8. Sınıf Matematik: Verileri Grafik ile Gösterme TEST - 1


Verileri Grafik ile Gösterme konusu 8. Sınıf Matematik test soruları. Online 8. Sınıf Matematik Verileri Grafik ile Gösterme Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Matematik: Verileri Grafik ile Gösterme TEST - 1
1.
( ..... ) Erzurum'da kar yağdığında saatlere göre kar kalınlığı

( ..... ) Bir telefonun belleğindeki müzik, oyun, reh­ber vb. uygulamaların kapladığı alanların oranı

( ..... ) Bir kırtasiyecinin satmış olduğu 1, 2, 3, 4 ve 5 ortalı defter sayılarının karşılaştırılması

Yukarıdaki verileri ifade etmek için uygun grafik çe­şitleri seçilecektir. Noktalı yere; seçilen grafik daire grafiği ise "D", çizgi grafiği ise "Ç", sütun grafiği ise "S" yazılacaktır.

Buna göre noktalı yerler, yukarıdan aşağıya sı­rasıyla nasıl doldurulmalıdır?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
2.
Yalçın, fen bilimleri dersinde sigaranın zararları ko­nulu bir slayt hazırlıyor. Yalçın, sigaraya başlama nedenlerinin (özenti, arkadaş vs.) dünya genelinde sayısını araştırıyor.Yalçın elde ettiği verilerin dağılımını daha iyi suna­bilmek için bu verileri tablo veya grafiğe aktarmak istiyor. Yalçın'ın verilerine en uygun olan gösterim

Yukarıdaki metinde eksik cümleyi doğru ta­mamlamak için noktalı yere, aşağıdaki ifadeler­den hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" daire grafiğidir.
Soru Açıklaması
3.
Verilerin yatay ve düşey eksenlerin oluşturduğu düzlemde bir nokta ile gösterildikten sonra bu noktaların birleştirilmesiyle elde edilen grafik türüne çizgi grafiği denir.” Aşağıdaki grafikte aynı ortamdaki iki farklı maddenin zamana bağlı olarak sıcaklık değişimi verilmiştir.


3, 4. ve 5. soruları yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız?

A maddesinin sıcaklığı başlangıçtan 8 dk. sonunda kaç derece olmuştur?
Doğru Cevap: "A" 1°C
Soru Açıklaması
4.
B maddesinin başlangıçtaki sıcaklığı –1 °C iken 8 dk. sonunda sıcaklığı kaç derece olmuştur?
Doğru Cevap: "D" 7°C
Soru Açıklaması
5.
Yukarıdaki grafikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" B maddesinin düşerken A maddesinin sıcaklığı artmaştır.
Soru Açıklaması
6.
“Yatay ve düşey eksenlerin oluşturduğu bir düzlemde, verilerin dikdörtgenlerle gösterildiği grafik türüne sütun grafiği denir. Sütun grafiğinde dikdörtgenlerin (sütunların) genişlikleri eşittir. Sütunlar arasında eşit uzunlukta boşluklar bulunur.” Üç farklı müzeyi ziyaret eden ziyaretçilerin aylara göre sayısı aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir.


6, 7. ve 8. soruları yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız?

En fazla ziyaretçi alan müzeler hangileridir?
Doğru Cevap: "C" 2. ve 3. Müze
Soru Açıklaması
7.
Bu müzeleri Mayıs ayı içerisinde toplam kaç kişi ziyaret etmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1400
Soru Açıklaması
8.
Yukarıdaki grafikle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Nisan ve mayıs ayında en fazla 2. müze ziyaret edilmiştir. Haziran ayında ise en fazla 1. müze ziyaret edilmiştir.
Soru Açıklaması
9.
“Verilerin bütün veriler içindeki oranının daire dilimleri yardımıyla gösterildiği grafik türüne daire grafiği denir. Daire grafiğinde verilerin oranı yüzde olarak veya bu orana karşılık gelen merkez açının ölçüsüyle belirtilir.”


9. ve 10. soruları yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız?

Ev kirası için merkez açının ölçüsü kaç derecedir?
Doğru Cevap: "B" 144°
Soru Açıklaması
10.
En az gider için merkez açı ölçümü kaç derece olur?

 
Doğru Cevap: "D" 18°
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.