8. Sınıf Matematik: Tam Kore Olan ve Tam Kore Olmayan Sayılar TEST - 1


Tam Kore Olan ve Tam Kore Olmayan Sayılar konusu 8. Sınıf Matematik test soruları. Online 8. Sınıf Matematik Tam Kore Olan ve Tam Kore Olmayan Sayılar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Matematik: Tam Kore Olan ve Tam Kore Olmayan Sayılar TEST - 1
1.
Sarı ve mavinin karışımı sonucu yeşil renk oluşur. Aşağıdaki yüzlük tabloda tam kare doğal sayılar sarıya boyanıyor. Daha sonra karekökü tam kare olan doğal sayılar, maviye boyanıyor.Boyama işlemi doğru bir şekilde tamamlan­dığında, yüzlük tablonun son durumu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 3 tane kare yeşile boyanmıştır.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda sayı doğrusu üzerine bir ABCD karesi çi­zilmiştir.IBKI > IBAI'dır. ABCD karesinin bir kenar uzunluğu tam sayıdır.

Buna göre A{ABCD) en fazla kaç birimkaredir?
Doğru Cevap: "A" 81
Soru Açıklaması
3.
Etkileşimli çalışmalar oluşturulabilecek bir prog­ramlama dilinde, istenilen hareketler tanımlı blokla­rın uygun şekilde yerleştirilmesiyle elde edilir.A ve B doğal sayı olmak üzere; yukarıda verilen bilgilere göre A + B toplamının değeri en fazla kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 695
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
5.
Aşağıda dikdörtgen şeklinde bir duvar üzerine desen çizilmiştir.Çizilen bu 7 tane desenin her biri karedir. Bu karelerin alanları üzerinde yazmaktadır.

Buna göre, duvarda desenlerin dışında kalan toplam alan kaç cm2 dir?
Doğru Cevap: "D" 1145
Soru Açıklaması
6.


Yukarıda 4 karenin birleştirilmesiyle oluşmuş bir şekil verilmiştir. Bu şekil, sebze yetiştirilecek bir bahçenin krokisidir. Bahçede her bölmede 1 tür ol­mak üzere, 4 farklı sebze yetiştirilecektir.

Kare şeklindeki her bölmenin alanı üzerinde ve­rilmiştir. Bir karınca A noktasından yola çıkıp, ok yönünde tüm bahçenin etrafını dolaşıp, tekrar A noktasına geri dönmüştür.

Bahçenin kenarları üzerinde yol alan karınca­nın, yürüdüğü toplam yol kaç m'dir?
Doğru Cevap: "B" 94
Soru Açıklaması
7.
Bir kenar uzunluğu a cm olan karenin alanı a2 cm2 dir.Yukarıdaki sayı doğrusu üzerinde, alanı 250 br2 olan bir kare bulunmaktadır.

Buna göre A sayısının, sayı doğrusu üzerinde en yakın olduğu doğal sayı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 26
Soru Açıklaması
8.


Yukarıda verilen 200'den 250'ye kadar numara­landırılmış kartlar, numaralandırılmış boş kutulara atılacaktır. Kartlar kutulara atılırken dikkat edilecek kural şu şekildedir:

- Kartta yazan sayı tam kare ise üzerinde karekö­kü yazan kutuya atılacaktır.

- Kartta yazan sayı tam kare değil ise üzerinde karekökünün en yakın olduğu doğal sayı yazan kutuya atılacaktır.

Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" III numaralı kutuya 10 tane kart atılır.
Soru Açıklaması
9.


Kurbağaların sayı doğrusu üzerinde hangi yöne kaç birim zıpladıkları yukarıda verilmiştir.

Kurbağaların geldiği sayılar, aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Z < V < Y
Soru Açıklaması
10.
Üst yüzey alanı 4900 cm2 olan kare şeklindeki masanın üzerine; 8836 cm2 alana sahip kare şeklinde masa örtüsü dikilmiştir. Masa örtüsü, masa üzerine iki yandan da düz ve eşit sarkacak şekilde seril­miştir.Buna göre masa örtüsü, masa yüzeyinden kaç cm aşağı sarkar?
Doğru Cevap: "B" 12
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.