8. Sınıf İnkılap Tarihi: Toplumsal Alandaki Gelişmeler TEST - 1


Toplumsal Alandaki Gelişmeler konusu 8. Sınıf İnkılap Tarihii test soruları. Online 8. Sınıf İnkılap Tarihii Toplumsal Alandaki Gelişmeler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf İnkılap Tarihi: Toplumsal Alandaki Gelişmeler TEST - 1
1.
Tekke ve zaviyeler, Osmanlı Devleti’nin en önemli din ve kültür kurumlarındandı. Bu nedenle Osmanlı Devleti zamanında ülkede birçok tekke ve zaviye kurulmuştu. Bunların birçoğu son dönemlerde, topluma faydalı olmaktan uzaklaşmış hatta işsiz güçsüz kişilerin toplandığı yerler olmuştu. Buralardaki bazı kişiler, falcılık, büyücülük ve muskacılıkla insanların dinî duygularını istismar etmişlerdir.

Yukarıdaki bilgilere göre, tekke ve zaviyeler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Tekke ve zaviyelerin toplumda birlik ve beraberliği sağladığı
Soru Açıklaması
2.
Mustafa Kemal, Türk Tarihi Tetkik Cemiyetinin yanı sıra üniversitelerin de tarih alanında çalışmalarını istemiştir. Bu amaçla Ankara’da Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi kurulmuştur. Bu kuruluş Türk tarihini incelerken coğrafya araştırmalarını da paralel olarak yürütecekti. Bunun yanı sıra fakültede arkeoloji ve antropoloji alanlarında da öğretim yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesinin Osmanlıdan kalan bir kurum olduğu
Soru Açıklaması
3.
İstanbul Üniversitesi, yurt dışından getirilen öğretim üyeleriyle takviye edilerek akademik geleneklerin oluşmasında, ders kitaplarının hazırlanmasında, öncelikle geleceğin Türk bilim insanlarının yetişmesinde etkili olmuştur. Derslerde deney, gözlem ve uygulamalara ağırlık verilmiştir. Ayrıca üniversite, halk konferansları ve üniversite haftaları düzenleyerek halka açılmıştır.

Buna göre İstanbul Üniversitesi ile ilgili olarak;

l. bazı faaliyetleriyle halka bütünleşmeyi amaçladığı,

ll. uygulamalı eğitime önem verdiği,

lll. yurt dışından öğretim elemanlarının getirildiği,

lV. erkek öğrencilerin ağırlıkta olduğu

yargılarından hangileri söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Yalnız lV.
Soru Açıklaması
4.
15 Nisan 1931’de Türk Tarih Tetkik Cemiyeti kurulmuştur. Bu kurum, Türk milletinin, tarihî ve uygarlığa katkıları üzerine çalışmaları başlamıştır. Elde edilen sonuçların bir kurultayda görüşülmesi için 2

– 11 Temmuz 1932’de I. Türk Tarih Kongresi toplanmıştır. Bu kongreye yalnızca Türk bilim adamları katılmıştır.

Buna göre;

l. Türk milletinin tarihe ve uygarlığa katkıları araştırılmıştır.

ll. Bilim adamlarının fikir alışverişinde bulunmaları için ortam hazırlamıştır.

lll. Türk Tarih Kongresi’nin ulusçu yapıda olmasına çalışılmıştır.

lV. Türk tarihi ve kültürünün araştırılması amacıyla yabancı bilim adamlarından yararlanılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" l, ll ve lll.
Soru Açıklaması
5.
Meclisimizin en büyük eseri olan yeni Türk harfleri, ülkenin genel hayatında tam anlamı ile uygulanmıştır. İlk zorluk, milletin amaca ulaşma isteği ve uygarlığa olan sevgisi sayesinde kolaylıkla yenilmiştir. Millet mektepleri, normal öğretim dışında kadın ve erkek, yüz binlerce vatandaşın aydınlanmasına hizmet etti. Bu okulların daha fazla çaba ve istekle desteklenmeleri gereklidir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" Millet Mektepleri Batı tarzı eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarıdır.
Soru Açıklaması
6.
18 Nisan 1935 tarihinde Atatürk’ün himayesinde İstanbul’da dünyanın dört bir yanından gelen kadınların katılımıyla “Milletlerarası İlk Kadın Kongresi” toplanmıştır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Atatürk’ün öncülüğünde uluslararası ilk kadın kongresi toplanmıştır.
Soru Açıklaması
7.
Afet İnan: Fransızca coğrafya kitabında Türklerin sarı ırktan ve ikinci derecede insan olduklarının yazıldığını gördüm.

Atatürk: Batılıların, Türklerin zengin bir kültüre sahip olmadıkları ve medeniyete katkıda bulunmadıklarını iddia etmeleri beni gerçekten çok üzüyor.

Afet İnan ile Atatürk arasında geçen diyalogdan yola çıkılarak Mustafa Kemal’in bu durum karşısında aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirdiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Türk tarihinin ayrıntılı bir şekilde araştırılmasını sağlamıştır.
Soru Açıklaması
8.
Gazi Mustafa Kemal 1 Kasım 1933 tarihinde TBMM’deki açılış konuşmasında, devletin Üniversite Reformu konusundaki kararlılığını şöyle dile getirmiştir:

Arkadaşlar! Üniversite kurulmasına verdiğimiz önemi
açıklamak isterim. Yarım önlemlerin verimsiz olduğuna şüphe yoktur. Bütün işlerimizde olduğu gibi millî eğitimde ve kurulan üniversitelerde de köklü önlemler almak kesin kararımızdır.

Buna göre, Mustafa Kemal ile ilgili olarak;

l. Üniversitelerde köklü değişiklikler yapmak istediğine,

ll. Eğitim alanındaki verimi artırmaya çalıştığına,

lll. Millî eğitimde geleneksel düzeninin devam ettirilmesini istediğine

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" l ve ll.
Soru Açıklaması
9.
2525 sayılı “Soyadı Kanunu” ile Türk ailesine özadından başka soyadı da taşıma zorunluluğu getirildi. Bu kanun gereği soyadları Türkçe olarak alınacak, rütbe, memuriyet, yabancı ırk ve millet adları ile ahlaka aykırı, gülünç kelimeler seçilemeyecekti.

Buna göre;

l. Kadınlara kocasının soyadını alma zorunluluğu getirilmiştir.

ll. Soyadı Kanunu ile toplumsal alanda eşitlik getirilmeye çalışılmıştır.

lll. Soyadı Kanunu ile isimlere eklenen soyadları gülünç ve ahlaka aykırı olmayacaktır.

lV. Soyadı Kanunu ile herkesin bir soyadı alması zorunlu hâle getirilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" Yalnız l.
Soru Açıklaması
10.
Toplumda kadınların erkeklerle eşit olarak yer almaları bir uygarlık aşamasıdır. 1926 yılında TBMM tarafından kabul edilen Medeni Kanun ile, Türk kadınına, yüzyıllarca ihmal edilen hakları vermiştir. Kadın, iş ve aile hayatı içinde sahip olduğu rolü bakımından erkekle eşit hâle getirilmiş, toplum hayatının her alanında yer almıştır.

Buna göre;

l. Kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olması gerektiğine,

ll. Medeni Kanun ile Türk kadınına yeni haklar verildiğine,

lll. Türk kadınının Medeni Kanun ile birlikte toplum hayatındaki öneminin arttığına,

lV. Türk kadınının siyasal haklarını Avrupa ülkelerindeki kadınlardan önce elde ettiğine

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" Yalnız lV.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.