8. Sınıf Türkçe: Cümlede Anlam İlişkileri (Amaç-Neden-Koşul Cümleleri) TEST - 1


Cümlede Anlam İlişkileri (Amaç-Neden-Koşul Cümleleri) konusu 8. Sınıf Türkçei test soruları. Online 8. Sınıf Türkçei Cümlede Anlam İlişkileri (Amaç-Neden-Koşul Cümleleri) Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki testi belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
8. Sınıf Türkçe: Cümlede Anlam İlişkileri (Amaç-Neden-Koşul Cümleleri) TEST - 1
1.
(I) Gazetecinin gözü her zaman toplumun üzerinde olmalıdır. (II) Toplumun hiçbir kesimiyle içli dışlı olmamalı, toplumdaki insanlara karşı mesafeli durmalıdır. (III) Kimi zaman bazı grupların, kendi amaçlarını gerçekleştirmek için kullanmak, bir haberi kendi istedikleri biçimde yazdırmak isteyeceklerini göz ardı etmemelidir. (IV) Kısacası; gazeteci, mesleğinin ahlak kurallarına göre davranmalı, olayları derinlemesine incelemeli ve tarafsız davranarak okuyucuların güvenini kazanmalıdır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
2.
(I) Chicago, çok eski bir tarihte Amerikan yerlilerinin kurduğu bir yerleşim merkezidir. (II) Bu küçük ticaret merkezi, Michigan Gölü’nün kıyısına kurulmuştur. (III) Chicago halkı, kürk ticareti yaparak geçimini sağlıyordu. (IV) 1892’de demir yolunun buraya ulaşmasıyla kent, hızlı bir gelişme sürecine girdi. (V) Bunun sonucunda bölgede kurulan sanayi işletmeleri sayesinde dünyanın her tarafından gelen göçmenlerin yerleştiği ve kendi kültürlerini yaşattığı kozmopolit bir kente dönüştü.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi kendisinden sonraki cümlenin gerekçesidir?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
3.
(I) Salkım söğüt, Avrupa’ya Anadolu’dan gitmiştir. (II) Daha sonraları ise ağacın köklerinin Çin olduğu anlaşılmıştır. (III) Salkım söğüt, sürgün dalları çok ince ve elastik olduğu için dik durmaz; aşağı eğilir. (IV) Dekoratif süs bitkisi olarak dikilen salkım söğüde dünyanın değişik yerlerinde rastlamak mümkündür.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
4.
(I) Kuşaklar arası çatışmaların arka planını bildiği için gençlerle ilgili sağlam öngörüleri vardır. (II) Bilgilerini ve birikimlerini hapsetmez, pratiğe döker. (III) Bu da gençlerle duvarlarını kaldırır. (IV) Onlara karşı hoşgörülü davranır, onları dinler ve onlara birey olduklarını hissettirir. (V) Belki de bu yüzden kendi yaşıtlarından ziyade gençlerle arkadaştır.

Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" II. ve III. cümleler arasında amaç-sonuç ilişkisi vardır.
Soru Açıklaması
5.
Ben yârime gül demem

Gülün ömrü az olur

Bu dizeler arasındaki anlam ilgisi aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
Doğru Cevap: "A" Ailesi üzülüyor diye hastalığını onlardan saklamış.
Soru Açıklaması
6.
(I) Türk yazınının önemli yapıtlarından biri olan “Dede Korkut Öyküleri” yeniden okurlarla buluştu. (II) Hikâyelerin dili, her kesimden okurun anlayacağı biçimde sadeleştirildi. (III) Bu sadeleştirme çalışmaları sırasında içeriğe zarar verilmemeye gayret gösterildi. (IV) Bu güzel öyküleri okursanız Türk dünyasının görkemli ve zevkli serüvenlerini tanıyacak, kültürümüzün zenginliğiyle övüneceksiniz.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul-sonuç ilişkisi vardır?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
7.
(I) Dil, çok karmaşık bir yapıdır. (II) Düzenini kavrayamayız, kavrıyor gibi oluruz. (III) Dil, insana akıl almaz sürprizler sunar. (IV) İnsanı yanıltmak şaşırtmak ister çünkü. (V) Dile fırsat verirseniz karşılığını alırsınız.

Yukarıda verilen cümlelerin hangisi kendisinden önce verilen cümlenin nedenidir?
Doğru Cevap: "C" IV.
Soru Açıklaması
8.
(I) Yolcular eşyalarını kamaralarına bırakır bırakmaz güverteye koşuyordu. (II) Yolcular arasında, çeşitli basın kuruluşlarından insanlar, vapurun hareketini görüntülemek için güvertede yerini almıştı. (III) Vapurun birazdan hareket edeceğine dair anonstan sonra halatlar çözüldü. (IV) Bu sırada yolcuları uğurlamaya gelenler el sallıyorlardı.

Yukarıda verilen metnin kaç numaralı cümlesinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
9.
(I) Üç tip kömür vardır. (II) Bunların her biri farklı miktarlarda karbon içerir. (III) Antrasit, taş kömürü ve linyit bunlardan bazılarıdır. (IV) Antrasit, %95’i karbondan oluştuğu için en değerli kömür türüdür.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
10.
(I) Edebî eserler az ya da çok, sosyal hayattan izler taşır. (II) Toplumdaki çeşitli olaylar, gelişmeler ister istemez esere yansır. (III) Edebî eseri iyi bir şekilde değerlendirebilmek için toplumsal konular hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. (IV) Örneğin İslamiyet öncesi Türk edebiyatını anlayabilmek için atlı göçebe medeniyetini bilmek gerekir. (V) Yine Tanzimat edebiyatını değerlendirebilmek için o dönem hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra gelen cümleler amaç-sonuç anlamı taşımaktadır?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.