8. Sınıf İnkılap Tarihi: Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele TEST - 1


Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele konusu 8. Sınıf İnkılap Tarihii test soruları. Online 8. Sınıf İnkılap Tarihii Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf İnkılap Tarihi: Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele TEST - 1
1.
Mehmet Rauf, Halas (Kurtuluş) adlı eserinde şunları ifade etmektedir. “Başka ülkelerde muharebe başlayınca din adamlarından kadınlara varıncaya kadar bütün halk ayağa kalkıp silahlanır, sınırlarını korumaya çalışır. Herkes vatanını müdafaa etmek için yeri geldiğinde asker olmalıdır. Benim bildiğim şey bir ülke düşman tarafından işgale uğrayınca eli silah tutan herkes ayağa kalkmalıdır. Şimdi oturmak, uyumak zamanında değiliz; harp zamanında herkes vatanını korumalıdır.”

Bu bilgilere göre Mehmet Rauf’un;

I. Millî birlik ve beraberliği,

II. Vatanın mutlaka savunulması,

III. Herkesin harekete geçmesi

düşüncelerinden hangilerini savunduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
2.
SEN “9 Eylül” Dersin İki Kelime

Sen 9 Eylül dersin iki kelime

Ben değişemez yargıyı anlarım

Sen İzmir dersin iki heceyle

Ben sevinçten ağlarım

Haluk Işık


Yukarıda Haluk Işık’ın şiirinden bir alıntı yer almaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Türk şairleri yapıtlarında geçmişte yaşanan olaylara yer vermişlerdir.
Soru Açıklaması
3.
Binbaşı Hakkı Bey’in tahmin ettiği gibi düşman hafta sonunda genel bir taarruza geçti. Selma Hanım kocası Nazif’in itirazlarına rağmen Eskişehir’e gitti. Orada askeri hastanede kendisine hasta bakıcılık görevi verildi. Fakat genç kadın büyük bir istekle başladığı görevine fazla devam edemedi. Bir sabah müthiş yaralı ve hasta asker kalabalığı içindeki bir trenle çıkageldi. Avurtları çökmüş, gözlerinin etrafı kararmıştı.

Yukarıda Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Ankara” adlı eserinden bir alıntı yer almaktadır.

Bu bilgilere göre,

I. Türk kadını millî bağımsızlık düşüncesini savunmuştur.

II. Kadınlar Millî Mücadele’de geri hizmette görev almışlardır.

III. Kurtuluş Savaşı’nda Müslüman ülkelerin kadınları da gönüllü olarak Türk ordusunda görev almıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" l ve ll.
Soru Açıklaması
4.


Gülçin, ödevi için yukarıdaki görselleri kullanarak bir afiş hazırladı. Şimdi de bu görsellerin tamamını kapsayan bir değerlendirme yazısı yazmak istiyor.

Gülçin’e, aşağıdakilerden hangisini yazmasını önerirsiniz?
Doğru Cevap: "C" Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatan birçok eserimiz bulunmaktadır.
Soru Açıklaması
5.
Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra düşman orduları Haymana, Mihalıççık ve Sivrihisar bölgelerini, bize virane halinde bıraktı. O afetlerden arta kalmış halkın, bu taş yığınları arasında ilk insanlardan farkı yoktur. Bunlar yarı çıplak bir halde dolaşıyor; alevin kararttığı harman yerlerinde toprağa çamura karışmış yanık buğday ve mısır tanelerini iki taş arasında ezerek öğütmeye çalışıyor; adı bilinmez otlardan, ağaç köklerinden kendilerine yiyecek çıkarıyor ve bir yabancının ayak sesini duyunca her biri bir yana kaçıp bir kovuğa saklanıyordu”

Yukarıda “Yaban” romanından bir alıntı yer almaktadır.

Bu bilgilere göre;

I. Türk halkının Millî Mücadele Dönemi’nde çok zor günler geçirdiği,

II. Savaş sonrasında Haymana, Mihalıççık ve Sivrihisar bölgelerinin virane hâline geldiği,

III. Harap olan yerlerin sadece batı bölgelerimizde görüldüğü

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II.
Soru Açıklaması
6.
Millî Mücadele’miz, dönemin yazar ve ressamlarına ilham kaynağı olmuştur. Onlar ortaya koydukları eserlerinde Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna sergiledikleri büyük fedakârlıkları işlemişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen yazar ya da ressamlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
7.
Yunanlılar Bursa’ya gittikten sonra Geyve yakınlarındaki Arnavutköylü Rumlar azmışlar, çeteler ve bombalarla donanmış bir halde bizi tehdit ediyorlardı.

... Hendek ve Arnavutköy’de hissedilen kargaşayı İhsanın kuvvetleri dindirmekle görevli idi. Fakat o sıralar da cephane durumu iyi değildi. İhsan yemiyor, içmiyor humma içinde çalışıyor ve konuşmuyordu.

(Halide Edip Adıvar. Ateşten Gömlek)


Yukarıda Halide Edip Adıvar’ın Millî Mücadele’de yaralanan Peyami adlı bir kişinin Cebeci Hastanesi’inde yazdığı hatıralarını işlediği Ateşten Gömlek adlı romanından bir bölüm verilmiştir.

Bu bilgilere göre;

I. Yunanlıların ilerleyişi Rum çetelerinin harekete geçmesinde etkili olmuştur.

II. Türk halkı kendi bölgelerini korumak için çabalar harcamıştır.

III. Zor şartlar altında Türkler işgalci kuvvetlerle mücadele etmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
8.


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Toplumsal olaylar, sanat ve edebiyat alanında kendini göstermiştir.
Soru Açıklaması
9.
– Millî Mücadele’ye çok önemli katkıları olan bir kahramandır.

– Mücadele yıllarının zorluğunu anlattığı “Ateşten Gömlek” kitabı sayısız eserleri arasındadır.

Bu bilgilerin aşağıdaki kişilerden hangisine ait olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Halide Edip Adıvar
Soru Açıklaması
10.
Yaban adlı romanında Millî Mücadele yıllarında Anadolu’nun, köyün ve köylünün durumunu yansıtan ……………………………, Ankara adlı romanında ise Cumhuriyet’in ilk yıllarının Ankara’sını, bir kalkınışın serüvenini anlatır.

Verilen bilgileri tamamlamak için noktalı yere aşağıdaki yazarlardan hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Yakup Kadri Karaosmaoğlu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.