8. Sınıf İnkılap Tarihi: Yeniden Sarsılan Dünya TEST - 1


Yeniden Sarsılan Dünya konusu 8. Sınıf İnkılap Tarihii test soruları. Online 8. Sınıf İnkılap Tarihii Yeniden Sarsılan Dünya Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf İnkılap Tarihi: Yeniden Sarsılan Dünya TEST - 1
1.
1945 yılı başlarında Kırım’ın Yalta şehrinde ABD, İngiltere ve SSCB devlet başkanları dünyanın savaş sonrası durumunu görüşmek üzere bir araya geldiler. Bu konferansta alınan karar gereğince Türkiye’nin savaştan sonra kurulacak olan BM’ye girebilmesi için 1 Mart 1945 tarihinden önce Almanya’ya savaş ilan etmesi gerekiyordu. Türkiye Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etti. Savaşın sonucunun belli olduğu bir dönemdeki bu savaş ilanı, Türkiye’nin fiilen savaşa girmesi anlamı taşımıyordu fakat Türkiye’nin savaşa girme kararı alması, BM’ye kurucu üye olarak katılmasını sağladı.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Japonya ve Almanya ll. Dünya Savaşı’nda farklı grupta yer almıştır.
Soru Açıklaması
2.
“Çok zaman geçmeden Avrupa’da bir fırtına kopacak, bu müthiş kasırga, dünyanın her tarafına yayılacak ve insanlık genel bir savaş felaketinin bütün kötülükleri ile bir kere daha karşılaşacak!”

Atatürk’ün ölümünden kısa bir süre önce ll. Dünya Savaşı’nın çıkacağını tahmin etmesi, onun hangi kişisel özelliği ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" İleri görüşlülüğü
Soru Açıklaması
3.
“Herhangi bir zorlukla karşılaştığım zaman benim yaptığım iş budur; vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karşısında alınacak tedbirlerin neler olacağına karar vermek”

Atatürk’ün bu sözlerinden hareketle göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
Doğru Cevap: "C" Olayları ayrıntılı bir şekilde düşünmektedir.
Soru Açıklaması
4.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye;

• Akdeniz’de güvenliği sağlamak amacıyla İngiltere ve Fransa’yla bir yardım paktı imzalamıştır.

• Almanya ile siyasi ilişkilerini sürdürmüştür.

• Savaşta yenik düşen Almanlar geri çekilmeye başlayınca, Türkiye Almanya ile ilişkilerini kesmiştir.

Bu gelişmelere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Türkiye Almanya’nın yanında savaşa girmiştir.
Soru Açıklaması
5.
Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na fiilen girmemişti; ama jeopolitik konumunun önemi nedeniyle, savaş sonrası düzende yerini belirlemek zorundaydı. Her iki blok da Türkiye’yi yanında görmek istiyordu ve bunun için Türkiye’ye her konuda destek olmaya hazırdı.

Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Türkiye’nin jeopolitik konumu dış siyasetteki önemini artırmıştır.
Soru Açıklaması
6.
“Çok zaman geçmeden Avrupa’da bir fırtına kopacak, bu müthiş kasırga, dünyanın her tarafına yayılacak ve insanlık genel bir savaş felaketinin bütün kötülükleri ile karşılaşacak! Bu kanlı tehlikeli durumda tarafsız kalmak, savaşa katılmamak ve devlet gemisini hiçbir engele çarptırmadan yöneterek savaş dışında ve barış içinde yaşamaya çabalamak, bizim için hayati önem taşımaktadır.”

Atatürk’ün sözlerinden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Türkiye bu savaşa katılarak kaybettiği yerleri geri almalıdır.
Soru Açıklaması
7.
“Versay Anlaşması, Birinci Dünya Savaşı’nı hazırlayan nedenlerin hiç birini ortadan kaldırmamış, aksine dünün başlıca rakipleri arasındaki uçurumu daha fazla derinleştirmiştir. Galip Devletler yenilenlere barış koşullarını zorla kabul ettirirken bu ülkelerin etnik, jeopolitik ve ekonomik özelliklerini dikkate almamış; yalnız düşmanlık duygularının üzerinde durmuşlardır. Böylelikle bugün için yaşadığımız barış ateşkesten öteye gidememiştir. Bence dün olduğu gibi yarın da Avrupa’nın kaderi Almanya’nın tutumuna bağlı kalacaktır.”

Atatürk’ün bu sözüne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" II. Dünya Savaşı Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesiyle başlamıştır.
Soru Açıklaması
8.
ll. Dünya Savaşı’nın şiddetlendiği sırada Türkiye, bir yandan İngiltere ve Fransa ile savaş öncesindeki imzaladığı antlaşmaya uymaya çalışmış, bir yandan da Almanya ile siyasi ilişkilerini sürdürmüştür. Türkiye, Müttefik Devletlerin, savaşa girmesi konusundaki ısrarlarına rağmen tarafsız tutumunu devam ettirmiştir.

Buna göre;

l. Türkiye’nin dengeli ve barışçı bir siyaset izlediğine,

ll. Müttefik Devletlerin Türkiye’yi yanlarında görmek istediğine,

lll. Türkiye’nin İngiltere ve Fransa ile savaş öncesi antlaşma imzaladığına

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" l, ll ve lll.
Soru Açıklaması
9.
ll. Dünya Savaşı’nın başladığı sırada Türkiye, Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözüne uygun olarak savaşın dışında kaldı. Ancak, İtalya’nın Arnavutluk’u işgali Türkiye’yi Akdeniz’in güvenliği konusunda kaygılandırdı. Bu durum karşısında Türkiye, Fransa ve İngiltere ile bir yardım paktı imzaladı. Pakta göre; Türkiye bir Avrupa devleti tarafından saldırıya uğrarsa İngiltere ve Fransa’dan yardım görecekti. Buna karşılık Akdeniz’de Fransa ve İngiltere’ye bir saldırı olursa Türkiye bu devletlere yardım edecekti.

Buna göre,

l. Türkiye, Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” anlayışına uygun hareket etmiştir.

ll. Türkiye, Fransa ve İngiltere arasında karşılıklı güvenceye dayalı antlaşma imzalanmıştır.

lll. Devletler çıkarları doğrultusunda hareket etmiştir.

yargılarından hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" l, ll ve lll.
Soru Açıklaması
10.
Atatürk doktorların kesin dinlenme tavsiyesinde bulunmasına rağmen gündemde olan Hatay sorununu çözmek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam eder. 20 Mayıs’ta Mersin askerî birliklerin geçit törenini izler ve 24 Mayıs’ta Adana’da askerî birlikleri denetler. 9 Temmuz 1938’de Savarona adlı yatta Bakanlar Kuruluna saatlerce başkanlık eder. Ayrıca yabancı bakanlar ve elçilerle görüşmeler yapmaya devam etmiştir.

Buna göre Atatürk ile ilgili olarak;

l. Hasta olmasına rağmen iç ve dış politika konuları ile ilgilenmiştir.

ll. Kendisinden sonra kimin cumhurbaşkanı olacağını Bakanlar Kurulunda açıklamıştır.

lll. Hatay Sorunu için birçok devletle müzakere etmiştir.

yargılarından hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" I ve lII.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.