8. Sınıf İnkılap Tarihi: Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: Birinci Dünya Savaşı TEST - 1


Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: Birinci Dünya Savaşı konusu 8. Sınıf İnkılap Tarihii test soruları. Online 8. Sınıf İnkılap Tarihii Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: Birinci Dünya Savaşı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf İnkılap Tarihi: Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: Birinci Dünya Savaşı TEST - 1
1.
Almanya, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nden Boğazları kontrol altına alıp Rusya’ya yapılabilecek yardımların engellenmesini istemiştir.

Yukarıda verilen bilgilere bakılarak Almanya’nın Osmanlı Devleti’nin hangi yönünden yararlanmak istediği söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Jeopolitik konumundan
Soru Açıklaması
2.
Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti, Trablusgarp ve Balkan Muharebelerinden yenik çıkmıştı. Ordusu zayıf, donanması yetersiz, diplomasisi etkisizdi. Bunun için bir yandan askerî alanda güçlenmeye çalışırken diğer yandan da yalnızlıktan kurtulmak için girişimlerde bulunuyordu.

Verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na hazır değildir.
Soru Açıklaması
3.
Mustafa Kemal Paşa, Çanakkale’deki başarılarının ardından görevini Ruslara karşı mücadele verilen Kafkas Cephesi’nde 16. Kolordu Komutanı olarak sürdürdü. İlk olarak, emrindeki birliklerin yiyecek ve giyecek temini, haberleşmedeki aksaklıkların giderilmesi ve eksik personelin tamamlanması gibi tedbirleri alarak başlamıştır. Daha sonra Ruslar karşısında dağınık hâlde olan kuvvetleri bir araya getirmiştir.

Yukarıdaki bilgilere göre, Mustafa Kemal hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Rus ordusunu ülke sınırları dışına çıkartmıştır.
Soru Açıklaması
4.
XIX. yüzyıl sonlarında Anadolu’da yaşayan Osmanlı vatandaşı Ermeniler, ayrı bir devlet kurma vaadi ile özellikle Rusya ve İngiltere tarafından Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtılmış, isyana teşvik edilmişlerdir.

Yukarıda verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Osmanlı Devleti Ermenilere savaş ilan etmiştir.
Soru Açıklaması
5.
Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşı sırasında İngiliz ordularının Saroz Körfezi’nden değil Conkbayırı ve Arıburnu bölgesinden çıkarma yapacağını tahmin etmiştir. Alman komutanın istemesine rağmen o, emri altındaki birlikleri bu bölgeden ayırmamıştır. Savaşın sonucunda Osmanlı ordusu İngilizleri yenmeyi başarmıştır.

Buna göre,

I. Mustafa Kemal’in ileri görüşlülüğü savaşın sonucunu etkilemiştir.

II. Mustafa Kemal kendi savaş stratejisini uygulamıştır.

III. Alman komutan Mustafa Kemal ile birlikte hareket etmiştir.

IV. Çanakkale’deki mücadele Birinci Dünya Savaşı’nın süresini kısalmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II.
Soru Açıklaması
6.
Çanakkale’de denizlerde başarılı olamayan düşman kuvvetleri, amaçlarına karadan ulaşmak istemişlerdir. Mustafa Kemal, düşmanın Conkbayırı hattını aşarak ilerleyeceğini tahmin ederek bu hattın güçlendirilmesine çalıştı. Düşman güçleri 25 Nisan 1915 sabahı Mustafa Kemal’in öngördüğü noktadan, Arıburnu bölgesinden saldırıya geçmiştir. Mustafa Kemal, Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar’da düşman güçlerine karşı büyük başarılar elde etmiştir.

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili olarak;

I. İleri görüşlü bir asker olduğu,

II. Çanakkale ve Doğu Trakya’yı İngiliz işgalinden kurtardığı,

III. Bölgenin coğrafi yapısını iyi bildiği

yargılarından hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
7.
Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa Devletlerinin Osmanlı üzerindeki amaçları için;

I. Rusya, sıcak denizlere inmek için Boğazlar Bölgesi’ni ele geçirmek istemiştir.

II. İngiltere, 19. yüzyılın başından itibaren Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruma politikasını devam ettirmiştir.

III. Almanya, siyasi amaçlarına ulaşmak için Osmanlı Devleti’ni kendi yanına çekmek istemektedir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve III.
Soru Açıklaması
8.
“İttihat ve Terakki liderlerine göre Osmanlı Devleti, Almanya’nın yanında savaşa girmelidir. İtilaf Devletlerine nispetle ekonomik üstünlüğe sahip Almanya savaştan zaferle çıkabilir. Almanya’nın savaşı kaybedebileceği ihtimalini hiç kimse düşünmek istemez, Almanya savaşı kazandığında Osmanlı Devleti de son asırda kaybettiği toprakları geri alacaktır.”

Kâzım KARABEKİR


 

Bu bilgilere göre;

l. İttihat ve Terakki liderleri Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında savaşa girmesini istemektedir.

ll. Almanya’nın kesin olarak savaşı kazanacağı düşünülmektedir.

lll. Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu kaybettiği tüm toprakları geri almıştır.

yargılarından hangileri söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Yalnız lll.
Soru Açıklaması
9.
- Osmanlı Devleti, Fransa’ya 16. yüzyıldan itibaren topraklarında ticari, siyasi, dinî ve sosyal haklar tanımıştır.

- Rusya, Osmanlı Devleti’nde yaşayan Ortodoksları devlete karşı ayaklandırmıştır.

- Amerika, Osmanlı topraklarında kurduğu okul, hastane ve matbaa gibi kurumlar aracılığıyla siyasi ve ekonomik nüfuz elde etmiştir.

Verilen bilgilerden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Güçlü devletler çeşitli yollarla Osmanlı Devleti’nden faydalanmıştır.
Soru Açıklaması
10.
- Ruslardan Muş ve Bitlis’i geri alması

- Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurması

- Trablusgarp’ta halkı örgütlemesi

Yukarıda verilen olaylar ve Mustafa Kemal’in çeşitli alanlardaki özellikleri eşleştirildiğinde seçeneklerden hangisi dışta kalır?
Doğru Cevap: "C" Diplomasi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.