8. Sınıf Matematik: Olası Durumlar TEST - 1


Olası Durumlar konusu 8. Sınıf Matematik test soruları. Online 8. Sınıf Matematik Olası Durumlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Matematik: Olası Durumlar TEST - 1
1.
20 kız ve 15 erkek öğrencinin bulunduğu bir sınıftaki kızların 10 tanesi, erkeklerin ise 5 tanesi gözlüklüdür.

Buna göre, aşağıda verilen olaylardan hangisinin olma olasılığı, rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüklü kız öğrenci olma olasılığından daha fazladır?
Doğru Cevap: "A" Rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olması.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda verilen olaylardan hangisinin gerçekleşme olasılığı, hilesiz bir zarın üst yüzüne çift sayı gelme olasılığına eşittir?
Doğru Cevap: "A" Hilesiz bir zarın üst yüzüne tek sayı gelmesi.
Soru Açıklaması
3.
Bir doğal sayının karesi olan doğal sayılar, tam kare doğal sayılardır.İsa, kaldığı yurtta yukarıda verilen numaralandı­rılmış dolaplardan birinin anahtarını alıyor. isa'nın dolap numarasının tam kare doğal sayı olduğu bi­liniyor.

Buna göre İsa'nın dolap numarası ile ilgili olası durum sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 10
Soru Açıklaması
4.


Yukarıdaki arsa dikdörtgen şeklinde bölümlere ay­rılmıştır. Bu bölümlerin sahipleri, ortaklar arasın­da çekilecek kura ile belirlenecektir. Kurada arsa numaraları özdeş kartlara yazılmış ve bir torbaya atılmıştır.

Buna göre kurada ilk çekimi yapan Erdal Bey'in aldığı arsanın büyüklüğü ile ilgili olası durum sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
5.


Sosyal Bilgiler öğretmeni Nevzat Bey, kura ile bu öğ­rencilerin içerisinden bir meclis başkanı seçecektir.

Bu olayla ilgili, aşağıda verilen bilgilerden han­gisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Meclis başkanının adının baş harfinin sessiz harf olma olasılığı, sesli harf olma olasılığından daha azdır.
Soru Açıklaması
6.


Bu bahçenin içerisine, bir kenar uzunluğu (a) metre cinsinden pozitif tam sayı olan kare şeklinde çar­dak yapılmıştır.

Buna göre çardağın metre cinsinden bir kenar uzunluğu ile ilgili olası durum sayısı kaçtır
Doğru Cevap: "B" 13
Soru Açıklaması
7.


Ahmet girdiği sınavda, açık uçlu sorular dışında iki tane de çoktan seçmeli (beş seçenekli) soru oldu­ğunu söylüyor. Ahmet bu iki soruda, art arda aynı seçeneği işaretlememiştir.

Buna göre Ahmet'in bu iki soruda yapmış oldu­ğu işaretlemeyle ilgili olası durum sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 20
Soru Açıklaması
8.


Yukarıda kare şeklinde bir hedef tahtası verilmiştir.
Bu hedef tahtası içerisine eni 6 cm, boyu 8 cm olan bir dikdörtgen çizilmiştir.
Dilek bu hedef tahtasında, bazı değişiklikler yapı­yor. Dilek yapmış olduğu değişiklik sonunda, okun mavi bölgeye isabet etme olasılığı ile beyaz bölge­ye isabet etme olasılığının birbirine eşit olduğunu görüyor.

Dilek'in uzunluklarla ilgili yapmış olduğu bu de­ğişiklik, aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "C" 6 cm'lik uzunluğu 0,25 cm uzatmıştır.
Soru Açıklaması
9.


Fen bilimleri öğretmeni Kemal Bey, öğrencisi Küb­ra'ya araştırma ödevi veriyor. Kübra ödevinde yu­karıdaki gezegenlerden birinin özelliklerini araştırıp arkadaşlarına sınıfta anlatacaktır. 8 gezegenin ismi özdeş kağıtlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Kübra'nın araştıracağı gezegeni öğretmeni kura ile belirliyor.
Çekilen bir kağıtta yazan gezegenle ilgili aşağıdaki olasılıklar veriliyor.

I. İç gezegen olma olasılığı

II. Dış gezegen olma olasılığı

III. 6 harfli olma olasılığı

IV. 3 heceden oluşuyor olma olasılığı

Buna göre aşağıda verilen karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" III > IV
Soru Açıklaması
10.


Paraların yazı-tura gelme durumu ile ilgili olası durum sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 8
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.