8. Sınıf Matematik: Tam Sayının Tam Sayı Kuvveti - Temel Kurallar TEST - 1


Tam Sayının Tam Sayı Kuvveti - Temel Kurallar konusu 8. Sınıf Matematik test soruları. Online 8. Sınıf Matematik Tam Sayının Tam Sayı Kuvveti - Temel Kurallar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Matematik: Tam Sayının Tam Sayı Kuvveti - Temel Kurallar TEST - 1
1.
Şair Gamze Çam, yeni bir şiir kitabını yazmaya başlamıştır. Gamze Çam, belirli aralıklarla şiirler yazıp yeni kitabı için biriktirmektedir.Gamze Çam 1 günlük süre içerisinde sürekli şiir yazmıştır. Dakika cinsinden başlangıç anına göre; 2'nin her pozitif tam sayı kuvveti kadar sürede bir, 1 tane dörtlük yazıp kenara koymuştur.

Buna göre Gamze Çam; 1 günlük süre zarfın­da, yeni şiir kitabı için toplam kaç tane dörtlük yazmıştır?
Doğru Cevap: "C" 10
Soru Açıklaması
2.
2018 yılında; Emine Hanım, Haydar Bey, Mustafa Bey'in memleketlerine kaçar defa gittikleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.

- Emine Hanım; 1 Ocak 2018 tarihinden, 2'nin her pozitif tam sayı kuvveti kadar gün ilerideki tarihlerde, bir defa memleketine gidiyor. Aynı gün evine geri dönüyor.

- Mustafa Bey; 1 Ocak 2018 tarihinden, 3'ün her pozitif tam sayı kuvveti kadar gün ilerideki ta­rihlerde, bir defa memleketine gidiyor. Aynı gün evine geri dönüyor.

- Haydar Bey, 1 Ocak 2018 tarihinden, 4'ün her pozitif tam sayı kuvveti kadar gün ilerideki ta­rihlerde, bir defa memleketine gidiyor. Aynı gün evine geri dönüyor.

Buna göre 1 Ocak 2018 tarihinden, 31 Aralık 2018 tarihine kadar bu üç kişinin memleketleri­ne gitme sayıları toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 17
Soru Açıklaması
3.
Bir sayının çarpma işlemine göre tersi o sayının -1. kuwetine eşittir.

Örnek: 6 sayısının çarpma işlemine göre tersi= 5-1

4a+5 = gb+6

eşitliğinde a ve b birer tam sayıdır.

Buna göre a · b çarpımının çarpma işlemine göre tersi kaçtır?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
4.
Etkileşimli çalışmalar oluşturulabilecek bir program­lama dilinde, istenilen hareketler tanımlı blokların uygun şekilde yerleştirilmesiyle elde edilmektedir.


4 ve 5. soruları yukarıda verilen bilgilere göre cevaplayınız.

Aşağıdaki bloklarda yazan tam sayılara, belirtilen hareketler uygulanacaktır.

Buna göre hangisinde hareket sonunda elde edilen sayı negatiftir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
5.


-1 sayısına bloklar yardımıyla sırasıyla yukarıda verilen işlemler uygulanıyor.

Buna göre, aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" K + L + M + N = 2
Soru Açıklaması
6.
Geometrik şekillerin çevre uzunluğu, tüm kenar uzunluklarının toplamı alınarak hesaplanır.Yukarıda izometrik kağıtta verilen boyalı şeklin çevresi kaç metredir?
Doğru Cevap: "A" 30-2
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki tabloda üslü ifadelerin sayısal değerleri verilmiştir.Buna göre (y - x)z kaçtır?
Doğru Cevap: "B" -8
Soru Açıklaması
8.


Yukarıda pembe ve turuncu kartonla 2 tane zar yapılmıştır. Bu zarların yüzeyine yazılacak sayılar altında verilmiştir.

Hakan bu iki zarı aynı anda atıyor. Zarların üst yü­zeyindeki sayıları pembeturuncu şeklinde yazıp, de­ğerini doğru bir şekilde hesaplıyor.

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
9.
Üslü ifadeleri karşılaştırabilmek için taban veya üs­lerinden birini tercih edip, eşitlemek gerekmektedir.Yukarıda verilen üslü ifadelerden en küçüğü 524 ile çarpılıyor. Bulunan üslü ifade, taban ve üssü doğal sayı olacak şekilde yazılıyor.

Buna göre elde edilen üslü ifadenin taban ve üssünün toplamı en az kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 34
Soru Açıklaması
10.


Bekir Usta'nın deposundaki stoklarda 312 tane kü­çük klip, 310 tane büyük klip, 39 tane uzun ahşap raf, 310 tane kısa ahşap raf, 311 tane vida bulun­maktadır.

Buna göre Bekir Usta, elindeki malzemelerle en fazla kaç tane gardrop yapabilir?
Doğru Cevap: "B" 81
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.