ile ilgili olarak;

l. Dış güçlerce desteklenen isyanın, rejime yönelik olduğuna,

ll. İngiltere’nin, yeni Türk Devleti’nin egemenlik haklarına müdahale ettiğine,

lll. İsyanın Kuvâ-yı Millîye birlikleri tarafından bastırıldığına

yargılarından hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" l ve ll.
Soru Açıklaması
6.
Kubilay Olayı, hem yurt içinde hem de yurt dışında yayımlanan gazetelerde geniş yer tutmuş, olayın seyri, adım adım takip edilmiştir. Gazeteci Yunus Nadi, bu konudaki görüşlerini: “Şeriat isteriz.” diyen mürtecilerin aslında “Yenilik istemeyiz.” demek istediğini söylemiştir.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" Avrupalı devletlerin yaşanan isyana destek verdiğine
Soru Açıklaması
7.
“Kubilay Bey’in şehit edilmesinde gericilerin gösterdiği vahşilik karşısında Menemen’deki halktan bazılarının bu olayı alkışla onaylamaları, bütün cumhuriyetçi ve vatanseverler için utanılacak bir olaydır... Büyük ordunun kahraman genç subayı ve cumhuriyetin idealist öğretmenler topluluğunun değerli üyesi Kubilay’ın temiz kanı ile cumhuriyet, hayatını tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" İnkılap karşıtı isyanların dış ülkelerce desteklendiği
Soru Açıklaması
8.
Mustafa Kemal’a karşı, gerçekleştirilmesi düşünülen ancak başarısız olunan suikaste; Eski Trabzon Milletvekili Ziya Hurşit Bey, Laz İsmail, İzmir Milletvekili Şükrü Bey, Eskişehir Milletvekili Arif Bey, Gürcü Yusuf, Çopur Hilmi’nin ilgili olduğu tespit edilmiştir.

Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Suikast planlı ve örgütlü şekilde düşünülmüştür.
Soru Açıklaması
9.
13 Şubat 1925’de Diyarbakır’da başlayan daha sonra Erzurum, Elâzığ, Muş ve Bitlis’te etkili olan Şeyh Sait İsyanı “Din elden gidiyor şeriat isteriz.” düşüncesiyle çıkmıştır. İsyanın yaşandığı sırada Türkiye ile İngiltere arasında Musul sorunu nedeni ile ilişkiler gerginleşmiş ve iki taraf savaş hazırlıkları içerisine girmiştir. Türkiye askeri birliklerin büyük bir kısmını isyanı bastırmakla görevlendirince bu durumdan faydalanan İngiltere, Musul’un kendi mandası altında bulunan Irak’a bırakılmasını istemiştir.

Yukarıdaki bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Irak, Musul petrollerinden elde ettiği gelirin bir kısımını Türkiye’ye vermiştir.
Soru Açıklaması
10.
Şeyh Sait İsyanı’na karşı, hükûmet “Takrir-i Sükûn Kanunu” adı verilen ve kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan bir yasayı meclisten geçirdi.

Bu yasayla;

• Bölgesel seferberlik ilan edildi.

• İstiklal Mahkemeleri kuruldu. Bu mahkemelerin verecekleri kararların meclisin onayından geçme zorunluluğu yoktu.

Buna göre;

l. İsyanın bastırılması için sıkı önlemler alınmıştır.

ll. “Takrir-i Sükûn Yasası” demokratik özellikler içermektedir.

lll. İstiklal Mahkemeleri kararlarını meclisin onayından geçirmek zorundadır.

yargılarından hangileri söylenemez?
Doğru Cevap: "D" ll ve lll.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.