8. Sınıf Türkçe: Cümle Tamamlama / Cümle Oluşturma TEST - 1


Cümle Tamamlama / Cümle Oluşturma konusu 8. Sınıf Türkçei test soruları. Online 8. Sınıf Türkçei Cümle Tamamlama / Cümle Oluşturma Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Türkçe: Cümle Tamamlama / Cümle Oluşturma TEST - 1
1.
Bugün gazetelerin en çok rağbet gören bölümleri arasında yer alan kare bulmaca ilk kez 1913’te New York World’un pazar eki Fun için Arthur Wynne tarafından hazırlanmıştır.

Bu cümlede kare bulmacayla ilgili,

I. İlk kez kim tarafından hazırlandığı,

II. İlk kez ne zaman hazırlandığı,

III. İçeriğinin nasıl belirlendiği,

IV. İlk kez niçin hazırlandığı

bilgilerinden hangisine yer verilmemiştir?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
2.
Hedeflerine ulaşamayanlar, bunun sorumlusu olarak başkalarını değil kendilerini suçlayıp öz eleştiride bulunmalılar.

Bu cümleden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "C" Bazen bir şeylerin yolunda gitmesi için çabalarımızı engelleyenler olabilir.
Soru Açıklaması
3.
• ortaya

• dünyası

• çıkar

• iç

• eserlerde

• sanatçının

• ürettiği

• gizler

Yukarıda verilen sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda hangi sözcük bu cümlede yer almaz?
Doğru Cevap: "D" gizler
Soru Açıklaması
4.
Aşağıda verilen cümlelerin hangisi diğerlerinden farklı bir görüşü savunmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Her millet birbiriyle atasözü alışverişinde bulunur çünkü duygular ortaktır.
Soru Açıklaması
5.
Yazarın son kitabı savaşın hiç bitmediği bu dünyada zevkle olmasa da ibretle okunacak bir kitap.

Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "B" Kitapta, savaşın nasıl sona ereceği anlatılmıştır.
Soru Açıklaması
6.
1. ardından

2. derin

3. görüntüyü

4. açtığımda

5. uykunun

6. o ilk

7. gözlerimi

8. hatırlıyorum

9. beliren

10. bir

Numaralanmış sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle kurulacaktır.

Bu cümleyle ilgili aşağıda verilenlerin hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Sondan bir önce 6 numaralı sözcük gelir.
Soru Açıklaması
7.
I. Urfa’nın kenar mahallelerine

II. şark çıbanı hastalığıyla ilgili

III. arkadaşım yıllar önce Urfa’da çoğalan

IV. dikkatleri çekmek üzere

V. fotoğraf çekmeye gitti

VI. bir haber yazmak için

Numaralanmış ifadeler hangi seçenekteki gibi sıralanırsa anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulmuş olur?
Doğru Cevap: "C" III - II - IV - VI - I - V
Soru Açıklaması
8.
Venüs ve Dünya, Güneş Sistemi’nde birbirine en çok benzeyen iki gezegendir.

Yukarıda verilen cümleden aşağıdakilerin hangisi kesin olarak çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "C" Tüm gezegenlerin birbirine benzer yönleri vardır.
Soru Açıklaması
9.
Bugüne kadar kitap ve dergi yayıncılığını bırakmayışımızın asıl nedeni ileride para kazanma ümidimiz değil yaptığımız işi - - - - .

Bu cümledeki boşluk,

I. kendimizi ticari hayata hazırlamaktır

II. başka hiçbir şeyle değişmeyecek kadar sevmemizdir

III. bugün az da olsa para kazandırdığı için yapmamızdır

IV. farklı bir ticari etkinlik olarak görmemizdir

yargılarından hangisiyle anlam bakımından en uygun biçimde tamamlanır?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
10.
(I) Osmanlı Dönemi’nde, kara ve deniz zaferleri ile padişah çocuklarının sünnet düğünleri ve evlenmeleri nedeniyle şenlikler düzenlenirdi. (II) Geceleri saray bahçelerinde yapılan bu şenliklerde sohbet edilir ve müzik dinlenir; toplantılara dönemin ünlü şairleri, bestekârları da katılırdı. (III) Bunların yanı sıra kandiller ve çırağlarla ortam aydınlatılarak şenliğe görsel bir güzellik de eklenirdi. (IV) Görselliğin ön plana çıktığı bu şenliklerden biri, yıllar sonra İstanbul’un Kandilli semtinin adı olacak kadar görkemliydi.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" IV. cümlede şenliklerin düzenli olarak tekrarlandığı belirtilmiştir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.